Du är här

2018-08-24

Nicoccino: Q2 DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2018 NICOCCINO HOLDING AB (publ)

Koncernens utveckling

ANDRA KVARTALET I SAMMANDRAG
APRIL - JUNI 2018

· Koncernens nettoomsättning under det andra kvartalet var 0,0 MSEK
(0,0 MSEK).

· Nettoresultatet uppgick till -1,0 MSEK, (-1,1 MSEK)
· Resultatet per aktie blev -0,07 SEK (-0,08),
· Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,0 MSEK (-2,2
MSEK) eller -0,07 SEK (-0,16 SEK) per aktie.

· Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 15,7
MSEK (20,0 MSEK).

· Koncernens egna kapital uppgick vid kvartalets utgång till 15,0
MSEK (20,6 MSEK).

· Bolaget beslutade att byta Certified Adviser från Remium Nordic
Holding AB till FNCA Sweden AB. Bytet till ny Certified Adviser
trädde i kraft från och med 1 juli 2018.

· I juni beslutade riksdagen att bevilja propositionen om skatt på
produkter innehållande nikotin. Beskattning trädde i laga kraft den 1
juli 2018.

· Bolaget fokuserar på att finna en lämplig partner för distribution
av dess produkt i Sverige.

PERIODEN JANUARI - JUNI 2018

· Koncernens nettoomsättning under perioden var 0,0 MSEK (0,0 MSEK).
· Nettoresultatet uppgick till -2,2 MSEK, (-3,7 MSEK)
· Resultatet per aktie blev -0,16 SEK (-0,27),
· Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,8 MSEK (-4,3
MSEK) eller

-0,13 SEK (-0,31 SEK) per aktie.

· Grundpatentet för buckala filmen har beviljats i Europa.
· Styrelsen har fattat beslut att satsa vidare på en ny
förpackningslösning som väsentligt reducerar tillverkningskostnaden
per dos. Den nya förpackningen är en multipack. Produkten kommer att
vara konsumentvänligare och kommer även att minimera belastningen på
miljön genom att minska mängden förpackningsmaterial.

· Kostnadsreduktionen och en öppning på konsumentmarknaden innebär
ett halvårs senareläggning av kliniska studien för
läkemedelsprodukten.

· Nicoccino informerade om förslaget "Beskattning av nikotinhaltiga
produkter i mun och näsa som ej innehåller tobak", vilket medför att
en nikotinhaltig produkt för konsumtion kan jämföras med
e-cigaretter, som varken är en tobaksprodukt eller klassificeras som
läkemedel.

· I februari lämnade lagrådet ett remissvar på förslaget utan
erinran. Regeringen utfärdade i mars en proposition (2017/18:187),
som enligt förslaget ska träda i laga kraft den 1 juli 2018.
Produkter som innehåller nikotin utan att innehålla tobak får enligt
förslaget en egen skatteklass. Beskattning av nikotin ger därmed
Nicoccino möjlighet att sälja produkter utanför läkemedelsmarknaden

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

Inga väsentliga händelser att rapportera.

Kort om Nicoccino och vår produkt

OM BOLAGET

Nicoccino utvecklar en innovativ och patentskyddad nikotinprodukt som
efter genomförd klinisk studie kommer att klassificeras som ett
läkemedel för rökavvänjning. Genom en tydlig klassificering minskar
den regulatoriska osäkerheten och öppnar upp för försäljning på nya
marknader som annars inte vore tillgängliga. Försäljning till
konsument kommer indirekt att ske via en licensmodell med
internationella partners som har större finansiella möjligheter att
nå ut på den globala marknaden.

Under 2014/2015 genomfördes en kommersiell testlansering i
Storbritannien där Nicoccino såldes som en konsumentprodukt via nätet
och i detaljhandeln. Denna introduktion bekräftade att konceptet
fungerar och att det finns stor potential för denna nya typ av
nikotinprodukt.

I början på 2016 lades strategin om med ett ökat fokus på att skapa en
produktplattform som skall kunna användas av partners som vill
etablera sig på marknaden för läkemedelsklassade nikotinprodukter
eller vill utöka sin befintliga produktportfölj. Denna förändring
innebär en prioritering avseende att uppnå läkemedelsklassificeringen
för att ingå i partnersamarbeten.

Nicoccino har sitt kontor i Täby, utanför Stockholm. Bolagets aktie är
sedan juni 2014 noterad på Nasdaq Stockholm First North under
kortnamnet NICO.

FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser.

För ytterligare information, se www.niccocino.se

OM PRODUKTEN

Nicoccino har utvecklat en patentskyddad, innovativ och diskret film
som genom sin unika leveransmetod ger användaren snabb tillgång till
nikotin utan rökningens allvarliga biverkningar.

Syftet med produkten är att erbjuda rökare ett attraktivt alternativ
för när dessa vill sluta röka.

Efter läkemedelsklassificiering kommer produkten att säljas som ett
rökavvänjningspreparat.

Filmen placeras under läppen eller på annan munslemhinna där den
levererar en snabb och påtaglig nikotineffekt. Inom ett par minuter
har nikotinet avgetts och filmen lösts upp utan att lämna någon
restprodukt i munnen.

Plattformen är framtagen i Sverige och är resultatet av tio års
forskning och utveckling.

Filmen är lövtunn och innehåller 2 mg nikotin, med en yta som
motsvarar ungefär hälften av ett frimärke. Förutom läkemedelsklassat
nikotin består produkten till största delen av en alginat som är
utvunnen ur en brunalg. Smakämnena är naturliga aromer och samtliga
övriga ingredienser är läkemedelsklassade.

För mer information, besök Nicoccinos hemsida www.nicoccino.se, eller
kontakta:

Anders Ulfhielm, VD Nicoccino Holding AB
+46 70 594 7618
anders.ulfhielm@nicoccino.se

Denna information är sådan information som Nicoccino Holding AB (publ)
är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 24 augusti, 2018 kl.
08.00 CET.

Anders Ulfhielm, VD, Nicoccino Holding AB

070-594 7618
anders.ulfhielm@nicoccino.se

Nicoccino har utvecklat en patentskyddad, innovativ och diskret film
som genom sin unika leveransmetod ger användaren snabb tillgång till
nikotin utan rökningens allvarliga biverkningar.

Syftet med produkten är att erbjuda rökare ett attraktivt alternativ
för när dessa vill sluta röka.

Efter läkemedelsklassificiering kommer produkten att säljas som ett
rökavvänjningspreparat.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nicoccino/r/q2-delarsrapport-januari---juni-20...
http://mb.cision.com/Main/9519/2599803/896598.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.