Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-21

Nexstim Oyj: Nexstim har säkerställt 100 procent av Teckningsoptionerna 2019 och beslutat om en riktad emission om cirka 1...

Företagsmeddelande, insiderinformation, Helsingfors, 21.10.2019, kl. 9.10

Nexstim har säkerställt 100 procent av Teckningsoptionerna 2019 och
beslutat om en riktad emission om cirka 1,1 miljoner euro villkorat av
extra bolagsstämmas godkännande

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (?Nexstim? eller ?Bolaget?), ett företag
inom neuromodulering som tagit fram och marknadsför en banbrytande teknik
för hjärnstimulering för individanpassad behandling av egentlig depression,
har beslutat att säkra 100 procent av de särskilda rättigheter till
Bolagets aktier d.v.s. teckningsoptionerna som tilldelades i samband med
företrädesemissionen som avslutades den 24 april 2019 i Sverige och den 26
april 2019 i Finland (?Teckningsoptionerna?) genom teckningsförbindelser
och emissionsgarantier från en begränsad grupp nuvarande aktieägare och
externa investerare (?Garanterna?). Detta innebär att den totala
emissionslikviden uppgår till 1,8 miljoner euro (före avgifter och
kostnader).

För de aktier som inte tecknas genom Teckningsoptionerna (det som återstår
av 15 601 167 aktier) har styrelsen beslutat om en riktad nyemission om
högst 11 510 252 aktier till Garanterna (?Garantiemissionen?). Styrelsen
har dessutom beslutat att genomföra en ytterligare nyemission av högst
9 771 118 aktier till Garanterna (den ?Riktade Emissionen?). Både
Garantiemissionen och den Riktade Emissionen kräver att extra bolagsstämma,
som ändring av kallelse till sker idag och hålls den 11 november 2019,
bemyndigar styrelsen att besluta om Garantiemissionen och den Riktade
Emissionen (?Extra Bolagstämmas Godkännande?).

Teckningspriset i Garantiemissionen och den Riktade Emissionen är den samma
som teckningspriset vid inlösen av Teckningsoptionerna d.v.s. 0,115 euro
eller 1,24 kronor per aktie. Av det ovan nämnda följer:

* Teckningsoptionerna har säkrats av Garanterna till 100 procent
varigenom emissionslikviden uppgår till cirka 1,8 miljoner euro (före
avgifter och kostnader). Nuvarande aktieägare har lämnat
teckningsförbindelser motsvarande cirka 26 procent av
Teckningsoptionerna och nuvarande aktieägare och externa investerare
har lämnat emissionsgarantier motsvarande cirka 74 procent av
Teckningsoptionerna.
* Teckningsförbindelser om cirka 0,5 miljoner euro har lämnats av de
största teckningsoptionsinnehavarna Kaikarhenni Oy, Ossi Haapaniemi,
Kalksten Properties Koy och Capricorn Health-Tech Fund samt personer
i Bolagets styrelse och ledning som innehar Teckningsoptioner.
* Den Riktade Emissionen om 9 771 118 aktier motsvarande cirka 1,1
miljoner euro tecknas även av Garanterna.
* Garantiemissionen och den Riktade Emissionen kräver Det Extra
Bolagsstämmas Godkännandet.

Förutsatt Extra Bolagsstämmas Godkännande erhåller Garanterna utifrån
emissiongarantierna i Garantiemissionen en garantiersättning om 6 procent
kontant eller 8 procent i aktier i Bolaget. Varje Garant får välja mellan
betalning kontant eller i aktier. Den totala garantiersättningen är
maximalt 79 421 euro kontant eller 105 892 euro i aktier i Bolaget (d.v.s.
920 820 aktier till teckningspriset 0,115 euro). De nuvarande aktieägare
som lämnat teckningsförbindelser för deras innehavda Teckningsoptioner
erhåller ingen ersättning för lämnad teckningsförbindelse.

Nexstims styrelse kommer inom kort att fatta beslut om godkännande av ett
förslag beträffande Extra Bolagstämmas Godkännande samt ändring av
kallelsen till extra bolagsstämma som hålls den 11 november 2019.

Likviden från Garantiemissionen och den Riktade Emissionen ska främst
användas för marknadsföring och kommersialisering, huvudsakligen i USA, av
Bolagets NBT-system för behandling av depression, köp som hänför sig till
leveranser av NBT-system, återbetalning av lån, utvärdering av nya kliniska
prövningar inom kronisk neuropatisk smärta samt utvecklingskostnader och
rörelsekapital.

Orsaken till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i både
Garantiemissionen och den Riktade Emissionen är att anskaffa kapital och
stärka Bolagets finansiella position på ett kostnads- och tidseffektivt
sätt samt att möjliggöra vidareutveckling och tillväxt av Bolagets
kärnverksamhet. Det föreligger alltså vägande ekonomiska skäl för avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt vid de ovannämnda emissionerna.

Teckningsperioden för aktier i Garantiemissionen och den Riktade Emissionen
är den 11?14 november 2019 varvid betalning sker (ifall inte styrelsen
beslutar om annat).

Emissionslikviden kommer att bokas i fonden för inbetalt fritt eget
kapital.

Efter att ha erhållit det Extra Bolagsstämmas Godkännandet kommer styrelsen
att fatta slutligt beslut om Garantiemissionen och den Riktade Emissionen.

Martin Jamieson, styrelseordförande och vd för Nexstim, lämnade följande
kommentar: ?Vi har nu nått fasen då Teckningsoptionerna ska lösas in och
säkerställandet av dessa är en viktig milstolpe. Nexstims förnyade strategi
med depression i fokus gör redan nu goda framsteg och med det nyanskaffade
kapitalet kommer Nexstim fortsätta driva försäljningen av sina NBT® system
globalt. Jag skulle även vilja uppmuntra alla teckningsoptionsinnehavare
att ta tillfället i akt att stärka Nexstim och vara med på vår tillväxtresa
var vi möjliggör personlig och effektiv behandling av depression.?

Rådgivare

Augment Partners AB är Bolagets finansiella rådgivare i säkerställandet av
Teckningsoptionerna och den Riktade Emissionen. Advokatbyrån
Asianajotoimisto Trust Oy är Bolagets legala rådgivare i frågor gällande
finsk lag.

För mer information gå in på Bolagets webbplats på www.nexstim.com

eller kontakta:

Martin Jamieson, styrelseordförande, verkställande direktör
+44 (0)771 516 3942
martin.jamieson@nexstim.com

Sisu Partners Oy (Certified Adviser)
Jussi Majamaa
+ 358 40 842 4479
jussi.majamaa@sisupartners.com

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finländskt medicinteknikbolag som verkar på den globala
marknaden. Vår mission är att möjliggöra individualiserad och effektiv
diagnostik och behandling av svåra sjukdomar i hjärnan. 

Nexstim har tagit fram en banbrytande teknik för icke-invasiv
hjärnstimulering som kallas SmartFocus®. SmartFocus® bygger på
transkraniell magnetstimulering (transcranial magnetic stimulation, TMS) i
kombination med 3D-navigering. Den unika tekniken möjliggör exakt och
individuellt anpassad stimulering av det rätta området i hjärnan.

SmartFocus® TMS används i Nexstims system för navigerad hjärnterapi
(Navigated Brain Therapy, NBT®) som fått godkännande från FDA för
marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression.
NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig
depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim marknadsför också sitt system för navigerad hjärnstimulering
(Navigated Brain Stimulation, NBS) som bygger på samma teknikplattform,
dvs. SmartFocus® TMS. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta
TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och
tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Growth Market
Finland och Nasdaq First North Growth Market Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

Bilaga

* Nexstim Company Announcement-2 Warrants secured__SV

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.