Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-20

Nobia AB: Delårsrapport januari-juni 2018

April-juni 2018
· Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 3 503
miljoner kronor (3 408).

· Den organiska tillväxten var -2 procent (1).
· Rörelseresultatet uppgick till 387 miljoner kronor (413),
motsvarande en rörelsemarginal om 11,0 procent (12,1).

· Valutakurseffekter påverkade koncernens rörelseresultat med cirka 10
miljoner kronor, varav 15 miljoner kronor i omräkningseffekt och 5
miljoner kronor i transaktionseffekt.

· Resultatet efter skatt uppgick till 297 miljoner kronor (314),
motsvarande ett resultat per aktie före och efter utspädning om 1,76
kronor (1,86).

· Operativt kassaflöde uppgick till 184 miljoner kronor (193).
Koncernchefens kommentar
Stark svensk projektförsäljning orsakade produktionsstörningar, vilka
ledde till en negativ försäljningsmix och en temporär EBIT-avvikelse
jämfört med förra året.

Vi bedömer att alla nordiska marknader växte under kvartalet. Perioden
påverkades dock kraftigt av produktionsstörningar i Tidaholm till
följd av starka projektvolymer som resulterade i långa leveranstider
och följaktligen ett stort försäljningstapp primärt till konsumenter
i Sverige och Norge. Vi uppskattar att produktionsstörningarna hade
en negativ påverkan om 20-25 miljoner kronor på rörelseresultatet.
Under juni och juli gjorde vi ett omfattande underhållsarbete och
situationen har förbättrats inför leveranserna under det tredje
kvartalet.

I Storbritannien intensifierades konkurrensen under kvartalet,
särskilt i de lägre prissegmenten och i byggvaruhandeln. Jag är
därför nöjd med att Magnet Retail kunde leverera en dubbelsiffrig
tillväxt under kvartalet, vilket bevisar att vårt nya
varumärkeserbjudande står starkt i den nuvarande miljön. Vi utökar nu
detta arbete till Magnet Trade, med ambitionen att det ska vara
slutfört innan året är slut. Det avslutade samarbetet med Homebase
och de ovanligt stora projektleveranserna under förra året påverkade
tillväxten i Storbritannien med cirka -5 procent.

Vi var glada att annonsera förvärvet av det nederländska företaget
Bribus, med en omsättning om 65 miljoner euro och en lönsamhet i
linje med Nobias mål. Företaget är en av de starkaste
köksleverantörerna på den nederländska projektmarknaden och har ett
imponerande track record under nuvarande ledning. Bribus ger oss en
solid plattform att expandera vår närvaro i Centraleuropa. Affären
finansieras genom vårt förnyade syndikerade lån, men med vår starka
balansräkning har vi fortfarande utrymme för ytterligare förvärv.

Framöver tror vi att den nordiska köksmarknaden kommer att fortsätta
vara stark, främst drivet av de danska och finska projektmarknaderna.
Den svenska projektmarknaden håller i sig bättre än förväntat och vi
bedömer nu att våra projektleveranser i Sverige kommer att växa under
det första halvåret 2019, varefter de sannolikt kommer att
normaliseras. Vår brittiska projektaffär har bra momentum och en
orderbok som är mer än dubbelt så stor som förra året.

Våra finansiella mål inklusive utdelningspolicyn är oförändrade.
Morten Falkenberg
VD och koncernchef
För ytterligare information
Kontakta någon av följande personer på telefon +46 (0)8 440 16 00
eller +46 (0)705 95 51 00:

· Morten Falkenberg, VD och koncernchef
· Kristoffer Ljungfelt, CFO
· Lena Schattauer, Chef Kommunikation och IR
Denna delårsrapport är sådan information som Nobia är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2018 kl
13.00 CET.

Nobia utvecklar och säljer kök genom ett tjugotal starka varumärken i
Europa, däribland Magnet i Storbritannien, HTH, Norema, Sigdal,
Invita, Marbodal i Skandinavien och Petra och A la Carte i Finland
samt Ewe, FM och Intuo i Österrike. Nobia skapar lönsamhet genom att
kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har
cirka 6 300 anställda och omsätter cirka 13 miljarder kronor. Aktien
är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats:
www.nobia.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nobia-ab/r/delarsrapport-januari-juni-2018,c25...
http://mb.cision.com/Main/5927/2578636/881295.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.