Du är här

2017-05-29

NextCell Pharma AB: Ledande europeisk stamcellsaktör investerar i NextCell Pharma AB

Stamcellsbolaget NextCell Pharma AB ("NextCell") meddelar idag, att
den börsnoterade stamcellsaktören Polski Bank Komórek Macierzystych
S.A. ("PBKM"), investerar cirka

2 MSEK i NextCells pågende emission av units. PBKM kommer vid
fullteckning av emissionen att äga strax över fyra procent av
rösterna och kapitalet i NextCell.

PBKM är en av Europas ledande stamcellsaktörer och har bland annat
kontrakterats som tillverkare av NextCells läkemedelskandidat
ProTrans™. NextCell har lagt en beställning på ProTrans stamceller
för kliniskt bruk hos PBKM. Beställningen är gjord inför planeringen
av en klinisk fas I/II-studie på vuxna typ 1-diabetes patienter.

PBKM tecknar i emissionen av units

PBKM är en viktig samarbetspartner för NextCells verksamhet. PBKM har
i NextCells aktuella emission av units valt att teckna en post om
cirka 2 MSEK, motsvarande cirka 8 procent av den totala
emissionslikviden. PBKM tecknar units på lika villkor som andra
tecknare i emissionen. Teckningstiden har initierats och pågår till
den 12 juni 2017. Genom emissionen kan NextCell tillföras högst 25
MSEK i initial emission och ytterligare högst 20 MSEK vid fullt
nyttjande av vidhängande teckningsoptioner cirka 14 månader efter
initial emission.

NextCells VD Mathias Svahn kommenterar

"Det är av stor vikt och därför mycket glädjande att PBKM valt att
teckna i vår emission av Units. Genom beställningen av ProTrans™ och
PBKMs investering i NextCell, hoppas vi ha skapat en "win-win"
situation och lagt grunden för ett fördjupat samarbete framöver."

PBKMs VD Jakub Baran kommenterar

"Utvecklingen av stamcellterapier går snabbt framåt och genom att nu
gå in som ägare visar vi vår tro på NextCells verksamhet och
framtid."

Om Polski Bank Komórek Macierzystych S.A.

Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. är en av Europas största
stamcellsbank för familjesparande av stamceller. Över 145 000
föräldrar har valt PBKM för att familjespara sina stamceller.
Härutöver investerar PBKM i utvecklingen av avancerade cellterapier.
Bolaget grundades 2002 och är noterat på Warsawa-börsen.

PBKM-gruppen omsatte under räkenskapsåret 2016 cirka 297 miljoner SEK.
PBKM har, utöver sin verksamhet i Polen, även verksamhet i bland
annat Ungern, Rumänien, Spanien och Turkiet.

För mer information om kommande emission av units och planerad
notering, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Tel: 040-615 14 10

E-post: info@sedermera.se
(http://file://hmfile4/sedermera.se/gemensam/Corp/Externa/NextCell
Pharma/KOM/Pressmeddelanden/170228 - Utfall i private
placement/info@sedermera.se)

För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD

Tel: 0702-615 504

E-post: mathias.svahn@nextcellpharma.com

Om NextCell Pharma AB:

Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar
behandlas i framtiden. NextCell Pharma AB utvecklar ProTrans™, en
läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första hand
behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar liksom för
användning vid njurtransplantationer. ProTrans™ består av selekterade
stamceller framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCell Pharma AB:s
egenutvecklade metod. Vidare har bolaget en bifirma i Cellaviva, som
är Sveriges första och enda stamcellsbank för familjesparande av
stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nextcell-pharma-ab/r/ledande-europeisk-stamcel...
http://mb.cision.com/Main/15834/2274746/680418.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.