Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-02

NKR: Nytt navn og ny ticker fra og med / New name and new ticker from 02.08.2019

TTS Group ASA endrer selskapets navn til Nekkar ASA. Se melding fra selskapet
31.07.2019 og 01.08.2019.
I forbindelse med navneendringen vil TTS Group ASA noteres med følgende detaljer
fra og med 02.08.2019:

Nytt navn: Nekkar ASA
Ny ticker: NKR
ISIN og Instrument ID er uforandret.

TTS Group ASA changes the company name to Nekkar ASA. See announcement from the
Company 31.07.2019 and 01.08.2019.
Due to the new company name TTS Group ASA will as from 02.08.2019 be listed with
the following details:

New name: Nekkar ASA
New ticker: NKR

ISIN number and instrument ID remains unchanged.

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/482159

Författare OSE News