Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-10-30

NextCell Pharma AB: NextCell Pharma offentliggör Bokslutskommuniké för 2019/2020

NextCells aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn "NXTCL". Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år. 
 

Tolv månader (2019-09-01 till 2020-08-31)
● Rörelseintäkterna uppgick till 4 166 123 (1 964 132) SEK.
● Resultatet efter finansiella poster uppgick till -17 680 697 (-17 997 787) SEK.
● Resultatet per aktie* uppgick till -0,89 (-1,45) SEK.
● Kassa och bank uppgick till 21 958 336 (20 128 185) SEK.
● Soliditeten** uppgick till 88,1 (85,9) %.

 

Fjärde kvartalet (2020-06-01 till 2020-08-31)

● Rörelseintäkterna uppgick till 842 254 (551 708) SEK.
● Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 877 349 (-4 720 587) SEK.
● Resultatet per aktie* uppgick till -0,22 (-0,30) SEK.

 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

● En extra Bolagsstämma beslutar i juni att genomföra en företrädesemission,
ett prospekt offentliggörs och teckningsperiod inleds.
● NextCell meddelar att Bolagets fas II-studie i typ 1 diabetes med
läkemedelskandidaten ProTrans™ är avslutad enligt plan. Data
kommer att sammanställas och analyseras av oberoende statistiker
för att presenteras under tredje kvartalet 2020.

● Utfallet av företrädesemissionen offentliggörs. Emissionen tecknades
till 373% och NextCell tillförs därmed det fulla emissionsbeloppet
om 25,1 MSEK före emissionskostnader. Överteckningen innebär
att emissionsgarantier inte har tagits i anspråk.

● Bolaget byter handelsplats från Spotlight Stock Market till Nasdaq
First North Growth Market. Första dag för handel på First North sker
den 22 juli 2020.

● NextCell meddelar att det, tillsammans med tre andra partners,
har tilldelats projektanslag från Eurostar om totalt cirka 17 MSEK
varav NextCell erhåller ca 5 MSEK (470 000 €). Syftet med projektet,
benämnt Bioscale, är att utveckla och optimera automatiserade
bioreaktorer för kostnadseffektiv cellodling för läkemedelskandidater
som tex ProTrans™. 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

● NextCell meddelar i början av september att fas II-studien
ProTrans-2 har påvisat signifikant effekt. De patienter som behandlats
med en dos av ProTrans™ hade bevarat en statistisk signifikant
högre insulinproduktion efter en 12 månaders-period jämfört med
de patienter som behandlats med placebo (p-värde <0,05).
● NextCell meddelar i slutet av oktober att ansökan om en klinisk läkemedelsprövning
av COVID-19-patienter med läkemedelskandidaten
ProTrans™ har godkänts av både Etikprövningsmyndigheten och
Läkemedelsverket. Studien kommer att genomföras på Universitetssjukhuset
i Örebro i samarbete med Avdelningen för Kliniska
Prövningar och Karolinska Trial Alliance.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.