Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-06-03

NFO Drives: Offentliggörande av memorandum samt inledande av teckningstiden i NFO Drives företrädesemission

Idag, den 3 juni 2016, inleds teckningstiden i NFO Drives
företrädesemission av aktier. Teckningstiden löper till och med den
17 juni 2016.

Styrelsens ledamöter samt andra närstående till bolaget har garanterat
att teckna upp till 70 % av emissionen på totalt cirka 11,3 MSEK
innan emissionskostnader.

Prospekt, teaser och anmälningssedel finns för nedladdning på NFO
Drives hemsida (www.nfodrives.se) AktieTorgets hemsida
(www.aktietorget.se) och Eminova Fondkommission AB www.eminova.se

Bakgrund:

NFO Drives är inne i ett expansivt skede och visar ett positivt
rörelseresultat i senaste rapporten. Genom att investera dels i
produktutveckling för att tidigare kunna möta kundernas efterfrågan,
dels i kostnadseffektivisering och dels i en förstärkt
försäljningsorganisation, kommer bolaget att kunna visa en större
vinst betydligt tidigare än vid en mer försiktig expansion. Styrelsen
anser att detta är ett positivt steg i företagets utveckling och
erbjuder i första hand nuvarande aktieägare att delta i denna
expansion. Erbjudandet sker i form av en företrädesemission.
Styrelsens ledamöter samt andra närstående till bolaget har
garanterat att teckna upp till 70 % av emissionen på totalt cirka
11,3 MSEK innan emissionskostnader.

"Det är en stor trygghet för styrelsen att emissionen är garanterad
till 70 %. Det innebär sannolikt att emissionen blir fulltecknad -
speciellt eftersom aktieägarna erbjuds cirka 17% rabatt på den
senaste månadens genomsnittliga aktiekurs", säger Martin Hagbyhn, CEO
i NFO Drives. "Det innebär att vi kan genomföra de nödvändiga
kostnadseffektiviseringarna på befintligt produktsortiment, öka
marknadssatsningarna och även börja arbeta med kompletteringar till
dagens sortiment".

Investerare erbjuds att teckna aktier enligt följande villkor:

· Rätt att teckna Aktier skall tillkomma bolagets aktieägare per
avstämningsdagen den 1 juni 2016. För varje innehavd aktie får man en
teckningsrätt. Fyra teckningsrätter ger rätt att teckna en ny aktie.

· Sista dagen för handel med aktie som ger rätt till teckningsrätt
är den 30 maj.

· Teckning av nya aktier skall ske från och med den 3 juni till och
med den 17 juni 2016.

· Teckningskursen för de nya aktierna skall vara 0,23 kronor per
aktie.

· Handel med teckningsrätter kommer att ske på Aktietorget från och
med

3 juni - 15 juni.
· Handel med BTA sker från och med 3 juni fram till och med att
emissionen registrerats hos Bolagsverket.

· Betalning för tecknade aktier skall ske genom samtidig betalning,
eller vid teckning utan företräde senast på betaldatum som framgår av
separat utsänd avräkningsnota. Vid full teckning tillförs bolaget 11
266 420,97 kronor före emissionskostnader.

· De nya aktierna skall medföra rätt till vinstutdelning första
gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter
det att nyemissionen har registrerats hos Euroclear Sweden AB.

· CEO, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de
smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med
registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

· För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av
teckningsrätt skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta
belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av
teckningsrätt i) först till dem som var aktieägare på
avstämningsdagen och ii) därefter till övriga som anmält intresse av
att teckna aktier utan teckningsrätt. Vid överteckning skall
tilldelning enligt i) ske pro rata i förhållande till det antal
aktier som var och en ägde per avstämningsdagen och eventuell
tilldelning enligt ii) ske i poster om 20 000 aktier pro rata i
förhållande till det antal aktier som var och en anmält intresse av
att teckna.

Mer information lämnas av

Lars Elmberg, styrelseordförande i NFO Drives AB
Tel 0708 - 237 004, e-mail elmberglars@gmail.com

Martin Hagbyhn, CEO i NFO Drives AB
Tel 0733-765 700, e-mail ductu@telia.com

NFO Drives AB (publ)
är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar
frekvensomriktare för störningsfri styrning av elmotorer för
energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt
maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energibesparingar på
upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk
utrustning.

NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter,
sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga
elmiljökrav.

Läs mer om företaget på bolagets hemsida www.nfodrives.se
Bolaget är listat på Aktietorget, www.aktietorget.se
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nfo-drives/r/offentliggorande-av-memorandum-sa...
http://mb.cision.com/Main/11662/2022608/524451.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.