Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-25

Nicoccino: Q2 DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2017 NICOCCINO HOLDING AB (publ)

Koncernens utveckling

Q2 I SAMMANDRAG
APRIL-JUNI

· · Koncernens omsättning under perioden uppgick till 0 tkr (53 tkr).
· · Nettoresultatet uppgick till -1 141 tkr (-4 855 tkr), eller -0,08 kr (-0,35 kr) per aktie.
· · Kvartalets kassaflöde uppgick till -2 165 tkr (1 171 tkr) eller -0,16 kr (0,08 kr) per aktie.
· · Nicoccinos likviditet var vid periodens slut 20 033 tkr (28 124 tkr).

Nikotinpatentet har godkänts i Nya Zeeland, Indien, Australien och
Ryssland.

Nicoccino har tecknat ett avtal med en ny tillverkare av vår unika
nikotinfilm och avslutar därmed samarbetet med den tidigare
tillverkaren. Den italienska tillverkaren uppfyller de
anläggningstekniska och regulatoriska kraven som Nicoccino har.

Avtalet innebär att Nicoccino Holding AB nu kan fortsätta den första
fasen, vilket innebär att starta tillverkning till den kliniska
prövningen.

Vi har nu en fördröjning av den ursprungliga tidplanen med ca ett år.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

· Kina har godkänt bolagets nikotinpatent

VD har ordet

Jag har tidigare redogjort för hur omvärlden ser ut beträffande
konsekvenserna av rökning. Kostnaderna för hälsovård och
produktionsbortfall stiger. Rökningen stiger trots lagstiftning och
restriktioner. Behovet av rökavvänjningsprodukter är stort

Nicoccino har en unik produkt mot rökavvänjning i form av en film,
dopad med nikotin. Dessutom har Nicoccino ett starkt patentskydd som
sträcker sig till 2033. Nikotinpatentet är nu godkänt i Singapore,
Nya Zeeland, Indien, Australien och Ryssland. Helt nyligen också
godkänt i Kina och vi väntar på besked från bland annat EU och USA.
Nicoccino har i studier visat att nikotinet på ett snabbt och
effektivt sätt frigörs ur filmen och levereras via munnens
slemhinnor. Produkten har 24 månaders hållbarhet och är enkel att
förvara

Nicoccino har som första steg att tillverka en GMP-godkänd produkt och
därefter genomföra en klinisk studie för att bevisa effekten. Till
sist sammanställs resultaten och lämnas i form av en
registreringsansökan till Läkemedelsverket för godkännande i Europa.

Vi har under en tid sökt en ny framtida tillverkare för Nicoccino, som
kan uppfylla de anläggningstekniska och regulatoriska kraven, som
Nicoccino har. Under våren hittade vi en sådan i Italien och vi har
nu kunnat skriva ett avtal med denne. Vi har därmed kunnat avsluta
samarbetet med den tidigare tillverkaren Tapemark. Att vi fått allt
detta på plats innebär att vi nu med full kraft kan fortsätta arbetet
med vår strategi att ta fram en godkänd läkemedelsprodukt. Den
italienske tillverkaren har lång erfarenhet av att tillverka tunna
filmer för läkemedel. Vi fortsätter samtidigt att utvärdera
CRO-kandidater för den kliniska studien.

Verksamhetens viktigaste mål är att få nikotinfilmen godkänd som ett
läkemedel för rökavvänjning. Ett godkännande tillför värde i bolaget,
vilket gör oss attraktiva för globala spelare verksamma på den
framtida rökavvänjningsmarknaden.

Kort om Nicoccino och vår produkt

OM BOLAGET

Nicoccino utvecklar en innovativ och patentskyddad nikotinprodukt som
efter genomförd klinisk studie kommer att klassificeras som ett
läkemedel för rökavvänjning. Genom en tydlig klassificering minskar
den regulatoriska osäkerheten och öppnar upp för försäljning på nya
marknader som annars inte vore tillgängliga. Försäljning till
konsument kommer indirekt att ske via en licensmodell med
internationella partners som har större finansiella möjligheter att
nå ut på den globala marknaden.

Under 2014/2015 genomfördes en kommersiell testlansering i
Storbritannien där Nicoccino såldes som en konsumentprodukt via nätet
och i detaljhandeln. Denna introduktion bekräftade att konceptet
fungerar och att det finns stor potential för denna nya typ av
nikotinprodukt.

I början på 2016 lades strategin om med ett ökat fokus på att skapa en
produktplattform som skall kunna användas av partners som vill
etablera sig på marknaden för läkemedelsklassade nikotinprodukter
eller vill utöka sin befintliga produktportfölj. Denna förändring
innebär en prioritering avseende att uppnå läkemedelsklassificeringen
för att ingå i partnersamarbeten.

Nicoccino har sitt kontor i Täby. Bolagets aktie är sedan juni 2014
noterad på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet NICO.

Remium Nordic AB är bolagets certified adviser.

För ytterligare information, se www.niccocino.se

OM PRODUKTEN

Nicoccino har utvecklat en patentskyddad, innovativ och diskret film
som genom sin unika leveransmetod ger användaren snabb tillgång till
nikotin utan rökningens allvarliga biverkningar.

Syftet med produkten är att erbjuda rökare ett attraktivt alternativ
för när dessa vill sluta röka.

Efter läkemedelsklassificiering kommer produkten att säljas som ett
rökavvänjningspreparat.

Filmen placeras under läppen eller på annan munslemhinna där den
levererar en snabb och påtaglig nikotineffekt. Inom ett par minuter
har nikotinet avgetts och filmen lösts upp utan att lämna någon
restprodukt i munnen.

Plattformen är framtagen i Sverige och är resultatet av tio års
forskning och utveckling.

Filmen är lövtunn och innehåller 2 mg nikotin, med en yta som
motsvarar ungefär hälften av ett frimärke. Förutom läkemedelsklassat
nikotin består produkten till största delen av en alginat som är
utvunnen ur en brunalg. Smakämnena är naturliga aromer och samtliga
övriga ingredienser är läkemedelsklassade.

För mer information, besök Nicoccinos hemsida www.nicoccino.se, eller
kontakta:

Anders Ulfhielm, VD Nicoccino Holding AB
+46 70 594 7618
anders.ulfhielm@nicoccino.se

Denna information är sådan information som Nicoccino Holding AB (publ)
är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 25 augusti, 2017 kl.
08.00 CET.

Anders Ulfhielm, VD, Nicoccino Holding AB

070-594 7618
anders.ulfhielm@nicoccino.se

Nicoccino har utvecklat en patentskyddad, innovativ och diskret film
som genom sin unika leveransmetod ger användaren snabb tillgång till
nikotin utan rökningens allvarliga biverkningar.

Syftet med produkten är att erbjuda rökare ett attraktivt alternativ
för när dessa vill sluta röka.

Efter läkemedelsklassificiering kommer produkten att säljas som ett
rökavvänjningspreparat.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nicoccino/r/q2-delarsrapport-januari---juni-20...
http://mb.cision.com/Main/9519/2333349/713826.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.