Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-28

Nischer Properties AB: Bokslutskommuniké 2019

Nischer Properties redovisar idag sitt konsoliderade resultat för
helåret 2019.

Periodens resultat: -10,3 Mkr (-12,2)

Nettoomsättning: 16 731 Tkr (0,0)

Resultat per aktie: -0,56 SEK (-0,67)

Väsentliga händelser under året

Nischer Properties köper 80% av aktierna i Nyhem Projektutveckling AB
samt 20% av aktierna i Nyhem Byggsystem AB med tillträde 31 januari
2019.

Nischer Properties erhåller markanvisning i Järfälla genom
dotterbolaget Nyhem Projektutveckling AB.

Nischer Properties ingår avtal om att förvärva och utveckla detaljplan
för fastigheten Gunnesby 2:8 i Säve från markägaren med ambitionen
att uppföra cirka 150 bostäder i området bestående av småhus och
hyresrätter.

Nischer Properties får uppdrag att bygga 23 lägenheter åt HSB Södra
Norrland i Gävle.

Nischer Properties erhåller markanvisning för fastigheten Tanken 1 i
Östersund. Detaljplanen för Tanken 1 vann lagakraft i mars 2018 och
byggrätten uppgår till 6500 BTA.

Provobis Invest AB har förvärvat 1 821 510 aktier i Nischer Properties
motsvarande 10% av röster och kapital. Investment Weps i Tjörn AB och
DAMC AB har sålt 910 755 aktier vardera.

VD-kommentar

Vi har under 2019 ökat antalet bostäder i vår projektportfölj från ca
1000 till ca 1500 bostäder genom nya marktilldelningar i Järfälla,
Göteborg och Östersund.

Affären med Nyhem blev klar i januari vilken har stärkt upp vår
organisation och givit oss möjligheten att uppföra ett projekt åt HSB
i Gävle om 23 hyreslägenheter.

Under hösten har vi stärkt upp ägarsidan i bolaget för att säkra
finansiering till vidareutvecklingen av verksamheten och möjliggöra
uppbyggnad av ett eget fastighetsbestånd. Provobis Invest AB
förvärvade 10% av röster och kapital i bolaget.

Rörelseresultatet uppgick under året till -8,9 MSEK (-10,3) och
koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -10,3 MSEK.
Soliditeten uppgick till 18,67 % vilket är en ökning jämfört med
12,41 % per 31 december 2018.

Efter att byggkreditivet i Karlstad återbetalats 31 januari 2020 har
Nischer Properties inga lån i koncernen. Genom att erbjuda
investerare delägarskap i våra projekt får vi in eget kapital för
utveckling av projekten i tidiga skeden och undviker därmed dyra
lånefinansieringar.

I januari har vi färdigställt det sista av fyra hus i Karlstad och
Living at Campus AB har tillträtt fastigheten. Projektet genererade
en vinst om 24,4 MSEK varav Nischers andel blir 53,92% vilket
motsvarar bolagets ägande i projektbolaget. I Gävle där vi uppför 23
lägenheter åt HSB har markarbetena slutförts under hösten och vi
räknar med att leverans av hus påbörjas under Q1 2020.

Under året fokuserar vi på att komma igång med produktion i Östersund
och Örnsköldsvik samt starta försäljningen av etapp 1 i Järfälla och
addera ytterligare projekt till vår portfölj.

Rapporten finns tillgänglig på www.nischer.se

David Aspehult, tf VD Nischer Properties AB

073 - 699 71 55
david.aspehult@nischer.se

Nischer Properties är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som
fokuserar på utveckling av nischade konceptboenden i
tillväxtregioner. Väl genomtänkta lösningar som enkelt kan anpassas
för var projekts unika förutsättningar banar väg för en smidig
process, ett stabilt resultat och bostäder där människor trivs, umgås
och utvecklas. Nischers aktie är noterad för handel på NGM Nordic
MTF.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/nischer-properties-ab/r/bokslutskommunike-201...
https://mb.cision.com/Main/619/3048690/1202646.pdf
https://mb.cision.com/Public/619/3048690/93b994dd395b0d81.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.