Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-12-22

Nilsson Special Vehicles AB: Nilsson Special Vehicles AB (publ) publicerar preliminärt resultat för 2017 samt beslutar om ...

Nilsson Special Vehicles AB ("Nilsson") meddelar härmed att styrelsen
beslutat att, förutsatt godkännande på extra bolagsstämma, genomföra
en säkerställd företrädesemission av högst 1 759 953 aktier. Även
allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i företrädesemissionen.
Fulltecknad företrädesemission tillför Nilsson högst cirka 22,9 MSEK
före emissionskostnader. Kallelse till extra bolagsstämma publiceras
inom kort.

Preliminärt resultat för 2017 och motiv för nyemission

Bolagets resultat för 2017 bedöms preliminärt uppgå till -12,5
miljoner kronor före skatt. Resultatet har under året samt under
innevarande kvartal påverkats i stor utsträckning av ett antal
faktorer som sammantaget haft kraftigt negativ inverkan på
resultatet, vilket medför att bolaget behöver förstärka sin
likviditet.

· Bolagets investering för framtagande av och omställning till nya
bilmodeller har blivit högre än beräknat.

· Uppstarten av produktionen av de nya bilmodellerna har varit mer
komplicerad och medfört att produktiviteten varit lägre än förväntat.

· Den lägre produktiviteten har resulterat i förseningar som medfört
en högre kapitalbindning i bolaget.

Styrelsen har identifierat problemen i verksamheten och påbörjat ett
åtgärdsprogram under hösten 2017, vilket beräknas vara slutfört vid
halvårsskiftet 2018. Det är styrelsens bedömning att dessa åtgärder
sammantaget kommer bidra till att Nilsson kommer uppvisa ett kraftigt
förbättrat resultat för helåret 2018. Bolaget gör inga justeringar i
sina långsiktiga finansiella målsättningar om 10% årlig
omsättningstillväxt och rörelsemarginal i intervallet 8-10%.

· Teckningstid: 14-28 februari 2018
· Teckningskurs: 13 kr
· Antal aktier i erbjudandet: 1 759 953 st
· Företrädesrätt: ja
· Antal aktier innan nyemission: 2 933 254 st
· Teckningsförbindelser/garantiteckning: 15,2/7,7 MSEK. Emissionen
är därmed 100% säkerställd

· Handel med teckningsrätter: 14-26 februari 2018
· Handel med BTA: 14 februari tills emissionen registrerats av
Bolagsverket vilket beräknas ske under mars 2018

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Nilsson, tf. VD

E-post: fredrik.nilsson@nilsson.se

Telefon: 070-664 90 59

Thomas Mårtensson, styrelseordförande

E-post: thomas.martensson@midroc.se

Telefon: 070-622 63 22

Denna information är sådan information som Nilsson Special Vehicles AB
är skyldigt att offentliggöra i enlighet med EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den

22 december 2017 kl. 08:00 CET.
Kort om Nilsson Special Vehicles

Nilsson är idag en av Sveriges största aktörer för specialanpassade
fordon. Bolaget producerar och säljer limousiner, ambulanser och
begravningsbilar. Kunderna finns framförallt i Europa där de största
marknaderna är Skandinavien och England. Historien bakom Nilsson
började 1945 då Yngve Nilsson Karosserifabrik grundades. Med många
års erfarenhet i branschen har bolaget stort fokus på innovation i
form av nya material, tekniker och en ökad global marknadsfokusering
för att uppnå fortsatt nöjda kunder.

Nilsson Special Vehicles AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm
First North (ticker: NILS). Certified Adviser till Nilsson Special
Vehicles är Sedermera Fondkommission.

Viktig information

Informationen i pressmeddelandet riktar sig inte till personer med
hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz,
Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan
åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Detta
pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras
eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika
eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis
är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta
pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller
uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner.
Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot
amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra
jurisdiktioner.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nilsson-special-vehicles-ab/r/nilsson-special-...
http://mb.cision.com/Main/13359/2420627/771034.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.