Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-01

Nobina AB: Nobina AB (publ) kommer att återköpa egna aktier

Årsstämman beslutade den 31 maj 2018 att bemyndiga styrelsen att
besluta om återköp av egna aktier. Styrelsen har, med stöd av
bemyndigandet, beslutat att inleda ett återköpsprogram omfattande
högst 1 246 654 aktier. Återköpsprogrammet har som syfte att uppfylla
de skyldigheter som uppstår i anledning av Nobinas aktiesparprogram,
dvs. säkring av leverans av prestationsaktier till deltagarna och
säkring och täckning av kostnader för sociala avgifter som kan
uppkomma.

Återköpsprogrammet genomförs i enlighet med EU:s
Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 ("MAR") och
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 ("Safe
Harbour-förordningen"). Återköpsprogrammet kommer att styras av ett
värdepappersföretag eller ett kreditinstitut som fattar sina
handelsbeslut om tidpunkten för inköp av Nobinas aktier oberoende av
Nobina.

Återköpsprogrammet ska uppfylla följande villkor:

1. Återköp av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och ske i enlighet
med de regler rörande köp av egna aktier som framgår av Nasdaq
Stockholms Regelverk för emittenter samt i enlighet med MAR och Safe
Harbour-förordningen.

2. Återköpen får genomföras under perioden från och med den 1 oktober
2018 till och med den 29 maj 2019.

3. Återköp av aktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per
aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses
intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

4. Aktier för sammanlagt maximalt 100 miljoner kronor får återköpas.
5. Maximalt får 1 246 654 aktier återköpas.
6. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.
Per dagen för detta pressmeddelande uppgår det totala antalet aktier i
Nobina till 88 355 682 aktier. Nobina innehar för tillfället inga
egna aktier. Genomförda förvärv av egna aktier kommer att
offentliggöras och anmälas i enlighet med gällande lagar och
förordningar och Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter.

För det fullständiga bemyndigandet som beslutades av årsstämman,
vänligen se Nobinas hemsida, www.nobina.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mattias Gelinder, IR-chef, +46 72 - 967 02 61
David Erixon, Kommunikationschef, +46 72 - 967 02 84

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 1 oktober, 2018, kl. 08.00.

Om Nobina
Nobina är Nordens största och mest erfarna operatör avseende
kollektivtrafik med buss. Bolagets expertis avseende prospektering,
anbudsförfaranden samt en aktiv förvaltning av kontrakt gällande
kollektivtrafik med buss, i kombination med en långsiktig leverans av
tjänster med hög kvalitet, gör Nobina branschledande i termer av
lönsamhet, utveckling och initiativ som främjar en sundare bransch.
Varje dag ser Nobina till att närmare en miljon människor kommer till
sitt jobb, sin skola eller andra aktiviteter genom att leverera
kollektivtrafik med buss i Sverige, Norge, Finland och Danmark.
Bolaget omsätter över 9 miljarder SEK (2017/18) och har dryga 11 000
medarbetare med huvudkontor i Solna, Stockholm. För mer information,
se Nobinas hemsida: www.nobina.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nobina-ab/r/nobina-ab--publ--kommer-att-aterko...
http://mb.cision.com/Main/1420/2631204/917966.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.