Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-31

NextCell Pharma AB: NextCell Pharma publicerar kvartalsrapport tre 2017/2018

Stamcellsbolaget NextCell Pharma AB ("NXTCL") publicerar idag bolagets
rapport för det tredje kvartalet 2017/2018 (september 2017 - maj
2018).

Nio månader (2017-09-01 till 2018-05-31)

· Nettoomsättningen uppgick till 527 545 (318 438) SEK.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -10 610 012 (-8
477 749) SEK.

· Resultatet per aktie* uppgick till -1,25 (-2,89) SEK.
· Kassa och bank uppgick till 5 929 492 (6 558 898) SEK.
· Soliditeten uppgick till 83,8 (70,4)%.
· Nettoomsättningen uppgick till 136 341 (197 846) SEK.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 085 756 (-3
614 243) SEK.

· Resultatet per aktie uppgick till -0,36 (-0,73) SEK.
Tredje kvartalet (2018-03-01 till 2018-05-31)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2017/2018

NextCell ingår i mitten av mars ett samarbetsavtal med Nordic Tech
House (NTH) där NTH, genom en riktad emission, blir aktieägare i
NextCell och ansvarig för NextCells digitala närvaro med specifikt
fokus på stamcellsbehandlingar och familjesparande av stamceller via
Bolagets varumärke Cellaviva.

NextCell meddelar i slutet av mars att säkerhetskommittén (Data and
Safety Monitoring Board) för den kliniska studien med ProTrans
godkänner att huvudprövaren professor Per-Ola Carlsson och NextCell
går vidare med behandling av tre patienter i den medelhöga
doskohorten.

NextCell ingår i slutet av april en avsiktsförklaring (Memorandum of
Agreement) med China General Consulting & Investment om samarbete
kring stamceller i Kina.

NextCell meddelar i mitten av maj att ytterligare tre patienter nu har
blivit behandlade med ProTrans i den pågående fas I/II studien.
Totalt har därmed sex patienter med typ 1-diabetes genomgått
behandlingen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

NextCell meddelar i slutet av juni att säkerhetskommittén (Data and
Safety Monitoring Board) godkänner behandling av ytterligare tre
patienter, nu i högdoskohorten, i den kliniska studien med ProTrans.

NextCell meddelar i början av juli att Bolaget ansökt om patent
avseende en metod för att förutse om en specifik patient är mottaglig
för behandling med läkemedelskandidaten ProTrans.

NextCell meddelade i slutet av juli att förberedelser pågår för att
lansera en stamcellstjänst för vuxna under första halvåret 2019.
Stamcellerna utvinns från fett genom fettsugning och innebär en
möjlighet för vuxna att spara sina egna stamceller.

Håll dig uppdaterad med den senaste utvecklingen i NextCell Pharma AB

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma

För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD

Leo Groenewegen, CFO

Telefon: 08-735 5595

E-post: info@nextcellpharma.com

www.nextcellpharma.com
(http://file//hm.local/sedermera.se/gemensam/Corp/Externa/NextCell
Pharma/KOM/Pressmeddelanden/170713 - Första dag för
handel/www.nextcellpharma.com)

Om NextCell Pharma AB:

Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar
behandlas. NextCell Pharma AB utvecklar

ProTrans, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första
hand behandling av autoimmuna och

inflammatoriska sjukdomar liksom för användning vid
njurtransplantationer. ProTrans består av stamceller

framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCell Pharmas proprietary
selektionsalgoritm. Vidare har bolaget en

bifirma i Cellaviva, som är Sveriges enda av IVO godkända
stamcellsbank för familjesparande av stamceller från

navelsträngsblod och navelsträngsvävnad
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nextcell-pharma-ab/r/nextcell-pharma-publicera...
http://mb.cision.com/Main/15834/2583891/885107.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.