Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-22

NextCell Pharma AB: NextCell fortsätter sin verksamhetsutveckling

NextCell Pharma AB ("NXTCL") ger marknaden uppdaterad information
inför VD, Mathias Svahns, presentation på ProHearing senare idag. För
närvarande sker rekrytering av patienter med diabetes typ-1 till fas
II-delen i den pågående kliniska prövningen ProTrans-1 med
läkemedelskandidaten ProTrans. Ansökan om en ny prövning,
ProTrans-repeat, är inlämnad och Cellavivas kundtillströmning ökar.

ProTrans-1, NXTCLs pågående kliniska läkemedelsprövning avseende
behandling av diabetes typ-1, är uppdelad i två delar där den första
är en doseskalering i tre steg med tre patienter i varje, totalt nio
patienter. Samtliga patienter behandlades under 2018 och följs nu upp
under 12 månader. Säkerhetsresultat från del 1 uppnås i samband med
att sista patienten lämnar studien, vilket sker i september 2019.
Andra delen av studien är randomiserad, dubbel-blindad och
placebokontrollerad, där tio patienter får ProTrans och fem patienter
får placebo, totalt femton patienter. Hitintills har 10 patienter
inkluderats i studien och 5 patienter har fått sin behandling.

ProTrans-repeat, är en klinisk studie som NXTCL har ansökt om att få
starta, (publicerat 2018-11-05). Den nya studien är en naturlig
förlängning av ProTrans-1. Efter patienternas sista besök i
ProTrans-1 del 1 kommer patienterna att tillfrågas om de vill delta i
en ny studie där de får ytterligare en behandling med ProTrans,
förutsatt Läkemedelsverkets godkännande. Patienterna följs under 12
månader och behandlingen utvärderas med avseende på säkerhet och
effekt, dvs kroppsegen insulinproduktion.

NXTCL för pågående diskussioner med framförallt akademiska grupper om
att initiera klinisk läkemedelsprövning med ProTrans för en ny
indikation. Planen är att lämna in en ansökan under 2019.

Cellaviva, NXTCLs stamcellsbank för familjesparande, har haft en
kraftigt ökad kundtillströmning under det senaste halvåret
(publicerat 2019-02-05). Det är dels ett resultat av ökat intresse
för stamcellssparande i Sverige, dels en följd av expansionen till
Danmark.

Cellavivas långsiktiga arbete med att öka medvetenheten om stamceller,
till exempel genom samarbetet med Nordic Tech House och Isabella
Löwengrip, har börjat visa resultat. I oktober 2018 expanderade
Cellaviva till den danska marknaden vilket redan har bidragit
positivt till försäljningssiffrorna.

NXTCL har levererat på betydligt fler områden än vad som tidigare
kommunicerats i prospektet för nyemissionen. Några exempel är:

· Cellavivas geografiska expansion
· Förberedelse för lansering av stamcellssparande från vuxna
· Två patentansökningar inlämnade
· Ansökan om ny klinisk prövning, ProTrans-repeat
· Andra affärsutvecklingsmöjligheter som ännu inte kan kommuniceras
· Deltagande i flera arbetsgrupper, vilket främjar utvecklingen av
cellterapi i Sverige

Håll dig uppdaterad med den senaste utvecklingen i NextCell Pharma AB

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma

För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD

Sofia Fredrikson, CFO

Telefon: 08-735 5595

E-post: info@nextcellpharma.com

www.nextcellpharma.com
(http://file//hm.local/sedermera.se/gemensam/Corp/Externa/NextCell
Pharma/KOM/Pressmeddelanden/170713 - Första dag för
handel/www.nextcellpharma.com)

Denna information är sådan information som NextCell Pharma AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 22 februari 2019.

Om NextCell Pharma AB:

Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar
behandlas. NextCell Pharma AB utvecklar

ProTrans, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första
hand behandling av autoimmuna och

inflammatoriska sjukdomar liksom för användning vid
njurtransplantationer. ProTrans består av stamceller

framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCell Pharmas proprietary
selektionsalgoritm. Vidare har bolaget en

bifirma i Cellaviva, som är Sveriges enda av IVO godkända
stamcellsbank för familjesparande av stamceller från

navelsträngsblod och navelsträngsvävnad
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nextcell-pharma-ab/r/nextcell-fortsatter-sin-v...
https://mb.cision.com/Main/15834/2747342/996008.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.