Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-13

Nobia 4 kv: Nettoomsättning, resultat och marginal per region

(SIX) Köksbolaget Nobias nettoomsättning och resultat per
region i fjärde kvartalet 2012 jämfört med samma kvartal i fjol.

Den organiska tillväxten var -2 procent (-10) för koncernen.
Det fördelas på Storbritannien -8 procent (-15), Norden
-1 procent (0) och Kontinentaleuropa +3 procent (-17).

Nettoomsättning (Mkr) 4 kv 2011 4 kv 2012
-----------------------------------------------
Storbritannien 1.094 1.018
Norden 1.382 1.332
Kontinentaleuropa 766 754
-----------------------------------------------
Koncern 3.239 3.097

Rörelseresultat (Mkr)
exkl strukturkostnad 4 kv 2011 4 kv 2012
-----------------------------------------------
Storbritannien 46 66
Norden 126 165
Kontinentaleuropa -59 3
-----------------------------------------------
Koncern 80 196

Rörelsemarg exkl
strukturkostn (procent) 4 kv 2011 4 kv 2012
-----------------------------------------------
Storbritannien 4,2 6,5
Norden 9,1 12,4
Kontinentaleuropa -7,7 0,4
-----------------------------------------------
Koncern 2,5 6,3

Henrik Öhlin, tel +46 31 350 64 87
henrik.ohlin@six-group.se
SIX News

Författare direkt.