Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-06

Nexstim Oyj: Emittering av aktier till den finska innovationsfonden Sitra i enlighet med det finansieringsarrangemang som o...

Pressmeddelande, Helsingfors 6 juni 2017 kl. 19.00

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim"
eller "bolaget
"), ett medicintekniskt företag som tagit fram och marknadsför ett banbrytande
system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering för terapeutiska och
diagnostiska tillämpningar, meddelar att Nexstim Abp:s styrelse har i dag
beslutat om nyemission av 1 475 244 aktier till den finska innovationsfonden
Sitra till den sammanlagda teckningskursen 285 526,10 euro. Nyemissionen sker
i enlighet med befullmäktigandet givet av den extra bolagsstämman 20 februari
2017 och avtalet om en reservdistribution av eget kapital (SEDA-avtalet) med
Bracknor Investment och den finska innovationsfonden Sitra som
offentliggjordes 21 juli 2016. De nya aktierna noteras uppskattningsvis 12
juni 2017. Efter nyemissionen uppgår det totala antalet registrerade aktier i
bolaget till 86 053 694.

Efter denna emission kommer bolaget att ha mottagit cirka 1,8 miljoner euro i
finansiering från Sitra med stöd av SEDA-avtalet. Därtill har samtliga i
SEDA-avtalet avsedda 5 000 000 aktier som allokerats till Sitra i samband med
den 20 februari hållna extra bolagsstämman tecknats och de bemyndiganden som
beviljats av den extra bolagsstämman använts i sin helhet. Det 21 Juli 2016
publicerade finansieringsarrangemanget har nu slutförts, frånsett
utnyttjandet av de teckningsoptioner som utfärdats i samband med
arrangemanget. De outnyttjade teckningsoptionerna berättigar ännu till
teckning av högst 31 801 597 aktier i bolaget till ett teckningspris som
varierar mellan 0,2773-0,8539 euro per aktie. Teckningen av samtliga aktier
som teckningsoptionerna berättigar till, för det teckningspris som
fastställts för teckningsoptionerna, skulle uppgå till ett totalvärde av ca
14,3 miljoner euro.

NEXSTIM ABP
Martin Jamieson, styrelseordförande och vd

Ytterligare information fås på webbplatsen
www.nexstim.comeller per telefon:

Nexstim
+44 771 516 39 42
Martin Jamieson, styrelseordförande och vd martin.jamieson@nexstim.com

UB Securities Oy
(Certified Adviser) +358 (0)9 2538 02 46

Citigate Dewe Rogerson
+44 (0)207 2821066
Katja Stout katja.stout@citigatedr.co.uk

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett medicintekniskt företag som tagit fram och marknadsför ett
banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering för
terapeutiska tillämpningar (NBT®-systemet) och diagnostiska tillämpningar
(NBS-systemet). Nexstims NBS-system är det första och enda FDA-godkända och
CE-märkta systemet för navigerad transkraniell magnetisk stimulering
(navigated Transcranial Magnetic Stimulation, nTMS) för kartläggning av
områdena för motorik och tal i hjärnan före ett kirurgiskt ingrepp.

På samma teknikplattform har bolaget tagit fram ett system för navigerad
hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som har fått CE-märkning för
behandling av stroke, svår depression och kronisk neuropatisk smärta.
NBT®-systemet genomgår för närvarande kompletterande Fas III-prövning (E-FIT)
med 60 patienter. Nexstim förväntar sig att prövningen avslutas andra
kvartalet 2018 och att bolaget sedan kan ansökan om tillstånd från FDA. Med
godkännande från FDA skulle Nexstim kunna börja marknadsföra och sälja
NBT®-systemet för strokebehandling i USA.

Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First
North Sweden. Mer information finns på www.nexstim.com.

Emittering av aktier till Sitra
http://hugin.info/138152/R/2110884/802379.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Nexstim Oyj via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.