Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-18

Nickel Mountain: Aktieförsäljning med likvid till IFOX

AKTIEFÖRSÄLJNING MED LIKVID TILL IFOX

IFOX Investments AB (publ) (IFOX), som har insynspersonen i Nickel Mountain Resources AB (publ) (NMR) Anders Thorsell som representant i styrelsen, har per i fredags avyttrat 5,9 miljoner aktier i NMR i en blockaffär utanför handelsplatsen till ett pris om SEK 0,2975 per aktie. Vidare har Anders Thorsell genom bolag avyttrat 4,1 miljoner aktier till samma pris. Likviden från dessa försäljningar kommer oavkortat att användas till att stötta IFOX Investments ABs verksamhet.

IFOX har sedan en tid haft en diskussion med Skatteverket om avdragsrätt för moms, likt många bolag har haft sedan tillämpningen av lagstiftningen förändrats. IFOX hade fått godkänt för sin verksamhet under 2015, men under 2017 inleddes en dialog om åren 2016 och 2017. Skatteverket beslutade nyligen att underkänna tidigare gjorda avdrag till ett belopp om sammanlagt cirka SEK 4 miljoner, fram till maj 2017. Beslutet har överklagats, men likviden måste likväl göras tillgänglig. IFOX har i princip inga andra tillgångar, utöver mandatavtalen för Tomsk och Rönnbäcken, än aktier i NMR. Därav blev en försäljning framtvingad. Beloppet från IFOX försäljning räcker inte fullt ut, varför Anders Thorsell beslutat stötta IFOX i den utsträckning som behövs.

Nickel Mountain Resources AB (publ)

Styrelsen

För mer information kontakta Anders Thorsell, VD via telefon eller epost.

Anders Thorsell:

Telefon 0707732045

anders@nickelmountain.se mailto:anders@nickelmountain.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Nickel Mountain Pressrelease 2018-12-18.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=24828

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Nickel Mountain Resources ABs (NMR) nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k forward looking statements om NMRs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som kan komma, avser, planerar, förväntar, uppskattar, tror, bedömer, prognostiserar och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för NMR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari NMR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) NMRs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en going concern, iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) förändringar i råvarupriser, i synnerhet vad gäller nickel, olja eller gas. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje mineralprojekt på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för NMR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. NMR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.