Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-24

NGS Group AB: Delårsrapport januari-mars 2020

? Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 115 MSEK (147), en
minskning med 21,9% (-10,5).

? Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 2,6 MSEK (7,3),
rörelsemarginal 2,3% (5,0). Regeringens stödpaket med nedsatta sociala
avgifter har positivt påverkat kvartalets resultat med 0,6 MSEK.

? Resultatet för första kvartalet uppgick till 1,7 MSEK (5,2).

? Resultatet per aktie före och efter utspädning för första kvartalet
uppgick till 0,18 SEK (0,57).

? Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under första
kvartalet till 5,9 MSEK (-0,5).

? Till följd av utbrottet av coronaviruset Covid-19, beslutade NGS att
införa korttidsarbete för cirka 25 medarbetare och har ansökt om ekonomiskt
stöd för detta i enlighet med den förändrade lag som gäller från och med
den 7 april 2020.

VD-kommentar

Första kvartalet präglades av en svag utveckling med omsättnings- och
resultattapp jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Detta till stor
del beroende på de fortsatta inköpsstopp och restriktivitet i
beställningarna avseende vårdtjänster som infördes under 2019 av ett antal
regioner. Under slutet av första kvartalet påverkades vi av utbrottet av
coronaviruset Covid-19, med minskad efterfrågan från våra kunder orsakad av
ovisshet och restriktioner som effekt av pandemin.

Verksamheten inom läkar- och sjuksköterskebemanningen mötte under första
delen av kvartalet en minskad efterfrågan hos de största kunderna, varav
Region Stockholm är en. Slutet av kvartalet präglades av ökad efterfrågan
initierad av coronaviruset hos delar av vården, medan andra delar kraftigt
begränsats. Våra uppdrag inom intensivvårdsrelaterad vård ökade medan
planerad specialistsjukvård och uppdrag på vårdcentraler däremot minskade.
Genom våra väl utvecklade processer och förmåga till flexibilitet har vi
styrt om våra resurser efter sjukvårdens hastigt förändrade efterfrågan.
Vår högsta prioritet nu är att fortsätta bidra till att lösa vårdens behov,
både i den akuta situation vårt land befinner sig i och att öka vår
beredskap för de stora behov av vårdinsatser som nu skjuts på framtiden. De
flexibla arbetsformer och individanpassade lösningar vi kan erbjuda gör att
vi bidrar till att fler personer med sjukvårdskompetens blir tillgängliga
för vård och omsorg.

Som en konsekvens av coronakrisen fick vi i slutet av kvartalet en viss
ökning av uppdrag inom socionombemanningen. Verksamheten inom
skolbemanningen hade en stabil utveckling under början av kvartalet för att
sedan kraftigt minska efter att vissa grundskolor och samtliga gymnasier
dragit ner sin verksamhet i spåren av corona. 

Inom executive search fortsatte verksamheten stärkas i linje med
utvecklingen under förra årets fjärde kvartal.

I och med situationen med coronakrisen har processer dragit ut på tiden och
efterfrågan tillfälligt minskat i slutet av kvartalet. Våra kunder, som
primärt finns inom offentlig sektor, har haft sitt fokus på hanteringen av
coronakrisen i sina organisationer. Baserat på den uppkomna situationen har
specialistrekryteringen och interimsverksamheten inom privat sektor mött
minskad efterfrågan från kunderna, vilket påverkat omsättningen i kvartalet
negativt.

Vi befinner oss i en extrem situation som ingen upplevt tidigare och vi
arbetar med fullt fokus på att se möjligheter i vår affär. Vi har en ökad
efterfrågan på många områden inom vården, men i dagsläget en minskad
efterfrågan på övriga tjänster. Beroende på marknadssituationen anpassar vi
vår verksamhet dag för dag för att hitta nya möjligheter i en omvärld som
snabbt förändras.

Ingrid Nordlund, verkställande direktör

Bilaga

* Rapport NGS Group AB Q1 2020

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.