Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-08

NGS Group AB: Delårsrapport Q3 januari-september 2017

NGS Group AB (publ)

Delårsrapport januari-september 2017

* Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 168,4 MSEK (149,8), en
ökning med 12,4% (18,2). För perioden januari-september uppgick
nettoomsättningen till 492,5 MSEK (452,6), en ökning med 8,8% (15,9).

* Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 11,8 MSEK (11,6),
rörelsemarginal 7,0% (7,7). För perioden januari-september uppgick
rörelseresultatet till 33,4 MSEK (32,5), rörelsemarginal 6,8% (7,2).

* Resultatet för tredje kvartalet uppgick till 8,9 MSEK (9,1). För perioden
januari-september uppgick resultatet till 25,5 MSEK (25,1).

* Resultatet per aktie för tredje kvartalet uppgick till 0,99 SEK (1,00). För
perioden januari-september uppgick resultatet per aktie till 2,83 SEK
(2,81).

* Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 9,7 MSEK (17,9).
Outnyttjad checkkredit uppgick till 25,7 MSEK (20,0).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet:
* Nya ramavtal har under kvartalet tecknats med bland annat Södertörns
kommuner, Region Uppsala, Sveriges riksbank, Svenska institutet samt
Migrationsverket. Väsentliga händelser efter periodens utgång:

* Inga väsentliga händelser har skett efter periodens utgång.

Denna delårsrapport är information som NGS Group AB (publ) är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedan-stående
kontaktpersons försorg, för offentlig-görande den 8 november 2017 kl 08:25.
Delårsrapporten finns efter publicering tillgänglig på NGS hemsida
www.ngsgroup.se.
För ytterligare information kontakta: Ingrid Nordlund, VD, telefon 0704-14 81
28

Rapport NGS Group AB Q3 2017
http://hugin.info/171442/R/2147688/823836.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: NGS Group AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.