Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-03

Nilsson Special Vehicles AB (publ) tilldelas ramavtal för Västra Götalandsregionen

Bolaget har idag tilldelats ramavtal som leverantör av ambulanser till Västra Götalandsregionen. Upphandlingskontraktet kommer att tecknas på två år med möjlighet till förlängning i 24 månader.
Takvolymen (max antal fordon) är 190 bilar över fyra år till ett uppskattat värde av cirka 250 miljoner SEK. Avtalet avser ambulanser baserade på Mercedes Sprinter där Bolaget tidigare endast levererat ett fåtal ambulanser per år.
Från det att den upphandlande myndigheten meddelat tilldelningsbeslut (2021-11-03) inträder en avtalsspärr på 10 dagar då myndigheten inte får teckna några avtal.
CEO Fredrik Nilsson kommenterar:
“Vi är glada att som enda leverantör få möjlighet att leverera Mercedes ambulanser till Västra Götalandsregionen och ser fram emot att addera denna produkt till vår befintliga produktflora, vilket ligger helt i linje med vår strategi. Detta innebär att bolaget inte kommer att leverera några Nilsson XC90 ambulanser framöver till Västra Götalandsregionen. Vi tackar Västra Götalandsregionen för det fortsatta förtroendet.”

För mer information, vänligen kontakta:


Fredrik Nilsson, VD
E-post: fredrik.nilsson@nilsson.se
Telefon: 0430 - 490 58

Kort om Nilsson Special Vehicles:


Nilsson är idag en av Sveriges största aktörer för specialanpassade fordon. Bolaget producerar och säljer limousiner, ambulanser och begravningsbilar. Kunderna finns framförallt i Europa där de största marknaderna är Skandinavien och England. Historien bakom Nilsson började 1945 då Yngve Nilsson Karosserifabrik grundades. Med många års erfarenhet i branschen har bolaget stort fokus på innovation i form av nya material, tekniker och en ökad global marknadsfokusering för att uppnå fortsatt nöjda kunder.

Nilsson Special Vehicles AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: NILS).

Certified Adviser till Nilsson Special Vehicles är:
Västra Hamnen Corporate Finance AB
Tel: +46 40 200 250
E-mail: ca@vhcorp.se

Denna information är sådan information som Nilsson Special Vehicles AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-11-03 18:08 CET.

Bifogade bilder


20210929 162255

Bifogade filer


Nilsson Special Vehicles AB (publ) tilldelas ramavtal för Västra Götalandsregionen

Författare MFN