Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-22

Nicoccino: Q3 DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2019 NICOCCINO HOLDING AB (publ)

Koncernens utveckling

KONCERNEN juli-sept juli-sept jan-sept jan-sept helår

Tkr 2019 2018 2019 2018 2018

Nettoomsättning 0 0 0 0 0

Resultat efter skatt -1 047 -625 -2 646 -2 781 -3 903

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 217 -908 -2 709 -2 696 -3 594

Likvida medel på balansdagen 9 844 14 820 9 844 14 820 13 937

Eget kapital på balansdagen 9 926 14 377 9 926 14 377 13 571

TREDJE KVARTALET I SAMMANDRAG
JULI - SEPTEMBER 2019

· Koncernens nettoomsättning under det tredje kvartalet var 0,0 MSEK
(0,0 MSEK).

· Nettoresultatet uppgick till -1,0 MSEK, (-0,6 MSEK)
· Resultatet per aktie blev -0,08 SEK (-0,05 SEK),
· Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,2 MSEK (-0,9
MSEK) eller -0,10 SEK (-0,07 SEK) per aktie.

· Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 9,8
MSEK (14,8 MSEK).

· Koncernens egna kapital uppgick vid kvartalets utgång till 9,9
MSEK (14,4 MSEK).

HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Patentverken i México, Kanada och Sydkorea har godkänt bolagets
patent. Sydkorea kommer att bli det 51: a landet där patentet
beviljats. Då nikotinpatentet bygger på plattformspatentet vilket
bolaget nyttjar genom licensiering har produktskyddet förlängts fram
till 2033.

Nicoccino AB har meddelats att det israeliska patentverket har
utfärdat ett föreläggande om godkännande av bolagets
nikotinpatentansökan. Det innebär att patentet kommer att beviljas
inom en snar framtid.

PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2019 I SAMMANDRAG

· Koncernens nettoomsättning under perioden var 0,0 MSEK (0,0 MSEK).
· Nettoresultatet uppgick till -3,6 MSEK, (-2,8 MSEK)
· Resultatet per aktie blev -0,26 SEK (-0,20 SEK),
· Kassaflödet från den löpande verksamheten var -4,1 MSEK (-2,7
MSEK) eller -0,30 SEK (-0,19 SEK) per aktie.

HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Nicoccino har inlett diskussioner med potentiella samarbetspartners
och diskussionerna fortlöper.

Det Europeiska Patentverket, (European Patent Office, EPO), har
beslutat att bevilja Nicoccino AB ett europeiskt patent (EP2830589),
vilket ger patent i totalt 40 länder.Patentverken i México, Kanada
och Sydkorea har godkänt bolagets patent. Sydkorea kommer att bli det
51: a landet där patentet beviljats. Då nikotinpatentet bygger på
plattformspatentet vilket bolaget nyttjar genom licensiering har
produktskyddet förlängts fram till 2033.

Nicoccino AB har meddelats att det israeliska patentverket har
utfärdat ett föreläggande om godkännande av bolagets
nikotinpatentansökan. Det innebär att patentet kommer att beviljas
inom en snar framtid.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

NICOCCINO FÖLJER UTVECKLINGEN AV HÄLSORISKER MED E-CIGARETTER.

I USA har man rapporterat flera dödsfall och flera hundra personer som
har fått lungskador orsakat av e-cigarrettrökning. Hälsomyndigheterna
planera försäljningsstopp av e-cigaretter med smakämnen.Den pågående
rapporteringen angående hälsorisker och eventuella
förbud/restriktioner rörande e-cigaretter gynnar Nicoccinos position
på nikotinmarknaden.

Detta kommer att bidra till diskussioner med fler potentiella partners
på världsmarknaden. Nicoccinos produkt kan idag säljas som
konsumentprodukt i Sverige och USA.

Marknaden för nikotinkonsumentprodukter ökar varje år och omsätter
idag ca 120 miljarder kronor per år. Detta är betydligt mer än för
nikotinläkemedel. Merparten av omsättningen kommer från e-cigaretter
som nu hotas av kraftiga restriktioner. Idag omfattas även
e-cigaretter av liknade förbud som för cigaretter; tex rökning på
offentliga platser som restauranger, flyg, tåg och arbetsplatser.

I USA och Sverige samt delar av EU har tobaksfria snusprodukter
innehållande nikotin vuxit starkt som bland annat ett led i striktare
regelverk för e-cigarettanvändning och de uppkomna potentiella
hälsorisker som finns med rökning av e-cigaretter. Dessutom har
myndigheterna börjat forma regelverk kring dessa produkter viket gör
spelplanen förutsägbar för marknaden.

Nicoccino har i diskussion med potentiell partner under året utvecklat
en ny multiförpackning som ger Nicoccino en stor kostnadsfördel både
i produktions- och konsumentledet.

Nicoccino kommer att utföra en marknadsstudie för att visa på vår
produkts positionering på konsumentmarknaden.

· E-cigaretter har börjat ifrågasättas ur hälsosynpunkt.
· E-cigaretter riskerar ytterligare reglering och restriktioner.
· Ökad efterfrågan på alternativa tobaksfria och rökfria
nikotinprodukter på världsmarknaden.

· Tydligare regelverk från myndigheter.
· Nicoccinos nyutvecklade förpackningslösning med en marknadsstudie,
som markerar produktens position på konsumentmarknaden.

Detta sammantaget kommer att stärka Nicoccinos produktprofil och vi
intensifierar nu samtalen med våra potentiella partners på
världsmarknaden.

Det israeliska patentverket har godkänt Nicoccinos nikotinpatent och
kommer att bli det 52: a landet där patentet beviljats. Då
nikotinpatentet bygger på plattformspatentet vilket bolaget nyttjar
genom licensiering har produktskyddet förlängts fram till 2033.

Kort om Nicoccino och vår produkt

OM BOLAGET

Nicoccino utvecklar och tillverkar en innovativ och patentskyddad
nikotinprodukt baserad på en alginatplattform uppbyggd, som en tunn
film. Försäljning till konsument kommer indirekt att ske via en
licensmodell med internationella partners som har större finansiella
möjligheter att nå ut på den globala marknaden.

Under 2014/2015 genomfördes en kommersiell testlansering i
Storbritannien där Nicoccino såldes som en konsumentprodukt via nätet
och i detaljhandeln. Detta bekräftade att konceptet fungerar och att
det finns stor potential för denna nya typ av nikotinprodukt.

Nicoccino har sitt kontor i Täby. Bolagets aktie är sedan juni 2014
noterad på Nasdaq First North, Stockholm under kortnamnet NICO.

FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på
info@fnca.se samt på +46 8 528 00 399.

För ytterligare information, se www.niccocino.se.

OM PRODUKTEN

Produkten är en tunn film som genom sin unika leveransmetod ger
användaren snabb leverans av nikotin till hjärnan utan rökningens
allvarliga biverkningar.

Syftet med produkten är att erbjuda snusare och rökare en alternativ
nikotinprodukt.

Filmen placeras under läppen eller på annan munslemhinna, där den
levererar en snabb och påtaglig nikotineffekt. Inom ett par minuter
har nikotinet avgetts och filmen lösts upp utan att lämna någon
restprodukt i munnen.

Den unika plattformen uppbyggd av alginat smälter långsammare än andra
filmer, vilket ger en förlängd tid för adsorption av den aktiva
substansen. Den innovativa produkten är utvecklad i Sverige efter
resultatet av tio års forskning och utveckling.

Filmen är lövtunn och innehåller 2 mg nikotin, med en yta som
motsvarar ungefär hälften av ett frimärke. Förutom nikotin godkänt
för läkemedel består produkten till största delen av ett alginat, som
är utvunnen ur en brunalg. Smakämnena är naturliga aromer och
samtliga övriga ingredienser är läkemedelsklassade.

För mer information, besök Nicoccinos hemsida www.nicoccino.se, eller
kontakta:

Anders Ulfhielm, VD Nicoccino Holding AB
+46 70 594 7618
anders.ulfhielm@nicoccino.se (johan.cram@nicoccino.se)

Denna information är sådan information som Nicoccino Holding AB är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
(MAR). Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 22 november 2019, kl. 08:00 CET.

Anders Ulfhielm, VD, Nicoccino Holding AB

070-594 7618
anders.ulfhielm@nicoccino.se

Nicoccino utvecklar och tillverkar en innovativ och patentskyddad
nikotinprodukt baserad på en alginatplattform uppbyggd, som en tunn
film. Syftet med produkten är att erbjuda snusare och rökare en
alternativ nikotinprodukt.

Försäljning till konsument kommer indirekt att ske via en licensmodell
med internationella partners som har större finansiella möjligheter
att nå ut på den globala marknaden.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/nicoccino/r/q3-delarsrapport-januari---septem...
https://mb.cision.com/Main/9519/2969716/1148575.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.