Du är här

2018-08-23

NextCell Pharma AB: NextCell Pharma AB:s största aktieägare Diamyd Medical AB nyttjar samtliga innehavda teckningsoptioner...

Stamcellsbolaget NextCell Pharma AB ("NXTCL" eller "Bolaget") meddelar
idag att dess största aktieägare, Diamyd Medical AB ("Diamyd"), har
meddelat att de kommer att nyttja samtliga av sina 296 800
teckningsoptioner av serie TO1. Nyttjandet kommer att ske under
nyttjandeperioden, vilken löper under perioden 23 augusti - 13
september 2018. Nyttjandet innebär en investering om totalt 1 484 000
SEK, motsvarande cirka 10 procent av totalt utestående
teckningsoptioner av serie TO1.

Diabetesbolaget Diamyd är en av huvudägarna i Bolaget med en ägarandel
om cirka 14 procent. Diamyd har utöver sitt aktieinnehav även 296 800
teckningsoptioner av serie TO1. Diamyd har idag meddelat att bolaget
kommer att nyttja samtliga innehavda teckningsoptioner av serie TO1,
motsvarande en investering på 1 484 000 SEK. Förutsatt fullt
nyttjande av samtliga utestående teckningsoptioner av serie TO1
kommer Diamyd efter nyttjandeperioden inneha cirka 13 procent av
röster och kapital i NXTCL.

Mathias Svahn, VD för NXTCL, kommenterar:

"Diamyd Medical har varit med sedan första dagen. De ställer höga krav
och är generösa med kunskap och erfarenhet. Att ha dem som storägare
är en betydelsefull tillgång för NXTCL och mig."

NXTCLs teckningsoptioner av serie TO1 emitterades som en del av
Bolagets emission av units under våren 2017 och kan högst tillföra
Bolaget cirka 14,3 MSEK före emissionskostnader. Varje
teckningsoption av serie TO1 ger innehavaren rätt att teckna en ny
aktie i NXTCL till en teckningskurs om 5,00 SEK per aktie. Likviden
som erhålls genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1 är
främst avsedd att finansiera slutförandet av fas I/II-studien med
ProTrans samt prekliniska aktiviteter med ProTrans med målsättningen
att attrahera en samarbetspartner att genomföra kliniska studier med.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical arbetar dedikerat för att bota diabetes och andra
allvarliga inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling och
investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik.

Diamyd Medical utvecklar diabetesvaccinet Diamyd®, för antigenspecifik
immunoterapi baserad på den exklusivt inlicensierade GAD-molekylen.
Diamyd® har visat på god säkerhet i studier på mer än 1000 patienter
samt på effekt i vissa prespecificerade subgrupper. Utöver Bolagets
egna europeiska fas II-studie DIAGNODE-2, där diabetesvaccinet
administreras direkt i lymfkörtel, pågår fyra prövarinitierade
kliniska studier med Diamyd®. Diamyd Medical utvecklar även Remygen®,
ett oralt GABA-baserat prövningsläkemedel som i juni 2018 godkänts av
Läkemedelsverket för klinisk studie. En prövarinitierad
placebokontrollerad studie med GABA och Diamyd® i patienter som
nyligen insjuknat i typ 1-diabetes pågår vid University of Alabama at
Birmingham. Exklusiva licenser för GABA och positiva allosteriska
modulatorer av GABA-receptorer avseende behandling av diabetes och
inflammatoriska sjukdomar utgör vid sidan av diabetesvaccinet Diamyd®
och Remygen® centrala tillgångar i bolaget. Diamyd Medical är vidare
en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB samt har
ägarandelar i det medicintekniska bolaget Companion Medical, Inc.,
San Diego, USA och i genterapibolaget Periphagen, Inc., Pittsburgh,
USA.

Finansiell rådgivare och emissionsinstitut

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut
till NXTCL i samband med nyttjandeperioden av Bolagets
teckningsoptioner av serie TO 1.

För mer information om teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen
kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: 040-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

www.sedermera.se

Denna information är sådan information som NextCell Pharma AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 23 augusti 2018.

Håll dig uppdaterad med den senaste utvecklingen i NextCell Pharma AB

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma

För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD

Leo Groenewegen, CFO

Telefon: 08-735 5595

E-post: info@nextcellpharma.com

www.nextcellpharma.com
(http://file://hm.local/sedermera.se/gemensam/Corp/Externa/NextCell
Pharma/KOM/Pressmeddelanden/170713 - Första dag för
handel/www.nextcellpharma.com)

Om NextCell Pharma AB:

Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar
behandlas. NextCell Pharma AB utvecklar

ProTrans, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första
hand behandling av autoimmuna och

inflammatoriska sjukdomar liksom för användning vid
njurtransplantationer. ProTrans består av stamceller

framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCell Pharmas proprietary
selektionsalgoritm. Vidare har bolaget en

bifirma i Cellaviva, som är Sveriges enda av IVO godkända
stamcellsbank för familjesparande av stamceller från

navelsträngsblod och navelsträngsvävnad
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nextcell-pharma-ab/r/nextcell-pharma-ab-s-stor...
http://mb.cision.com/Main/15834/2599027/896081.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.