Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-03-26

NNIT A/S: 13/2015 Afslutning af stabiliseringsperiode

Selskabsmeddelelse nr. 13/2015

Søborg, den 26. marts 2015

MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE,
I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION,
HVOR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGØRELSE ER ULOVLIG

Dette er en meddelelse og udgør ikke et prospekt.

Afslutning af stabiliseringsperiode

Under henvisning til selskabsmeddelelse nr. 7 af 6. marts 2015 vedrørende
påbegyndelse af stabiliseringsperioden efter børsnoteringen og optagelse til
handel og officiel notering af aktierne i NNIT A/S ("NNIT") på NASDAQ OMX
Copenhagen A/S har NNIT fra Danske Bank A/S og Morgan Stanley&Co.
International plc som Stabiliseringsagenter i forbindelse med udbuddet
modtaget meddelelse om, at stabiliseringsperioden er afsluttet.

Danske Bank A/S og Morgan Stanley&Co. International plc har meddelt NNIT, at
der ikke er foretaget nogen stabiliseringstransaktioner i NNIT's aktier i
løbet af stabiliseringsperioden.

Om NNIT

NNIT A/S er en af Danmarks førende leverandører af it-services og rådgivning.
NNIT A/S leverer en bred vifte af it-services og -løsninger til sine kunder,
primært inden for life sciences-sektoren i Danmark og internationalt samt til
kunder inden for kundegrupperne public, enterprise og finance i Danmark. NNIT
A/S havde pr. 31. december 2014 godt 2.400 medarbejdere.

For yderligere oplysninger henvises tilwww.nnit.com.

Henvendelser

Pressekontakt:
Robert Neimanas, Head of Communications: 3079 7480, rbnm@nnit.com

Investorkontakt:
Jesper Wagener, Head of Investor Relations: 3075 5392, jvwa@nnit.com

Vigtig meddelelse

Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at
købe værdipapirer udstedt af NNIT A/S ("Selskabet"). Eksemplarer af denne
meddelelse er ikke udarbejdet til og må ikke distribueres eller sendes i
eller til USA, Australien, Canada, Japan eller nogen anden jurisdiktion, hvor
en sådan distribution er ulovlig eller vil kræve registrering eller andre
foranstaltninger.

I enhver medlemsstat i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde
("EØS-medlemsstat") ud over Danmark, som har gennemført direktiv 2003/71/EF
med senere ændringer (sammen med alle gældende gennemførelsesbestemmelser i
de enkelte medlemsstater benævnt "prospektdirektivet"), er denne meddelelse
alene rettet mod og henvender sig alene til investorer i den pågældende
EØS-medlemsstat, som opfylder undtagelsesbestemmelserne fra at offentliggøre
et prospekt, herunder til kvalificerede investorer i den pågældende
EØS-medlemsstat, som defineret i prospektdirektivet og implementeret i den
pågældende EØS-medlemsstat.

Værdipapirer, hvortil der henvises i denne meddelelse, er ikke og vil ikke
blive registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933, med senere
ændringer ("Securities Act") og må ikke udbydes eller sælges i USA, medmindre
der foreligger en registrering, undtagen hvis det sker ifølge en undtagelse
fra eller i forbindelse med en transaktion, der ikke er underlagt
registreringskravene i Securities Act. Der er ingen planer om at registrere
værdipapirer, hvortil der henvises i denne meddelelse, i USA eller foretage
et offentligt udbud af værdipapirerne i USA. Ethvert udbud af værdipapirer i
USA vil udelukkende finde sted til "qualified institutional buyers" (som
defineret i Rule 144A i Securities Act) i henhold til Rule 144A.

I Storbritannien distribueres og henvender denne meddelelse og alt andet
materiale, der vedrører de heri beskrevne værdipapirer, sig alene til, og
enhver investering eller investeringsaktivitet, som denne meddelelse
vedrører, er alene tilgængelig for og vil udelukkende blive indgået med
"qualified investors" (som defineret i section 86(7) i Financial Services and
Markets Act 2000), og som er (i) personer med professionel erfaring med
forhold, der vedrører investeringer, som falder inden for definitionen af
"investment professionals" i Article 19(5) i Financial Services and Markets
Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Bekendtgørelsen"), eller (ii)
"high net worth entities" omfattet af Article 49(2)(a) til (d) i
Bekendtgørelsen (alle sådanne personer betegnes under ét "relevante
personer"). Personer, som ikke er relevante personer, bør ikke handle på
baggrund af eller i tillid til denne meddelelse.

Denne meddelelse udgør ikke et prospekt, og intet i denne meddelelse
indeholder et udbud af værdipapirer.

Stabilisering
I forbindelse med udbuddet kan Danske Bank A/S og Morgan Stanley&Co.
International plc ("Stabiliseringsagenterne") (eller agenter, der handler på
vegne af Stabiliseringsagenterne) overallokere værdipapirer eller foretage
transaktioner med henblik på at understøtte markedskursen på værdipapirerne
på et niveau, der ligger over, hvad der ellers ville være gældende. Der kan
dog ikke gives sikkerhed for, at Stabiliseringsagenterne (eller agenter, der
handler på vegne af Stabiliseringsagenterne) vil foretage stabilisering.
Stabiliserende foranstaltninger kan påbegyndes tidligst på værdipapirernes
første handels- og officielle noteringsdag på NASDAQ OMX Copenhagen A/S, og
hvis de påbegyndes, kan de ophøre til enhver tid og skal ophøre senest 30
dage efter værdipapirernes første handels- og officielle noteringsdag.

13/2015 Afslutning af stabiliseringsperiode
http://hugin.info/163771/R/1906352/678678.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: NNIT A/S via Globenewswire

HUG#1906352

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.