Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-19

NGS: NGS Group har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt NGS Group (”NGS” eller ”bolaget”)
för upptagande till handel på Nasdaq Stockholm på sedvanliga villkor.
Styrelsen för NGS har i samband med noteringen upprättat ett prospekt som nu
offentliggörs. NGS är ett dynamiskt och tillväxtorienterat bolag på en
strukturellt växande del av bemanningsmarknaden i Sverige och Norge.

Första dag för handel med NGS Groups aktier på Nasdaq Stockholm är planerad
till den 27 maj 2016. I samband med noteringen upphör NGS nuvarande notering
på NGM Equity. Sista dag för handel på NGM Equity är planerad till den 26 maj
2016. NGS aktier kommer att handlas under samma kortnamn och samma ISIN-kod
som tidigare, dvs. NGS respektive SE0000402448. Aktieägare i NGS behöver inte
vidta några åtgärder i samband med noteringen. Någon nyemission av aktier
sker ej i samband med noteringen.

NGS styrelse anser att notering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm är ett
logiskt nästa steg i bolagets utveckling i syfte att ytterligare stärka NGS
marknadsposition, öka tillgången till kapital samt öka medvetenheten om
bolaget och dess verksamhet.

NGS är en nischad och väl positionerad aktör med potential att ta
marknadsandelar på en strukturellt växande del av bemanningsmarknaden inom
vård, skola och ekonomi. NGS har upparbetat en flexibel och skalbar
operationell modell för organisk tillväxt och förvärv. Med ett starkt
kassaflöde och en solid balansräkning har NGS en finansiell position som
tillåter förvärv även i framtiden.

NGS har bland annat som mål att över tid öka nettoomsättningen med 10 procent
före förvärv samt upprätthålla en rörelsemarginal om 7 procent.

Ingrid Nordlund, VD, kommenterar:

”NGS Group är ett tillväxtorienterat bolag med en marknadsledande position och
starka nischvarumärken inom bemanning. Under de senaste åren har vi bevisat
potentialen i vår verksamhet och nått våra uppsatta mål. Vård-, skol- och
ekonomibemanning utgör en växande del av bemanningsbranschen. I ljuset av en
åldrande och växande befolkning, tilltagande personalbrist samt ökade
kvalitetskrav ser vi fortsatt god potential till tillväxt under lönsamhet
under kommande år. Genom att byta lista till Nasdaq Stockholm underlättar vi
för institutionella investerare att ta del av vår utveckling, vi får
långsiktigt ökad tillgång till kapital för tillväxt och det har även stor
betydelse för vår profil som tjänsteleverantör till offentlig sektor.”

För ytterligare information hänvisas till det prospekt som har upprättats och
som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns
tillgängligt på NGS hemsida,www.ngsgroup.se.

Erik Penser Bank har agerat finansiell rådgivare i samband med noteringen och
DLA Piper Sweden har agerat legal rådgivare.

För ytterligare information, kontakta:

Ingrid Nordlund, VD för NGS Group på telefon 0704-14 81 28 eller mailadress
ingrid.nordlund@ngsgroup.se alternativt Klas Wilborg, CFO för NGS Group på
telefon 08-505 808 33 eller mailadress klas.wilborg@ngsgroup.se.

Om NGS Group

NGS Group är ett nischat bemanningsföretag inom vård, skola och ekonomi som
2015 omsatte 610 miljoner kronor (proforma) med ett rörelseresultat på 51
miljoner kronor (proforma). NGS Group sysselsätter årligen runt 3 000 läkare,
sjuksköterskor, lärare och ekonomer med flera yrkeskategorier, genom ramavtal
som täcker hela Sverige och Norge och med kontor i Stockholm, Göteborg,
Karlskrona, Malmö och Oslo. NGS Group är ett kvalitets- och
tillväxtorienterat företag med ledord som långsiktighet, kundnära relationer
och skalbarhet.

NGS Group är sedan 2002 noterat på NGM Equity och ägs av runt 3 800
aktieägare. NGS Group är ISO-certifierat och ett av Almega auktoriserat
bemanningsföretag.

Denna information är sådan som NGS Group AB (publ) är skyldig att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med
finansiella instrument samt NGM Equitys regelverk. Informationen lämnades för
offentliggörande den 19 maj 2016 kl. 08.25.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.