Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-10

Nobia AB: Delårsrapport januari-december 2015

Oktober-december 2015

? Nettooms?ttningen exklusive j?mf?relsest?rande poster om -4 miljoner
kronor (-) uppgick till 3 306 miljoner kronor (3 014), positivt
p?verkad av f?rv?rv, valutakurseffekter och organisk tillv?xt.

? Den organiska tillv?xten var 3 procent (5).
? R?relseresultatet exklusive j?mf?relsest?rande poster om -96
miljoner kronor (-97) avseende nedskrivningar i Poggenpohl uppgick
till 287 miljoner kronor (270), motsvarande en r?relsemarginal om 8,7
procent (9,0).

? Valutakurseffekter p?verkade koncernens r?relseresultat exklusive
j?mf?relsest?rande poster med cirka 35 miljoner kronor, varav 10
miljoner kronor i omr?kningseffekt och 25 miljoner kronor i
transaktionseffekt.

? Resultatet efter skatt inklusive j?mf?relsest?rande poster uppgick
till 128 miljoner kronor (57), motsvarande ett resultat per aktie om
0,77 kronor (0,33).

? Operativt kassafl?de uppgick till 292 miljoner kronor (301).
? Styrelsen f?resl?r en aktieutdelning om 2,50 kronor per aktie
(1,75).

Koncernens nettooms?ttning, resultat och kassafl?de
Marknadsutvecklingen bed?ms sammantaget ha f?rb?ttrats j?mf?rt med det
fj?rde kvartalet f?reg?ende ?r. Den nordiska och den brittiska
marknaden st?rktes, medan Nobias marknad i region Centraleuropa var
of?r?ndrad.

Organiskt ?kade f?rs?ljningen med 3 procent (5). Valutakurseffekter
p?verkade kvartalets oms?ttning med 104 miljoner kronor (171).
Commodore och CIE, som konsoliderades per den 1 november 2015, hade
under ?rets tv? sista m?nader en nettof?rs?ljning om 68 miljoner
kronor.

Bruttomarginalen exklusive j?mf?relsest?rande poster uppgick till 39,8
procent (40,7), negativt p?verkad fr?mst av att Rixonway, Commodore
och CIE har strukturellt l?gre bruttomarginaler.

R?relseresultatet f?rb?ttrades fr?mst som ett resultat av h?gre
f?rs?ljningsvolymer och positiva valutakurseffekter.

Avkastning p? operativt kapital inklusive j?mf?relsest?rande poster
var 26,9 procent under den senaste tolvm?nadersperioden (jan-dec
2014: 23,2). Avkastning p? eget kapital inklusive j?mf?relsest?rande
poster var 24,1 procent under den senaste tolvm?nadersperioden
(jan-dec 2014: -0,9).

Det operativa kassafl?det minskade fr?mst till f?ljd av en negativ
f?r?ndring av r?relsekapitalet samt ?kade investeringar.

Koncernchefens kommentar
- Under 2015 n?dde Nobia den h?gsta r?relsemarginalen i bolagets
historia. Detta trots att resultatet under det fj?rde kvartalet
tyngdes av s?v?l ett antal eng?ngsposter som operationella st?rningar
i ett par marknader. St?rningarna har adresserats och under 2016 ska
vi uppn? m?let om en r?relsemarginal p? 10 procent, s?ger VD och
koncernchef Morten Falkenberg.

F?r ytterligare information
Kontakta n?gon av f?ljande personer p? telefon +46 (0)8 440 16 00
eller +46 (0)705 95 51 00:

? Morten Falkenberg, VD och koncernchef
? Mikael Norman, CFO
? Lena Schattauer, Chef Kommunikation och IR
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nobia-ab/r/delarsrapport-januari-december-2015...
http://mb.cision.com/Main/5927/9908397/473363.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.