Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-30

Nobina AB: Kommuniké från Nobinas årsstämma 2014

Nobina AB (publ) höll på onsdagen den 28 maj 2014 årsstämma i bolagets
lokaler i Solna. Vid årsstämman fastställdes koncernens och
moderbolagets resultat-och balansräkning för räkenskapsåret
2013/2014. Stämman beslutade att de till förfogande stående
vinstmedlen balanseras i ny räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes Jan Sjöqvist, John Allkins, Birgitta
Kantola, Graham Oldroyd och Gunnar Reitan. Jan Sjöqvist omvaldes till
styrelseordförande. Till bolagets revisor valdes revisionsbolaget
PricewaterhouseCoopers AB. Beslöts att arvode till styrelsen skall
utgå med totalt 2 700 000 kronor, att fördelas med 900 000 kronor
till ordföranden och 450 000 kronor till envar av övriga ledamöter,
samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt av styrelsen
godkänd löpande räkning.

Beslöts om principer för utseende av valberedning och riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med framlagda
förslag.

Slutligen beslöts att emittera högst 622 840 nya aktier enligt
framlagt förslag till bolagets verkställande direktör tillika
koncernchef. De nya aktierna ska tecknas och betalas kontant senast
den 30 juni 2014. Aktierna emitteras till en kurs om 1,62 kronor,
vilket motsvarar ett beräknat marknadsvärde på aktierna. Anledningen
till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget har
åtagit sig att leverera nya aktier enligt ett avtal om
incitamentsprogram med den till vilken emissionen riktas.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013/2014 finns tillgänglig på
bolagets kontor, Nobina AB (publ), Armégatan 38, Solna och på
koncernens hemsida www.nobina.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Jan Sjöqvist, styrelsens ordförande,
telefon 070-593 40 10

Nobinakoncernen är Nordens största aktör inom persontrafik med buss.
Verksamheten omfattar kontraktsbaserade regionala resor i Sverige,
Danmark, Norge och Finland samt interregional trafik i egen regi
genom Swebus. Nobinakoncernen omsätter drygt 7 miljarder kronor, kör
3 500 bussar och är med 260 miljoner resor per år ett av norra
Europas tio större persontrafikföretag. Mer information återfinns på
www.nobina.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nobina-ab/r/kommunike-fran-nobinas-arsstamma-2...
http://mb.cision.com/Main/1420/9593905/250962.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.