Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-12-22

Nexstim Oyj: Nexstim Abp - Beslut av extra bolagsstämman

Nexstim Abp

("Nexstim" eller "bolaget")

Nexstim Abp - Beslut av extra bolagsstämman

Helsingfors, 22 december 2015, kl. 16.00

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO), som är ett medicinteknikbolag som vill
förbättra rehabiliteringen av strokepatienter genom icke-invasiv
hjärnstimulering, meddelar om följande beslut av den extra bolagsstämma som
hölls idag den 22 december.

Styrelsens sammansättning

Bolagsstämman stog fast att bolagets styrelse ska bestå av åtta ledamöter.
Martin Jamieson valdes in som ny styrelseledamot. De styrelseledamöter som
valdes på den årsstämman den 31 mars 2015 fortsätter som styrelseledamöter.
Martin Jamieson valdes till ordförande och Olli Riikkala till vice ordförande
för styrelsen.

Den nya styrelseledamoten Martin Jamieson inledde sin karriär inom
läkemedelsindustrin på Wyeth (Pfizer) och 3M. Han övergick till Smith
Medical, som hör till koncernen FTSE 100 Smiths Group, som direktör och
divisionschef och avancerade slutligen till verkställande direktör för Smiths
Medical International. Därefter utnämndes han till direktör för den
internationella oftalmologikoncernen Rayner som var först med inopererade
linser. Efter att ha slutat som koncerndirektör på heltid har Martin verkat
som extern styrelseledamot vid LightPoint Medical, C-Major Ltd. och Medway
NHS Hospital Foundation Trust där han är högre oberoende styrelseledamot och
ordförande för revisionskommittén. Han är även rådgivare i internationell
marknadsutveckling och senior advisor till ett europeiskt privatkapitalbolag.

Martin Jamieson kommenterar valet av honom till styrelseordförande:
"Nexstim är ett bolag vars exceptionella teknik ger anledning att hoppas på
bättre utsikter för patienter som genomgår strokebehandling. Jag ser
verkligen fram emot att medverka till att bolaget når framgång. Bolagets
ledningsgrupp, teknik, expertis och vision är branschledande och den
banbrytande tekniken kommer att få allt fler tillämpningar."

Protokoll över bolagsstämman

Protokollet över bolagsstämman läggs ut senast den 5 januari 2016 på Nexstims
webbplats.

NEXSTIM PLC
Janne Huhtala, VD

För mer information gå till
www.nexstim.comeller kontakta:

Nexstim

+358 (0)40
8615046
Janne Huhtala, verkställande direktör
janne.huhtala@nexstim.com

UB Securities Ltd
(Certified Adviser)
+358 (0)9 2538 0246

Consilium Strategic Communications

+44 (0)20 3709 5700
Mary-Jane Elliott/Ivar Milligan/Laura Thornton
nexstim@consilium-comms.com

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett medicinteknikföretag som har till syfte att förbättra
rehabiliteringen för strokepatienter. Nexstim har, med sitt Navigated Brain
Stimulation-system (NBS-system), varit först med att använda teknologin som
ett diagnostiskt verktyg för planering vid hjärnkirurgi. NBS-systemet är det
första och den enda Food and Drug Administration-godkända (FDA) och CE-märkta
produkt som använder så kallad navigated Transcranial Magnetic Stimulation
(nTMS) för kartläggning av områden för motorik och tal i hjärnbarken. Baserat
på samma teknologiplattform har Bolaget utvecklat en produkt för stroketerapi
som kallas Navigated Brain Therapy (NBT®). Under H1 2014 inledde Nexstim en
tvåårig Fas III-studie på 12 platser i USA i syfte att påvisa NBT®-systemets
effekt och få FDA:s tillstånd för kommersialisering av systemet för postakut
behandling av strokepatienter i USA. Nexstims aktier noteras på NASDAQ OMX
First North i både Helsingfors och Stockholm. Andra halvåret 2015 gav Data
Safety Monitoring Board (DSMB) en rekommendation till Nexstim att fortsätta
Fas III-studien för strokebehandling med NICHE oförändrad. Den första
interimanalysen av försöket med NICHE (Navigated Inhibitory rTMS to
Contralesional Hemisphere) med NBT® utfördes efter att 81 patienter hade
genomgått första bedömning av säkerheten, enligt plan, vid sex månader efter
behandlingen. För ytterligare information gå tillwww.nexstim.com.

Om transkraniell magnetstimulering (TMS) och repetitiv transkraniell
magnetstimulering (rTMS)

Transkraniell magnetstimulering (TMS) är en icke-invasiv teknik där det
uppstår ett magnetfält som sänds genom en spole som hålls mot huvudet. De
snabba växlingarna i magnetfältet har en stimulerande effekt på hjärnan. Vid
repetitiv transkraniell magnetstimulering (rTMS) sänder spolen ett snabbt
pulserande magnetfält som påverkar funktionen i hjärnbarken på ett önskat
område i hjärnan.

Om Navigated Brain Stimulation (NBS)

Navigated Brain Stimulation (navigerad hjärnstimulering) är en icke-invasiv
metod för exakt och detaljerad kartläggning av de kritiska rörelse- och
talfunktionerna i hjärnbarken. Med hjälp av standard-MRI av hjärnan,
transkraniell magnetstimulering och EMG stimulerar kartläggning med NBS
specifika delar av hjärnbarken och registrerar den motoriska responsen. Tack
vare den säkerhet och tillförlitlighet som bevisats vid klinisk och
diagnostisk användning har Nexstims NBS validerat metoden för NBT®-tekniken,
som har en allt bredare potentiell terapeutisk tillämpbarhet.

Om NBT®

Navigated Brain Therapy (navigerad hjärnterapi, NBT®) är ett icke-invasivt
system där man med hjälp av navigeringen riktar in behandlingen på de delar
av hjärnbarken som antas vara delaktiga i en funktionsnedsättning i hjärnan.
Systemet har fått CE-märkning för användning på patienter som individuell
behandling av svår depression. Systemet har också CE-märkning för användning
på patienter som återhämtar sig från stroke, som ett komplement till
konventionell rehabilitering.

Nexstim
http://hugin.info/138152/R/1975041/722764.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Nexstim Oyj via Globenewswire

HUG#1975041

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.