Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-08-20

Nexstim Oyj: NEXSTIM ABP:S HALVÅRSRAPPORT 1/1-30/6 2015 (OREVIDERAD)

Helsingfors, 20/8 2015 kl. 8.00

Viktiga händelser, januari-juni 2015

* Fas III multicenterstudien för strokebehandling framskrider enligt plan i
USA; rekryteringen av patienter har varit framgångsrik och den första
interimanalysen förväntas under Q3 2015.
* Omsättningen för januari-juni ökade med 55,4 procent jämfört med första
halvåret 2014.
* Olli Riikkala utnämndes till styrelsens ordförande och Juliet Thompson till
ny oberoende styrelseledamot.

Läget för kliniska utvecklingsstudier

Nexstims NBT-system är under utveckling. För närvarande pågår en Fas III
multicenterstudie med vilken Bolaget tar fram klinisk forskningsdata för att
kunna påvisa effekterna av den terapi som utförs med NBT-systemet vid
postakut behandling av stroke. Den kliniska prövningen har framskridit enligt
plan. Den första interimanalysen förväntas under Q3 2015 och den andra under
Q1 2016. Den slutliga analysen torde vara klara vid utgången av 2016.

Verkställande direktör Janne Huhtalas översikt

Det första halvåret 2015 innehöll flera framgångar. Fas-III multicenterstudien
med systemet Navigated Brain Therapy (NBT®) framskred på ett positivt sätt,
och det fanns en efterfrågan på marknaden på produkten Navigated Brain
Stimulation (NBS). Vi är också nöjda med det fortsatta intresse som läkare
och universitet visar för Nexstims teknik och programvara.

Nexstim fortsatte den pågående tvååriga Fas-III multicenterstudien där man
använder Nexstims NBT®-system för postakut strokebehandling vid tolv
rehabiliteringsplatser i USA. Multicenterstudien framskrider enligt plan och
förväntas vara klar vid utgången av 2016. Vi bedömer att vi kan publicera den
första interimanalysen under Q3 2015. Företaget har en pågående dialog med
FDA om 510 (k) De Novo ansökan.

Nexstim har riktat försäljningen av NBS-systemet till strategiska kunder,
såsom undervisningssjukhus och universitet där det arbetar ledande experter
och som stöder en säljmodell för investeringsvaror. När det gäller dessa
viktiga centra kommer de medicinska forskningsrönen att publiceras
internationellt och länkas till Nexstim. När det gäller NBS-kartläggningen
betonas i undersökningarna den nytta som den ger neurokirurgin och
planeringen av neurokirurgiska ingrepp och påvisas betydelsen av NBS för
resultat och processer inom neurokirurgin, vilket stöder en mer omfattande
implementering av NBS-tekniken och programvaran.

Nexstims omsättning på 643,2 tusen euro ökade med 55,4 procent jämfört med
motsvarande period 2014 (413,9 tusen euro) till följd av ökningen av
försäljningsintäkterna från NBS-systemet i Europa och Mellanöstern.
Försäljningen av NBS-system på den amerikanska marknaden var en besvikelse,
mest på grund av att kunderna har skjutit upp anskaffningsbesluten för
investeringsvaror, vilket indirekt orsakar volatilitet i de förväntade
försäljningsintäkterna. Enligt vår uppskattning finns det fortfarande stor
försäljningspotential under H2 2015. De eventuella fördröjningarna på den
amerikanska marknaden kan emellertid påverka hela år 2015 försäljningsökning
för NBS.

Nexstims kassa vid utgången av första halvåret 2015 var 6,1 miljoner euro. På
grund av den eventuellt lägre försäljningen av NBS i USA och att kostnaderna
för Fas III multicenterstudien överskrider något de tidigare
uppskattningarna, beräknas den nuvarande kassan och kassaflödet från
försäljningen räcka till för finansiering av bolagets pågående kliniska
prövningar för de två första interimanalyserna (Q3 2015 och Q1 2016) och
förkommersialiseringen.

Med tanke på att interimanalysen av Fas III multicenterstudien eventuellt är
framgångsrik, förbereder sig Nexstim på att främja kommersialisering av
NBT®-systemet. Nexstim har under 2015 aktivt kontaktat investerare och väckt
mycket positivt intresse.

Nexstim kunde även med stor tillfredställelse meddela om utnämningen av Olli
Riikkala till styrelsens ordförande och valet av Juliet Thompson till ny
styrelseledamot vid bolagets årstämma. Detta skapar en starkare styrelse som
kan fokusera på Nexstims globala tillväxtstrategi.

Nyckeltal

---------------------------------------------------------------------------------------------------
| Tusen euro 1-6/2015 1-6/2014 1-12/2014 |
| |
| |
| 6 mån. 6 mån. 12 mån. |
| Nettoomsättning 643,2 413,9 2 210,4 |
| Personalkostnader -1 906,1 -1 641,9 -3 660,2 |
| Avskrivningar och nedskrivningar -168,7 -125,3 -377,4 |
| Övriga rörelsekostnader -3 422,9 -1 672,3 -5 498,5 |
| Räkenskapsperiodens vinst/förlust -4 555,0 -5 127,3 -10 445,4 |
| Vinst per aktie (euro)* -0,64 -1,44 -2,37 |
| Utspätt resultat per aktie (euro)* -0,58 -1,34 -2,16 |
| Kassaflöde från löpande verksamhet -5 275,3 -2 508,1 -7 785,2 |
| Kassa och bank 6 071,1 1 522,1 11 483,7 |
| Summa eget kapital 3 712,0 -4 077,3 8 589,9 |
| Soliditet (%) 50,44 -87,19 65,29 |
| Antal aktier vid rapportperiodens utgång (st.)* 7 130 758 3 685 290 7 130 758 |
| Antal aktier under rapportperioden i genomsnitt (st.)* 7 130 758 3 561 908 4 406 572 |
| Utspätt antal aktier vid rapportperiodens utgång (st.)* 7 917 698 4 016 936 7 917 698 |
| Utspätt antal aktier under rapportperioden i genomsnitt (st.)* 7 917 698 3 836 910 4 826 140 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------

*Aktiernas antal och teckningspriser har i tabellen justerats enligt
sammanläggning av aktieserier och splittning av Aktier den 29 september 2014,
varvid antalet Aktier 14-faldigades.

Framtidsutsikter

Utifrån sin verksamhetsprognos och känslighetsanalys förväntar sig Bolaget en
ökning i omsättningen från försäljningen av NBS-system (för prekirurgisk
funktionskartläggning av hjärnan) under räkenskapsperioden 2015 och ett
positivt rörelseresultat tidigast under det andra finansiella halvåret 2017.

Helsingfors den 20 augusti 2015

Nexstim Abp

Styrelsen

För mer information gå in på bolagets webbplats på
www.nexstim.comeller kontakta:

--------------------------------------------------------------------
| Nexstim +358 (0)40 8615046 |
| |
| |
|Janne Huhtala, verkställande direktör janne.huhtala@nexstim.com |
| UB Capital Ab (Certified Adviser) +358 (0)9 2538 0225 |
| Walter Ahlström/Tom Olsio |
| Consilium Strategic Communications +44 (0)20 3709 5700 |
| |
| nexstim@consilium-comms.com |
|Mary-Jane Elliott/Ivar Milligan |
--------------------------------------------------------------------
Publicering av finansiell information

En telefonkonferens riktad till medier, investerare och analytiker ordnas
torsdagen den 20 augusti 2015 klockan 15.00 finsk tid. Verkställande direktör
Janne Huhtala och ekonomichef Mikko Karvinen presenterar det finansiella
resultatet och rörelseresultatet varefter deltagarna ges möjlighet att ställa
frågor. Presentationsmaterialet läggs ut på Nexstims webbplats kort före
telefonkonferensens början.

Uppringningsnummer för telefonkonferensen:

Finland: +358 (0)9 231 95386

Sverige: +46 (0)8 566 19407

Storbritannien: +44 (0)1452 557 851

USA: +1 86 66 65 40 42

Samtals-ID: 89136232

Bokslutskommunikén för räkenskapsåret som slutar den 31 december 2015
publiceras omkring den 29 februari 2016.

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finländskt företag som grundades år 2000. Företaget har till
syfte att förbättra rehabiliteringen för strokepatienter. Nexstim har, med
sitt Navigated Brain Stimulation-system (NBS-system), varit först med att
använda teknologin som ett diagnostiskt verktyg för planering vid
hjärnkirurgi. NBS-systemet är det första och den enda Food and Drug
Administration-godkända (FDA) och CE-märkta produkt som använder så kallad
navigated Transcranial Magnetic Stimulation (nTMS) för kartläggning av
områden för motorik och tal i hjärnbarken. Baserat på samma
teknologiplattform har Bolaget utvecklat en produkt för stroketerapi som
kallas Navigated Brain Therapy (NBT®). Under H1 2014 inledde Nexstim en
tvåårig Fas III-studie på 12 platser i USA i syfte att påvisa NBT®-systemets
effekt och få FDA:s tillstånd för kommersialisering av systemet för postakut
behandling av strokepatienter i USA. Nexstims aktier noteras på NASDAQ OMX
First North i både Helsingfors och Stockholm. För ytterligare information gå
till www.nexstim.com.

Nexstim Abp:s halvårsraport H1 2015
http://hugin.info/138152/R/1946576/706409.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Nexstim Oyj via Globenewswire

HUG#1946576

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.