Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-11

NIBE Industrier AB: NIBE förvärvar nederländska Nathan Holding B.V.

NIBE Industrier AB har tecknat har tecknat avtal om att förvärva 51% av
aktierna i nederländska Nathan Holding B.V. och resterande andel i två
steg.

Nathan, som grundades 1984, är ett distributörsföretag för Benelux-länderna
med specialisering på hållbara lösningar för uppvärmning och
luftkonditionering. Verksamheten har en årsomsättning på cirka 50 MEUR
(cirka 520 MSEK) med en rörelse­marginal på drygt 6%. 

Verksamheten bedrivs i Zevenaar, Nederländerna och Nathan har sedan lång
tid tillbaka varit distributör av värmepumpar från vårt tyska dotterbolag
AIT Deutschland på den snabbt växande nederländska marknaden.

 ?Med Nathan stärker vi ytterligare vår marknadsposition på den europeiska
värmepumpsmarknaden,
i synnerhet på den snabbt växande marknaden i Nederländerna men också i
Belgien och Luxemburg?, säger Gerteric Lindquist, CEO NIBE Industrier. 

 ?Samarbetet med AIT Deutschland kommer att fördjupas ytterligare men
förvärvet kommer också att innebära intressanta framtida synergier och
tillväxtmöjligheter tillsammans med övriga bolag i gruppen.? 

Transaktionen kräver sedvanligt godkännande av berörd konkurrensmyndighet.

Bolaget kommer att ingå i affärsområdet NIBE Climate Solutions och
konsolidering i NIBE beräknas kunna ske från den 1 april
2020. Köpeskillingen anges inte eftersom den förvärvade verksamheten kommer
att utgöra en ringa del av NIBE-koncernen.

För mer information: Gerteric Lindquist, CEO och Hans Backman, CFO; +46
(0)433-27 30 00

Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för
offentliggörande den 11 februari 2020 klockan 19.45 CET.

Om NIBE Industrier 

NIBE ? en global koncern en global koncern med bolag och närvaro i hela
världen

NIBE Group är en global koncern som bidrar till ett minskat klimatavtryck
och bättre utnyttjande av energi. Inom våra tre affärsområden ? Climate
Solutions, Element och Stoves ? utvecklar, tillverkar och marknadsför vi
ett brett utbud av miljövänliga och energieffektiva lösningar för
inomhuskomfort i alla typer av fastigheter samt komponenter och lösningar
för intelligent uppvärmning och styrning inom industri och infrastruktur. 

Från starten i småländska Markaryd för snart 70 år sedan, har NIBE vuxit
till ett internationellt företag med 16.900 (14.300) anställda och närvaro
i hela världen. Drivkraften har sedan starten varit en stark kultur av
entreprenörskap och en passion för ansvarsfullt företagande.
Framgångsfaktorerna har varit långsiktiga investeringar i hållbar
produktutveckling och strategiska förvärv. Tillsammans har detta
åstadkommit en målinriktad och kraftig tillväxt som 2018 genererade en
omsättning på drygt 22 (19) miljarder kronor. 

NIBE är sedan 1997 börsnoterat under namnet NIBE Industrier AB på Nasdaq
Nordic, Large Cap med en sekundärnotering på SIX Swiss Exchange sedan 2011.

Bilagor

* SE-PM-Nathan

* SE-PM-Nathan

Författare Hugin Nyheter