Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-17

Nixu Oyj : TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2015 (Tilintarkastettu)

Nixu Oyj
Yhti?tiedote 17.2.2016 kello 8.30
Kasvustrategia eteni: Nixu laajentui kansainv?lisesti ja k?ynnisti uusia skaalautuvia palveluita

Hein?-joulukuun 2015 p??kohdat:
* Liikevaihto 9 163,2 tuhatta euroa (hein?-joulukuu 2014: 8 093,8), muutos
+13,2 %.
* K?ytt?kate 1 242,6 tuhatta euroa (1 005,3), muutos +23,6 %, osuus
liikevaihdosta 13,6 % (12,4 %).
* Liikevoitto 797,8 tuhatta euroa (746,5), muutos +6,9 %, osuus
liikevaihdosta 8,7 % (9,2 %).
* Nixu perusti Hollantiin tyt?ryhti?n Nixu B.V.:n, jonka kautta yhti? voi
kattaa uuden t?rke?n markkina-alueen.
* Valtion tieto- ja viestint?tekniikkakeskus Valtori valitsi Nixun valtion
yhteisen identiteetin- ja k?ytt?valtuushallinnan ratkaisun toimittajaksi.
* Jatkuvien, skaalautuvien palvelujen tarjontaa laajennettiin k?ynnist?m?ll?
Nixu Cyber Defense Center -palvelukokonaisuus.
* Nixu vahvisti johtoryhm??ns? kansainv?lisell? osaamisella.
Tammi-joulukuun 2015 p??kohdat:
* Liikevaihto 18 012,7 tuhatta euroa (2014: 14 522,3), muutos +24,0 %.
* K?ytt?kate (EBITDA) 2 071,2 tuhatta euroa (1 501,1), muutos +38,0 %, osuus
liikevaihdosta 11,5 % (10,3 %).
* Liikevoitto (EBIT) 1 193,7 tuhatta euroa (1 173,8), muutos +1,7 %, osuus
liikevaihdosta 6,6 %.
* Tilikauden tulos 687,2 tuhatta euroa (143,0), muutos +380,7 %, osuus
liikevaihdosta 3,8 %.
* Liikearvopoistoin oikaistu tilikauden tulos 1 460,5 tuhatta euroa (1
112,8), muutos +31,2 %, osuus liikevaihdosta 8,1 %.
* Yhdistyminen digitaaliseen identiteettiin erikoistuneen Panorama Partnersin
kanssa saatettiin onnistuneesti p??t?kseen.
* Hallitus esitt?? yhti?kokoukselle 0,09 euron (0,08) osinkoa osaketta
kohden.

Avainluvut
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Tuhatta euroa 7-12/2015 7-12/2014 Muutos, % 1-12/2015 1-12/2014 Muutos, % |
| Liikevaihto 9 163,2 8 093,8 13,2 % 18 012,7 14 522,3 24,0 % |
| K?ytt?kate 1 242,6 1 005,3 23,6 % 2 071,2 1 501,1 38,0 % |
| K?ytt?kate, % liikevaihdosta 13,6 % 12,4 % 11,5 % 10,3 % |
| Liikevoitto 797,8 746,5 6,9 % 1 193,7 1 173,8 1,7 % |
| Liikevoitto, % liikevaihdosta 8,7 % 9,2 % 6,6 % 8,1 % |
| Liikevoitto ennen kertaluonteisia kuluja1 797,8 781,0 2,2 % 1 193,7 1 257,2 -5,0 % |
| Liikevoitto ennen kertaluonteisia 8,7 % 9,6 % 6,6 % 8,7 % |
| |
|kuluja1, % liikevaihdosta |
| Tilikauden tulos 506,3 -167,0 403,2 % 687,2 143,0 380,7 % |
| Osakekohtainen tulos, euroa 0,08 -0,03 349,5 % 0,11 0,03 284,3 % |
| Oikaistu tulos ilman liikearvon poistoja1,2,3 892,9 718,6 24,3 % 1 460,5 1 112,8 31,2 % |
| Oikaistu osakekohtainen tulos ilman 0,15 0,14 2,2 % 0,24 0,23 4,9 % |
| |
|liikearvon poistoja1,2,3euroa |
| Osakkeiden lukum??r? kauden lopussa 6 112 035 6 112 035 6 112 035 6 112 035 |
| Osakkeiden lukum??r? keskim??rin4 6 112 035 5 028 959 6 112 035 4 886 193 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Nixu k?sittelee kertaluonteisina erin? sellaiset poikkeukselliset kuluer?t, joilla ei katsota olevan jatkuvaa vaikutusta Nixulle. T?llaisia poikkeuksellisia kulueri? ovat mm. liiketoiminnan muihin kuluihin sis?ltyv?t osittaisjakautumiseen liittyv?t kertaluonteiset kulut sek? rahoituskuluihin sis?ltyv?t listautumiseen ja listautumisantiin, suunnattuihin osakeanteihin sek? rahoitussopimuksen j?rjest?miseen liittyv?t kertaluonteiset kulut. Tammi-joulukuun 2015 liikevoittoon ei sis?ltynyt kertaluonteisia kuluja (vuoden 2014 liikevoittoon 83,4 tuhatta euroa).
2 Oikaistu tilikauden tulos=tilikauden tulos + kertaluonteiset kulut verovaikutus huomioiden. Tammi-joulukuun 2015 tilikauden tulokseen ei sis?ltynyt kertaluonteisia kuluja (vuoden 2014 tulokseen 970,7 tuhatta euroa, verovaikutus huomioiden 776,5 tuhatta euroa).
3 Konserniliikearvon m??r? 31.12.2015 oli 2.899,9 tuhatta euroa. Liikearvo poistetaan tasapoistoina viiden vuoden aikana. Hein?-joulukuun 2015 aikana kirjattiin liikearvon poistoja 386,6 tuhatta euroa (hein?-joulukuun 2014 aikana 193,3 tuhatta euroa). Tammi-joulukuun 2015 aikana kirjattiin liikearvon poistoja 773,3 tuhatta euroa (tammi-joulukuun 2014 aikana 193,3 tuhatta euroa).
4 Osakkeiden lukum??r? on oikaistu vuonna 2014 tehdyn splitin mukaisesti kertomalla sit? edelt?v?t lukum??r?t nelj?ll?.

---------------------------------------------------------------------------
| 31.12.2015 31.12.2014 Muutos, % |
| Omavaraisuusaste, % 52,6 % 44,8 % |
| Korollinen nettovelka -3 170,6 -4 798,3 33,9 % |
| Nettovelkaantumisaste, % -39,9 % -62,0 % |
| Henkil?st?n lukum??r? kauden lopussa 159 146 8,9 % |
---------------------------------------------------------------------------

Pro forma -avainluvut
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Tuhatta euroa 7-12/2015 7-12/2014 Muutos, % 1-12/2015 1-12/2014 Muutos, % |
| Pro forma liikevaihto, tuhatta euroa 9 163,2 8 742,1 4,8 % 18 012,7 16 965,7 6,2 % |
| Pro forma k?ytt?kate, tuhatta euroa 1 242,6 1 340,0 -7,3 % 2 071,2 2 257,2 -8,2 % |
| Pro forma k?ytt?kate, % pro forma liikevaihdosta 13,6 % 15,3 % 11,5 % 13,3 % |
| Pro forma liikevoitto ennen liikearvopoistoja, 1 184,4 1 310,3 -9,6 % 1 967,0 2 198,7 -10,5 % |
| |
|tuhatta euroa |
| Pro forma liikevoitto ennen liikearvopoistoja, 12,9 % 15,0 % 10,9 % 13,0 % |
| |
|% pro forma liikevaihdosta |
| Pro forma liikevoitto 797,8 923,6 -13,6 % 1 193,7 1 425,4 -16,3 % |
| Pro forma tilikauden tulos, tuhatta euroa 506,3 598,2 -15,4 % 687,2 911,8 -24,6 % |
| Pro forma EPS, euroa 0,08 0,10 -15,4 % 0,11 0,15 -24,6 % |
| Osakkeiden lukum??r? keskim??rin 6 112 035 6 112 035 6 112 035 6 112 035 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toimitusjohtaja Petri Kairinen:
Kasvustrategiamme toimeenpano jatkui suunnitellusti vuoden 2015 aikana. Kev??n aikana kartoitimme laajasti Pohjois-Euroopan markkinoita ja toimijoita. Syksyll? teimme p??t?ksen ensimm?isen ulkomaisen toimipisteen avaamisesta Hollantiin ja l?hialueille. Nixun toiminta on ollut asiakkaidemme kautta kansainv?list? jo aiemmin, mutta Hollannin kautta meill? on mahdollisuus saavuttaa uusia kansainv?lisi? asiakkuuksia sek? rekrytoida lis?? osaamista. Olen ollut positiivisesti yll?ttynyt, kuinka hyvin paikalliset tietoturva-asiantuntijat ovat ottaneet vastaan Nixun tarinan.
Toinen kasvustrategiamme keih??nk?rki on panostaminen jatkuviin, teknologiapohjaisiin palveluihin, jotka kytkeytyv?t tiiviisti konsultointity?h?mme. T?m?n alueen kehitykseen panostaminen mahdollisti Nixu Cyber Defense Centerin lanseerauksen kes?n j?lkeen. Asiakkaiden vastaanotto palvelulle on ollut hyv? - tietomurtojen ennakoinnin, havaitsemisen ja nopean reagoinnin palveluille on selke? tarve. Kev??n 2016 aikana tulemme kasvattamaan palvelun asiakasm??r??.
Nixun visiona on olla paras ty?paikka tietoturva-ammattilaisille. T?m? tavoite on meille kriittinen paitsi toiminnan laadun ja jatkuvuuden, my?s kasvun n?k?kulmasta. Olemme viime vuonna ottaneet merkitt?vi? askeleita t?ll? alueella mm. uudistamalla palkitsemismalliamme sek? etsim?ll? uusia nuoria kykyj? teknisen haastekampanjan avulla. Hyv? johtaminen ja l?pin?kyv?t ohjausprosessit ovat my?s t?rke? osa hyv?? yrityskulttuuria. N?it? asioita kehitt?m??n toimme johtoryhm??mme uutta n?kemyst? operatiivisen johtajan Johan Boije af Genn?sin ja talousjohtaja Janne K?rkk?isen rekrytointien muodossa.
My?s lukujen valossa liiketoimintamme kasvoi mallikkaasti 24 % edellisvuodesta. Orgaanista kasvua kuvaava pro forma -liikevaihtomme kasvoi 6 %. Nixun liiketoiminnalle tyypillisi? ovat pitk?t asiakassuhteet, joissa tilausvolyymit eiv?t heilahtele merkitt?v?sti. Viime vuosi oli valitettava poikkeus t?ss? kaavassa: vuoden liikevaihdosta j?i puuttumaan meist? riippumattomista syist? vertailuvuoteen 2014 verrattuna iso osa kolmen merkitt?v?n asiakkuuden liikevaihdosta. Muiden asiakkuuksien huomattava kasvukaan ei riitt?nyt kuromaan orgaanista kasvuvauhtia yleisesti tavoittelemallemme tasolle. T?st? huolimatta onnistuimme pit?m??n kannattavuutemme hyv?n?. Viimeisen vuosinelj?nneksen vahva liikevaihtokehitys ja hyv? tilauskertym? kertovat meid?n onnistuneen uusien asiakkaiden hankinnassa ja voimmekin rakentaa vuoden 2016 kasvua vakaammalle pohjalle.
Yhteiskunnan digitalisoituessa sen toiminnan kyberturvaajille on kasvava tarve. Regulaatiopaine lis??ntyy my?s EU:n uuden tietosuoja-asetuksen johdosta. Vuoden 2016 aikana jatkamme kasvustrategiamme toteuttamista Hollannin lis?ksi my?s muilla kansainv?lisill? markkinoilla. Samalla panostamme palveluidemme kehitt?miseen siten, ett? ne eneneviss? m??rin hy?dynt?v?t skaalautuvia teknologisia elementtej? osana asiantuntijoidemme asiakasty?t?.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2016
Nixu pyrkii edelleen kasvamaan kannattavasti ja toimintamarkkinoitaan nopeammin. Keskipitk?n aikav?lin tavoitteena on yli 15 %:n vuotuinen liikevaihdon kasvu ja yli 10 % k?ytt?katetaso. Konsernin vuoden 2016 liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuoden 2015 liikevaihdosta.

Strategia
Yhteiskunnan digitalisoituminen johtaa v??j??m?tt? siihen, ett? eri toimijoilla on kasvava tarve kehitt?? ja tarjota erilaisia digitaalisia palveluita sidosryhmilleen. Digitaalisten palveluiden siirtyess? pilvipohjaisiksi perinteinen virustorjuntaan ja palomuureihin nojaava tietoturvatoiminta ei riit? en?? hallitsemaan alati kasvavia kyberriskej?.
Nixun missiona on pit?? digitaalinen yhteiskunta toiminnassa. T?t? missiota yhti? toteuttaa tarjoamalla yhteiskunnan avaintoimijoille, niin yrityksille kuin julkishallinnollekin, laajan valikoiman kyberturvapalveluita. Nixu haluaa olla asiakkailleen kyberturvakumppani, jonka tarjoamat kokonaisvaltaiset palvelut mahdollistavat uusien digitaalisten palveluiden turvallisen k?ytt??noton ja saatavuuden kyberuhkista huolimatta.
Nixun kasvustrategian tavoitteena on olla paras ty?paikka tietoturva-ammattilaisille sek? olla Pohjois-Euroopan alueella yritysten yk...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.