Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-19

NIBE: FÖRSIKTIGT POSITIV TILL BOLAGETS UTVECKLING 2H - VD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Värmeteknikföretaget Nibes omsättning uppvisade under andra kvartalet, tack vare förvärv, en tillväxt på 2,2 procent men den rent organiska omsättningen hade en tillbakagång med 7,6 procent.

Nibes verksamheter har påverkats av pandemin men med ganska stora variationer, enligt bolaget. Ett mindre antal enheter har temporärt fått stänga helt eller delvis men det stora flertalet har kunnat fortsätta sina verksamheter under relativt normala förhållanden. Genomgående har de lokala ledningarna varit framgångsrika med att parera effekterna av den varierande efterfrågan, enligt Nibes vd Gerteric Lindquist.

"Medan vi under första kvartalet påverkats i relativt liten omfattning av utbrottet har vi under kvartal två visserligen påverkats i större omfattning men situationen har ändå varit hanterbar. Vi antar att de flesta länder under andra halvåret kommer att försöka återgå till ett något mer normalt tillstånd. Detta tillsammans med att våra produkter i stor utsträckning är av såväl nödvändighets- som hållbarhetskaraktär gör oss, trots alla osäkerhetsfaktorer, försiktigt positiva till vår utveckling under andra halvåret", skriver Gerteric Lindquist.

För affärsområdet Nibe Climate Solutions ägde visserligen en smärre organisk tillbakagång i omsättningen rum under andra kvartalet men utan att påverka rörelseresultatet negativt, enligt vd:n. De totalt sett relativt goda marknadsförutsättningarna, den goda geografiska närvaron samt ett heltäckande och avancerat produktsortiment är de huvudsakliga förklaringarna till att en stabil utveckling av omsättning och rörelseresultat kunnat upprätthållas. Den förbättrade rörelsemarginalen förklaras framför allt av förbättrad produktivitet, strikt kostnadskontroll och fortsatt omsättningstillväxt, uppger Gerteric Lindquist.

Affärsområdet Nibe Element är fortsatt det affärsområde som har upplevt de största variationerna mellan olika marknadssegment och affärsområdet.

Nibe Stoves efterfrågesituation har också varierat. Från att ha varit relativt stabil under inledningen av året försämrades den kraftigt under slutet av kvartal ett och under de två första månaderna under andra kvartalet men har därefter återhämtat sig igen. Totalt sett har dock efterfrågan i såväl Europa som Nordamerika varit klart lägre än under motsvarande period i fjol.

"Huvudanledningarna till den lägre omsättningen är dels den långa nedstängningen av såväl våra två tillverkningsenheter som återförsäljarnät i Storbritannien dels nedstängningen av vårt återförsäljarnät i vissa regioner i Nordamerika. Nedstängningarna är konsekvenser av lokala myndighetsbeslut", kommenterar Nibes vd.

Vidare skriver Gerteric Lindquist att på grund av fortsatt kapacitetsutbyggnad samt behovet av ytterligare rationaliseringsinvesteringar kommer investeringsnivån under de närmaste åren att ligga minst i nivå med eller strax över avskrivningstakten, exklusive leasingkontrakt.
Författare Direkt-SE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.