Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-17

NFO Drives: Bokslutskommuniké för 2015   Period 1/1 -  31/12 2015

? Faktureringen under perioden uppgick till 23,1 MSEK (27,8 MSEK) en
minskning med 4,7 MSEK (16,9 %)

? Resultatet efter skatt f?r fj?rde kvartalet uppg?r till 0,2 MSEK
(0,0 MSEK).

? Resultatet efter skatt f?r perioden uppg?r till -0,7 MSEK
(-2,6 MSEK) en f?rb?ttring med 1,8 MSEK. J?mf?relsesiffrorna f?r
f?reg?ende ?r har f?r?ndrats med h?nvisning till ?ndrade
redovisningsprinciper (K3), se sep rapport.

? Resultatet per aktie f?r perioden uppg?r till 0,00 SEK
(-0,01 SEK)/196 milj aktier (196 milj aktier).

H?ndelser under perioden

? Den f?rsta frekvensomriktare NFO Sinus i effektstorlek 7,5 kW har
levererats till DeLaval International.

? Omriktare som f?retaget tillverkar ?t DeLaval f?r f?rs?ljning p?
USA-marknaden har certifierats av UL vilket inneb?r att produkten nu
?r godk?nd f?r f?rs?ljning.

? NFO Drives har tecknat avtal med Distrelec, som ?r en av Europas
st?rsta elektronikdistribut?rer. Avtalet inneb?r att NFOs produkter
kommer att marknadsf?ras och s?ljas av Distrelec i Europa i de
tretton l?nder d?r de har verksamhet. I Sverige representeras
Distrelec av ELFA Distrelec. Hela NFOs sortiment kommer att k?pas in
av Distrelec och lagerh?llas p? deras centrallager i Holland.

? NFO Drives s?nker priserna p? NFO Sinus med IP54-kapsling.
? NFO Drives har tecknat avtal med det australiska f?retaget Autech
Control Group Pty Ltd f?r f?rs?ljning av den st?rningsfria
frekvensomriktaren NFO Sinus. Autech Control Group ?r ett
v?letablerat och stabilt f?retag som specialiserar sig p?
automatisering inom industrin och kommersiella fastigheter. Man ?r
?ven ?terf?rs?ljare av tekniska produkter och komponenter och har en
utbyggd serviceorganisation. Huvudkontoret ?r baserat i Melbourne.

? Str?mstads kommun har, efter utv?rdering, valt att f?retr?desvis
anv?nda frekvensomriktare med NFOs st?rningsfria sinusteknik i
kommande stora projekt med om- och tillbyggnader av kommunens
VA-anl?ggningar.

? Green & Cool har efter en tids utv?rdering beslutat att v?lja den
svenska frekvensomriktaren NFO Sinus till sina aggregat f?r
bensinstationer. Beslutet inneb?r att NFO under de n?rmaste ?ren
kommer att f? leverera omriktare till ett stort antal bensinstationer
i England. Den f?rsta ordern som nu erh?llits uppg?r till ca 250 000
kronor.

? N?ssj? kommun har valt att anv?nda frekvensomriktare med NFOs
st?rningsfria sinusteknik i kommande om- och tillbyggnationer i en av
kommunens VA-anl?ggningar. Med NFO-tekniken kommer man att kunna g?ra
en mer kostnadseffektiv l?sning ?n om man valt konventionell teknik.

Verksamhets?ret 2015 har inneburit stora utmaningar f?r NFO Drives AB
d? marknaden utvecklats l?ngsammare ?n f?rv?ntat f?r bolagets kunder.
Samtidigt har inbrytningar kunnat g?ras i nya kundsegment s?v?l vad
g?ller bolagets egna produktsegment som i OEM-segmentet. Exempel p?
detta ?r VA-verken respektive Green & Cool, som utvecklar kylsystem
baserade p? milj?v?nlig teknik. Test p?g?r f.n. i andra intressanta
OEM-applikationer med stor potential.

Trots h?rd prispress och l?gre oms?ttning ?n 2014 har bolaget kunnat
f?rb?ttra resultatet j?mf?rt med tidigare. Detta inneb?r att de
produktionsrationaliseringar som genomf?rdes under 2014 har gett
f?rv?ntad effekt. Bolaget har idag en v?sentligt kostnadseffektivare
produktion och kan fokusera p? marknadsarbete och vidareutveckling av
produktprogrammet.

Utvecklingen av bolagets 22 kW omriktare har slutf?rts och
produktionen har startat. Den f?rsta installationen f?rv?ntas ske
under Q1 2016. Utvecklingsavdelningen har nu fullt fokus p?
implementeringen av samma teknologi i bolagets ?vriga omriktare.

Den nya teknologin kommer att ge ytterligare betydande s?nkning av
produktionskostnaderna. De f?rsta leveranserna f?rv?ntas ske under
2017.

UL-certifieringen av DeLavals f?rsta NFO-omriktare f?r USA-marknaden
har slutf?rts och f?rs?ljning har p?b?rjats.

Under 2015 erbj?d NFO Drives d?dsboet efter uppfinnaren Ragnar J?nsson
en uppg?relse inom ramen f?r det mandat som styrelsen fick vid 2015
?rs st?mma. Vid ?rsskiftet f?rsattes d?dsboet i konkurs och f n p?g?r
f?rhandlingar om f?rv?rv av immateriella r?ttigheter fr?n
konkursf?rvaltaren till d?dsboet. Styrelsen bed?mer dock att bolaget
har ett fullgott skydd genom existerande r?ttigheter, egna patent och
know-how. En slutlig uppg?relse kan p?verka resultatet f?r 2015.
Bolagets resultat framgent kommer att f?rb?ttras d? kostnaderna f?r
royalty uteblir.

NFO Drives har under de senaste ?ren genomf?rt omfattande
investeringar i bolagets f?r?ndringsarbete. Detta f?r?ndringsarbete
kommer att forts?tta bl. a f?r att uppn? en effektivare
marknadsbearbetning.

Utifr?n nuvarande kunskap f?rv?ntar sig styrelsen ytterligare
resultatf?rb?ttring f?r 2016 och ser d?rmed fortsatt mycket positivt
p? bolagets framtid.

N?gon utdelning f?resl?s ej.

Denna rapport har ej varit f?rem?l f?r s?rskild granskning av bolagets
revisorer.

?rsredovisning f?r 2015 kommer att publiceras den 24 mars 2016
p? AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se samt p? bolagets hemsida
www.nfodrives.se

Ordinarie ?rsst?mma h?lls i Sv?ngsta den 22 april 2016, kl 13.30.

Kvartalsrapporter f?r 2016 ber?knas f?religga
Q1 den 17 maj
Q2 den 29 augusti
Q3 den 8 november
Prelimin?r bokslutskommunik? f?r 2016 ber?knas f?religga den
17 februari 2017.

Mer information l?mnas av

Johan Johansson, VD NFO Drives AB, tel 0454-200330

e-post johan.johansson@nfodrives.se

NFO Drives AB (publ)

?r ett svenskt cleantech-f?retag, som utvecklar och tillverkar
frekvensomriktare f?r st?rningsfri styrning av elmotorer f?r
energieffektivisering av ventilations- och pumpanl?ggningar samt
maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energibesparingar p?
upp till 70 procent utan att ge st?rningar p? omgivande teknisk
utrustning.

NFO Drives produkter anv?nds fr?mst inom lantbruk, fastigheter,
sjukhus samt industrier med kr?vande teknisk omgivning eller med h?ga
elmilj?krav.

L?s mer om f?retaget p? bolagets hemsida www.nfodrives.se

Bolaget ?r listat p? Aktietorget, www.aktietorget.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nfo-drives/r/bokslutskommunike-for-2015--perio...
http://mb.cision.com/Main/11662/9915740/478120.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.