Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-17

Nobba budet på Corem

M2 Asset Management har lämnat ett budpliktsbud på Corem. Budet om 18,60 kronor per stamaktie av serie A och B och 322 kr för varje preferensaktie är lägre än stängningskursen såväl sista handelsdagen innan budet offentliggjordes (den 14 december) som den volymvägda genomsnittliga stängningskursen de sista 20 handelsdagarna innan budet offentliggjordes.

Styrelsens oberoende ledamöter anser i sitt utlåtande att budet varken motsvarar Corems nuvarande värde eller framtida tillväxtmöjligheter. Till stöd för denna uppfattning finns också en fairness opinion gjord av BDO Corporate Finance som inte anser att budet är finansiellt skäligt.

Aktiespararna delar den slutsats som styrelsen gör och konstaterar att budet troligen endast skett på grund av att M2 var tvungna till det. Någon allvarligt menad avsikt att förvärva Corem finns troligen inte.

Aktiespararna rekommenderar därför sina medlemmar att inte acceptera budet.

Aktiespararna ber sina medlemmar notera:

  • Att den oberoende styrelsen rekommenderar Aktieägarna att inte acceptera budet.
  • Att BDO Corporate finance, som avgivit en fairness opinion, inte anser att budet är finansiellt skäligt.
  • Att acceptfristen löper ut den 24 februari.

 

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND

Stockholm 17 februari 2021

Joacim Olsson, verkställande direktör

Vid frågor kontakta Sverre Linton, sverre.linton@aktiespararna.se, 076-826 15 15

 

Författare Bolagsbevakningen