Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-27

Nobia AB: Delårsrapport januari-september 2017

Juli-september 2017
· Nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 2 905
miljoner kronor (2 999).

· Den organiska tillväxten var -1 procent (3).
· Rörelseresultatet uppgick till 318 miljoner kronor (336),
motsvarande en rörelsemarginal om 10,9 procent (11,2).

· Valutakurseffekter påverkade koncernens rörelseresultat med cirka
-15 miljoner kronor, varav -5 miljoner kronor i omräkningseffekt och
-10 miljoner kronor i transaktionseffekt.

· Resultatet efter skatt uppgick till 264 miljoner kronor (246),
motsvarande ett resultat per aktie efter utspädning om 1,56 kronor
(1,46).

· Operativt kassaflöde uppgick till 216 miljoner kronor (235).
Koncernens nettoomsättning, resultat och kassaflöde
Marknadsutvecklingen under det tredje kvartalet bedöms sammantaget ha
varit oförändrad jämfört med motsvarande period föregående år.

Den organiska tillväxten var -1 procent (3), negativt påverkad av
lägre försäljningsvolymer och en förändrad försäljningsmix.

Valutakurseffekter påverkade omsättningen med -70 miljoner kronor
(-228).

Bruttomarginalen förbättrades till 39,3 procent (39,0), positivt
påverkad av högre försäljningsvärden, vilket kompenserade för
negativa valutakurseffekter.

Rörelseresultatet försämrades främst till följd av lägre volymer och
negativa valutakurseffekter, vilket endast delvis kompenserades av
högre försäljningsvärden.

Avkastning på operativt kapital var 31,2 procent under den senaste
tolvmånadersperioden (jan-dec 2016: 32,5). Avkastning på eget kapital
var 14,4 procent under den senaste tolvmånadersperioden (jan-dec
2016: 13,0).

Det operativa kassaflödet minskade som en konsekvens av en lägre
resultatgenerering och ökade investeringar.

Koncernchefens kommentar
- Vår starka finansiella ställning skapar fortsatt goda möjligheter
att investera för lönsam tillväxt, såväl organiskt som genom förvärv.
Den nordiska tillväxttrenden fortsätter, drivet av starka
projektmarknader. I Storbritannien påverkades den organiska
tillväxten negativt av utfasningen av B2B-kunden Homebase, medan
försäljningen för den övriga verksamheten endast var något lägre än
förra året. Bruttomarginalen förbättrades och justerat för valuta var
rörelsemarginalen högre än under samma period förra året, säger VD
och koncernchef Morten Falkenberg.

För ytterligare information
Kontakta någon av följande personer på telefon +46 (0)8 440 16 00
eller +46 (0)705 95 51 00:

· Morten Falkenberg, VD och koncernchef
· Kristoffer Ljungfelt, CFO
· Lena Schattauer, Chef Kommunikation och IR
Nobia utvecklar och säljer kök genom ett tjugotal starka varumärken i
Europa, däribland Magnet i Storbritannien, HTH, Norema, Sigdal,
Invita, Marbodal i Skandinavien och Petra och A la Carte i Finland
samt Ewe, FM och Intuo i Österrike. Nobia skapar lönsamhet genom att
kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har
cirka 6 000 anställda och omsätter cirka 13 miljarder kronor. Aktien
är noterad på NASDAQ Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats:
www.nobia.se

Denna information är sådan information som Nobia är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2017 kl
14.00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nobia-ab/r/delarsrapport-januari-september-201...
http://mb.cision.com/Main/5927/2377068/743106.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.