Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-19

Nibe 4 kv: Resultat efter finansnetto 326 Mkr (SIX 307) (Forts)

(Lägger till mer information i nyheten)

(SIX) Nibe redovisar ett resultat efter finansiella poster på
326 miljoner kronor (384) för det fjärde kvartalet 2012.

Analytikernas förväntningar låg vid 307 miljoner kronor,
enligt SIX Market Estimates enkät med sex deltagare. Resultatet
efter finansnetto blev därmed 6 procent bättre än väntat.

Finansnettot har påverkats positivt av återbetalning av lån i
utländska valutor.

Rörelseresultatet blev 307 miljoner kronor (400), vilket gav
en marginal på 12,3 procent (14,4). Väntat var 325 miljoner och
12,8 procent.

Nettoresultatet uppgick till 255 miljoner kronor (270),
väntat var 229 miljoner.

Nettoomsättningen uppgick till 2.496 miljoner kronor (2.777),
väntat var 2.548 miljoner kronor.

Styrelsen föreslår en utdelning på 2,00 kronor per aktie
(2,00). Analytikernas genomsnittliga förväntningar på
utdelningen låg på 2,28 kronor.

Andreas Johansson
andreas.johansson@six-group.se
SIX News

Författare direkt.