Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-02-11

Nobba budet på Halmslätten

wysiwyg_image

Stenhus har lagt ett ovillkorat bud på Halmslätten. Budet är ett blandat erbjudande som består av såväl kontanter som aktier i Stenhus.

Aktiespararna anser att budet inte innebär en full värdering av Halmslätten. Att så stor det av vederlaget utgörs av aktier i Stenhus utgör därtill en viktig faktor då risken i Stenhusaktien, som handlas till substanspremie och därtill visat sig historiskt volatil, får anses större än i Halmslätten som värderats med rabatt. Det förhållandet gör också att Halmslättens aktieägares andel av den nya koncernen skulle bli lägre än vad en jämförelse av de båda bolagens respektive substansvärdet motiverar. Budet hade enligt Aktiespararna varit mer attraktivt genom att en högre andel av vederlaget utgjorts av kontanter då risken i erbjudandet skulle minska. Det bör också beaktas att Halmslätten och Stenhus utgöra två helt olika typer av fastighetsbolag som torde locka olika typer av ägare. Halmslätten har de senaste åren varit en stabil utdelningsaktie emedan Stenhus angett att bolaget inte avser att lämna utdelning de närmaste åren.

Halmslättens styrelsen har därtill rekommenderat aktieägarna att inte acceptera budet och har till sitt stöd inhämtat ett värderingsutlåtande där budet inte bedöms skäligt ur ett finansiellt perspektiv.

Med stöd av ovan resonemang, samt Styrelsens utlåtande med tillhörande värderingsutlåtande, blir Aktiespararnas rekommendation till sina medlemmar därför att inte acceptera budet

Aktiespararna ber sina medlemmar notera:

  • Att Stenhus har förklarat budet ovillkorat, vilket innebär att de aktieägare som accepterar budet inte har möjlighet att återta sin accept.
  • Att det värderingsutlåtande (”Fairness opinion”) som styrelsen för Halmslätten inhämtat från BDO Corporate Finance gör bedömningen att budet inte är finansiellt skäligt för aktieägarna i Halmslätten.
  • Acceptfristen avslutas den 1 mars.

 

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND

Stockholm 11 februari 2022

Joacim Olsson, verkställande direktör

Vid frågor kontakta Sverre Linton, sverre.linton@aktiespararna.se, 076-826 15 15

Författare Bolagsbevakningen