Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-19

Nibe: Resultat före skatt på 307 Mkr väntas i 4 kv - SIX

(Nyheten skickades för första gången den 15 februari)

4 kv 2012, Mkr Snitt Lägst Median Högst 4 kv 2011

Försäljning 2.548 2.488 2.539 2.632 2.777
Rörelseresultat 325 306 326 343 400
Res f skatt 307 287 308 325 384
Nettoresultat 229 211 224 256 270
Utdelning 2,28 2,00 2,25 2,60 2,00

(SIX) Värmeteknikbolaget Nibe väntas redovisa ett resultat
före skatt på 307 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2012.
Det framgår av SIX Market Estimates sammanställning av sex
analytikers estimat inför rapporten.

Nibe antas under fjärde kvartalet ha haft de flesta yttre
faktorer emot sig; konjunkturen har varit svag, kronan har varit
stark, nyproduktionen av bostäder låg och elpriserna låga. På
den positiva sidan finns att värmepumpar fortfarande är det
populäraste uppvärmningsalternativet i såväl nybyggen som
ersättningsinvesteringar.

Analytikerna räknar därför med att fjärde kvartalet har varit
oinspirerande med sjunkande försäljning inom alla divisioner.
Totalmarknadens försäljning av alla typer av värmepumpar i
Sverige minskade med 25 procent under fjärde kvartalet, enligt
statistik från SVEP, Svenska Värmpepumpföreningen.

Det är femte kvartalet i rad med stora nedgångar på den
svenska marknaden. 40.000 sålda enheter under 2012 innebär att
årsförsäljningen är tillbaka på nivåerna från 2002-2003 och
ligger mer än 40 procent under toppnivån från 2006. Få bedömare
vågar hoppas på en återgång till tillväxt 2013 men en
stabilisering är ändå en rimlig förväntan då det svenska
bostadsbyggandet befinner sig på 20-årslägsta och knappast kan
falla så mycket mer.

Sverige svarar fortfarande för över 20 procent av Nibes
värmepumpsförsäljning och företaget antas ha tagit
marknadsandelar på den svenska marknaden även under
oktober-december. Ersättningsmarknaden förmodas ha varit hygglig
under kvartalet men den utgör inte så stor andel av
totalförsäljningen.

Den tidigare så goda försäljningen i Tyskland förväntas ha
mattats något under kvartalet med tanke på landets måttliga
BNP-utveckling. Potentialen kvarstår dock i Tyskland eftersom
nya stimulanser satts in av myndigheterna under hösten. Den
tyska marknaden kan väntas växa med upp till 5 procent under
2013, enligt analytikerna.

Förändringar i Storbritannien och Frankrike när det gäller
subventioner och myndighetsregler ger också positiva möjligheter
för Nibe på medellång sikt.

I ett läge när den organiska tillväxten sviktar håller Nibe
ändå uppe förvärvsaktiviteten. Så sent som den 31 januari 2013
meddelades ett förvärv av den brittiska braskamintillverkaren
Stovax Heating som omsätter 380 miljoner kronor i årstakt med en
rörelsemarginal på cirka 15 procent. Den 2 januari 2013
meddelades förvärv av en elementverksamhet med 330 miljoner
kronor i årsomsättning.

Av de analytiker som deltar i enkäten har en rekommendationen
köp, en öka, tre behåll/neutral samt en sälj. Analytikerna
bedömer att Nibes kortsiktiga utmaningar skymmer den långsiktiga
potentialen för placerarkollektivet. Det behövs en återgång till
tillväxt för att marknaden ska bli riktigt entusiastisk över
aktien. På längre sikt kan inriktningen mot energi och miljö
göra att bilden av företaget förändras från att bara vara en
värmepumpstillverkare.

Riktkurserna ligger inom spannet 88-120 kronor, med ett
genomsnitt på 103 kronor.

Rapporten släpps tisdagen den 19 februari klockan 08.00.
Klockan 11.00 arrangeras en telefonkonferens där analytiker och
journalister bereds tillfälle att ställa frågor om rapporten.

Estimat från ABG Sundal Collier, Carnegie, Danske Markets
Equities, Handelsbanken Capital Markets, SEB Enskilda och
Swedbank Markets ingår i enkäten.

Mikael Östman, +46 31 350 64 88
mikael.ostman@six-group.se
SIX News

Författare direkt.