Du är här

2018-03-02

Nilsson Special Vehicles AB: Nilsson Special Vehicles AB (publ):s nyemission övertecknad

Nilsson Special Vehicles AB ("Nilsson") meddelar idag att bolagets
företrädesemission om cirka 22,9 MSEK för att stärka bolagets
likviditet har övertecknats. Företrädesemissionen tecknades till
cirka 25,9 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 113 procent.
Genom företrädesemissionen nyemitteras 1 759 953 aktier och Nilsson
tillförs cirka 22,9 MSEK före emissionskostnader.
Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 1,9 MSEK, varav cirka
0,4 MSEK är hänförligt till ersättning till garantitecknare. Eftersom
företrädesemissionen övertecknades aktiveras inte garantiteckningen.
Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut idag, den 2 mars 2018.

VD Fredrik Nilsson kommenterar

"Jag vill tacka samtliga som har tecknat aktier i företrädesemissionen
och som tror på vår verksamhet. Vi har under hösten inlett ett
åtgärdsprogram och vi bedömer att vi genom detta kommer att uppvisa
ett kraftigt förbättrat resultat för helåret 2018. Genom
emissionslikviden kommer vi att kunna ta tillvara på vår goda
orderingång och leverera fordon i en allt högre takt under 2018 i
linje med den stora efterfrågan vi möter."

Teckning och tilldelning i företrädesemissionen

Företrädesemissionen tecknades till 25,9 SEK inklusive
teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 113 procent.
1 759 953 aktier nyemitteras och Nilsson tillförs därmed cirka 22,9
MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,9
MSEK, varav cirka 0,4 MSEK avser ersättning till garantitecknare. 1
684 500 aktier, motsvarande cirka 95,7 procent av den tecknade
emissionsvolymen, tilldelas tecknare med stöd av företrädesrätt. De
som tilldelas aktier utan företrädesrätt kommer att erhålla
avräkningsnotor, vilka är beräknade att skickas ut idag, den 2 mars
2018. Tecknare som inte tilldelas aktier erhåller inga
avräkningsnotor. Eftersom företrädesemissionen övertecknades har
garantiteckning inte aktiverats och garantitecknare erhåller således
inga aktier.

Antal aktier och aktiekapital

När företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer
antalet aktier i Nilsson att uppgå till 4 693 207 aktier och
aktiekapitalet att uppgå till 4 693 207 SEK.

Handel med BTA

Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Nasdaq
Stockholm First North fram till dess att Bolagsverket har registrerat
företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske under mars
2018.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Nilsson, tf. VD

E-post: fredrik.nilsson@nilsson.se

Telefon: 070-664 90 59

Denna information är sådan information som Nilsson Special Vehicles AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den

2 mars 2018 kl. 15:00 CET.
Kort om Nilsson Special Vehicles

Nilsson är idag en av Sveriges största aktörer för specialanpassade
fordon. Bolaget producerar och säljer limousiner, ambulanser och
begravningsbilar. Kunderna finns framförallt i Europa där de största
marknaderna är Skandinavien och England. Historien bakom Nilsson
började 1945 då Yngve Nilsson Karosserifabrik grundades. Med många
års erfarenhet i branschen har bolaget stort fokus på innovation i
form av nya material, tekniker och en ökad global marknadsfokusering
för att uppnå fortsatt nöjda kunder.

Nilsson Special Vehicles AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm
First North (ticker: NILS). Certified Adviser till Nilsson Special
Vehicles är Sedermera Fondkommission.

Viktig information

Informationen i pressmeddelandet riktar sig inte till personer med
hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz,
Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan
åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Detta
pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras
eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika
eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis
är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta
pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller
uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner.
Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot
amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra
jurisdiktioner.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nilsson-special-vehicles-ab/r/nilsson-special-...
http://mb.cision.com/Main/13359/2463893/800098.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.