Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-08

Nischer AB: Årsstämma i Nischer AB (publ)

Årsstämma i Nischer AB (publ)

Nischer AB (publ), org.nr 556513-5869, har kallat till årsstämma
onsdagen den 7 maj 2014 kl. 18.00 på Clarion Hotel Sign, Östra
Järnvägsgatan 35, Stockholm.

Kallelse

Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar
samt Svenska Dagbladet. Kallelsen hålls även tillgänglig på bolagets
hemsida, www.nischer.se. Kallelsen skickas, utan kostnad för
mottagaren, till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress. Sådan begäran kan framställas på samma sätt som anmälan
till stämman enligt nedan.

Anmälan

Rätt att delta i årsstämman har den som

·
dels är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken onsdagen den 30 april 2014,

·
dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan
kommit bolaget tillhanda senast onsdagen den 30 april 2014.

Anmälan om deltagande i årsstämman ska göras via e-mail till
info@nischer.se eller per post till Nischer AB, Barnhusgatan 20, 111
23 Stockholm. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i
förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller
ställföreträdare. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på
bolagets hemsida, www.nischer.se.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt för eventuella ombud
samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget
tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina
aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget
namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste i god tid före
den 30 april 2014 begära det hos sin förvaltare. Sådan registrering
kan vara tillfällig.

Stockholm i april 2014
Nischer Aktiebolag (publ)
Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nischer-ab/r/arsstamma-i-nischer-ab--publ-,c95...
http://mb.cision.com/Main/619/9565900/230858.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.