Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-17

NFO Drives: Kvartalsrapport Q1 2016

Period 1/1 - 31/3 2016

· Faktureringen under perioden uppgick till 5,8 MSEK (5,8 MSEK),
ingen förändring mot föregående år.

· Operativt resultat för perioden är 0,1 MSEK.
· Resultatet efter skatt för perioden uppgår till -0,7 MSEK (0,0
MSEK) en minskning med 0,7 MSEK.

· Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (0,00 SEK)
/196 milj aktier (196 milj aktier).

Händelser under perioden

· NFO Drives har förvärvat samtliga tillgångar från Ragnar Jönssons
dödsbos konkursbo. Det omfattar samtliga gällande patent och
patentansökningar, varumärken och avtal som Ingenjörsfirma Ragnar
Jönsson innehar. NFO äger därmed samtliga rättigheter till den teknik
som bolaget använder.

Händelser efter perioden

· Vid årsstämman den 22 april omvaldes Åsa Agervald, Stockholm och
Lars Elmberg, Karlshamn till styrelseledamöter. Som nya ledamöter
valdes Eva-Britt Grönberg, Lund, Martin Hagbyhn, Malmö och Tomas
Ängkulle, Göteborg. Martin Hagbyhn utsågs av stämman till styrelsens
ordförande.

NFOs försäljning av egna produkter ökade med 39 % under årets första
kvartal jämfört med samma period 2015. Samtidigt ökade även
försäljningen av OEM-produkter till DeLaval. Omsättningen i kronor
låg i årets första kvartal på samma nivå som motsvarande period
föregående år. Då bestod omsättningen till del av kundbetalda
utvecklingsprojekt. Den ökade försäljningen av standardprodukter ser
bolaget som ett viktigt trendbrott.

NFO Drives bokslut för kvartal 1 2016 har belastats med kostnader för
byte av VD och övertagandet av patenten.

Under kvartalet löstes patentfrågan så att NFO Drives nu äger alla
patent. Bolagets immateriella situation är därmed tydlig, vilket
underlättar i många affärssituationer, samtidigt som bolaget inte
längre är beroende av någon extern aktör. Det innebär att bolaget nu
kan lägga fullt fokus på både marknadsföring och produktutveckling
vilket kommer att ha en positiv effekt på bolagets resultat. Alla
kostnader och intäkter kring patenten är reglerade i
kvartalsrapporten för detta kvartal. - Att vi har löst patentfrågan
känns mycket bra. Nu kan bolaget fokusera på framtiden och marknaden,
säger Martin Hagbyhn, styrelseordförande.

På marknadssidan fortsätter bearbetningen av befintliga marknader inom
VA-anläggningar och sjukhus i främst Sverige och Tyskland. Stor
energi läggs dessutom på att finna nya kunder och applikationer för
bolagets produkter. Inledande diskussioner förs med nya OEM-(Original
Equipment Manufacturer)tillverkare.

Utvecklingen av den nya NFO-omriktaren på 22 kW är i slutfasen och
första leverans av nollserie har nu skickats till kund. Arbetet med
att implementera den nya teknologin i bolagets övriga produkter har
påbörjats.

Årsstämman som hölls den 22 april var positiv. En ny styrelse
tillträdde där Martin Hagbyhn valdes som styrelseordförande. Avgående
VD Johan Johansson och avgående styrelseordförande Svante Carlsson
avtackades på stämman.

Från och med den 20 maj, kommer Martin Hagbyhn att verka som
interims-VD. Styrelsen har omkonstituerats och Lars Elmberg går in
som ordförande under interimsperioden. Arbetet med rekrytering av en
ny VD pågår.

Fullständig rapport lämnas i bif PDF-fil.

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets
revisorer.

Nästa delårsrapport Q2 publiceras den 29 augusti 2016.

Mer information lämnas av

Martin Hagbyhn , VD i NFO Drives AB
Tel 0733-765 700, e-mail ductu@telia.com

NFO Drives AB (publ)

är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar
frekvensomriktare för störningsfri styrning av elmotorer för
energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt
maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energibesparingar på
upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk
utrustning.

NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter,
sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga
elmiljökrav.

Läs mer om företaget på bolagets hemsida www.nfodrives.se

Bolaget är listat på Aktietorget, www.aktietorget.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nfo-drives/r/kvartalsrapport-q1-2016,c2010717
http://mb.cision.com/Main/11662/2010717/516714.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.