Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-19

Nidron Holding AG: Nidron Holding kontrollerar mer än 90 procent av aktierna i Fenix Outdoor och fullföljer erbjudandet samt..

..förlänger acceptperioden till fredagen den 4 juli 2014

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUERAS
ELLER PUBLICERAS TILL ELLER INOM AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA,
NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE
TILL (OCH ACCEPTER GODKÄNNS INTE FRÅN) PERSONER I DESSA LÄNDER ELLER
PERSONER I NÅGOT ANNAT LAND DÄR ACCEPT AV ERBJUDANDET SKULLE KRÄVA
YTTERLIGARE DOKUMENTATION, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER
VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Nidron Holding AG ("Nidron") offentliggjorde den 12 maj 2014 ett
offentligt aktieerbjudande till ägarna av aktier av serie B i Fenix
Outdoor AB (publ) ("Fenix" eller "Bolaget") att överlåta samtliga
utestående aktier av serie B i Fenix till Nidron ("Erbjudandet").

Erbjudandet har accepterats av aktieägare representerande 4 107 041
aktier av serie B, motsvarande cirka 30,9 procent av kapitalet och
cirka 11,8 procent av rösterna i Fenix. Tillsammans med de aktier som
Nidron äger och kontrollerar sedan tidigare samt tillsammans med de
aktier som Martin Nordin, Stina von der Esch, Maja Cederwell,
Philippa Nordin och Charlotte Nordin[1] överför till Nidron i samband
med Erbjudandets fullföljande äger och kontrollerar nu Nidron (direkt
och indirekt) 2 400 000 aktier av serie A och 9 958 610 aktier av
serie B i Fenix, motsvarande cirka 93,1 procent av kapitalet och
cirka 97,4 procent av rösterna i Fenix. Nidron har inte förvärvat
några ytterligare aktier i Fenix utanför Erbjudandet än de som
angivits ovan. Samtliga fullföljandevillkor för Erbjudandet har
därmed uppfyllts. Nidron har beslutat att förklara Erbjudandet
ovillkorat och att fullfölja Erbjudandet.

För att möjliggöra deltagande i Erbjudandet för de aktieägare som ännu
inte accepterat Erbjudandet förlängs acceptperioden till och med kl.
17:00 den 4 juli 2014. I och med att Nidron innehar över 90 procent
av aktierna i Fenix avser Nidron att så fort som det är lämpligt
påkalla tvångsinlösen av kvarvarande aktier i Fenix samt verka för en
avnotering av Fenix aktier från NASDAQ OMX Stockholm.

Leverans av aktier i Nidron för de aktieägare som har accepterat
Erbjudandet under ordinarie acceptperiod förväntas ske med början
omkring den 26 juni 2014. För de som accepterar Erbjudandet under den
förlängda acceptperioden beräknas leverans av aktier i Nidron ske med
början omkring den 15 juli 2014. Första dag för handel med Nidrons
aktier av serie B på NASDAQ OMX Stockholm förväntas vara omkring den
26 juni 2014. Nidron avser att byta namn till Fenix Outdoor
International AG.

Ytterligare information
För ytterligare information, vänligen kontakta: Martin Nordin, tel:
+41 79 799 27 58 eller besök www.nidronholding.se.
Erbjudandehandlingen avseende det offentliga uppköpserbjudandet finns
tillgängligt på www.nidronholding.se samt på Handelsbankens webbplats
www.handelsbanken.se/investeringserbjudande.

Informationen i detta pressmeddelande överlämnades för
offentliggörande den 19 juni 2014 klockan 8:00 (CET).

VIKTIG INFORMATION
Erbjudandet lämnas inte (och inte heller godkänns accept från
aktieägare eller av någon annan för aktieägares räkning) i någon
jurisdiktion där genomförandet av Erbjudandet eller godkännande av
accept av Erbjudandet inte skulle kunna ske i enlighet med lagar och
regler i dessa jurisdiktioner eller där genomförandet eller accept av
Erbjudandet förutsätter ytterligare dokumentation, registrerings-
eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag, utom vid
tillämpligt undantag. Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller
indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel
(inklusive, men utan begränsning till, telefax, e-post, telex,
telefon och Internet) i eller till Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA och Erbjudandet
kan inte accepteras i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte
och får inte detta pressmeddelande, erbjudandehandlingen,
anmälningssedeln och annan dokumentation avseende Erbjudandet sändas
per post eller på annat sätt distribueras, vidarebefordras eller
sändas till, från eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA. Nidron kommer inte att
erlägga något vederlag enligt Erbjudandet till, eller acceptera
anmälningssedlar från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA.

Aktierna i Nidron har inte, och kommer inte, att registreras enligt
U.S. Securities Act av 1933 i gällande lydelse ("Securities Act"),
och får inte erbjudas eller säljas i USA såvida inte en sådan
registrering sker enligt Securities Act, eller ett undantag från
sådan registrering är tillämpligt.

----------------------------------------------------------------------

[1] Sammanlagt 100 000 aktier av serie A och 576 500 aktier av serie
B, motsvarande cirka 5,1 procent av kapitalet och cirka 4,5 procent
av rösterna.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nidron-holding-ag/r/nidron-holding-kontrollera...
http://mb.cision.com/Main/9974/9604697/258564.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.