Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-06

Nobina AB: Nobina bokslutskommuniké mars 2016 - februari 2017

Förbättrat resultat och kassaflöden

FJÄRDE KVARTALET

· Nettoomsättningen uppgick till 2 243 MSEK (2 161), en ökning med
3,8 procent.

· Rörelseresultatet uppgick till 63 MSEK (58).
· Resultatet efter skatt uppgick till 267 MSEK (8), och resultatet
per aktie uppgick till 3,02 (0,09). Justerat för värdering av
förlustavdrag är resultatet 22 MSEK och resultatet per aktie är 0,25.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 336 MSEK (389).
VERKSAMHETSÅRET 1 MARS 2016-28 FEBRUARI 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 8 858 MSEK (8 317), en
ökningRörelseresultat steg till 494 MSEK (462)1).

· Resultat efter skatt uppgick till 518 MSEK (4), och resultat per
aktie uppgick till 5,86 (0,04). Justerat för värdering av
förlustavdrag är resultatet 273 MSEK och resultatet per aktie är
3,09.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 234 MSEK
(850).

· Årets kassaflöde uppgick till 114 MSEK (234). Årets kassaflöde
inkluderar utbetalning av föregående års utdelning om 230 MSEK (0).

VIKTIGA HÄNDELSER FJÄRDE KVARTALET

· Magnus Rosén har utsetts till ny VD och koncernchef för Nobina.
Magnus anställdes den 1 april och tillträder som koncernchef den 1
juni.

· I december 2016 vann Nobina avtal om ytterligare 27 bussar i
Helsingfors.

· Nobina har bjudits in att genomföra ett tvåårigt testprogram av
el-ledbussar åt trafikhuvudmannen Ruter i Oslo.

· Nobina tecknade avtal med Tågkompaniet om ersättningstrafik för
tågtrafiken i sex län i norra och mellersta Sverige och har även
utökat buss-för-tågavtalet med MTR att inkludera även deras
tunnelbanetrafik.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

·
Styrelsen har föreslagit en utdelning om 3.10 (2.60) SEK per aktie med
utbetalning i juni 2017, vilket innebär en ökning med 19 procent
jämfört med föregående år.

VD-KOMMENTAR

Vi fortsätter att leverera enligt våra löften och presenterar nya
rekordnivåer för omsättning och lönsamhet för helåret 2016/2017.
Nettoomsättningen ökade med 6,5 procent och marginalen före skatt
uppgick till 4,0 procent och jag kan konstatera att vi i varje
enskilt kvartal under året presterade bättre jämfört med samma
kvartal föregående år. Detta inger förtroende för att vi skall
leverera de mål som sattes inför vår börsnotering. Förutom fortsatt
framgångsrik, aktiv kontraktsförvaltning bidrog en högre andel
ersättningstrafik och positiva indexeringseffekter till utvecklingen
2016/2017. Det kompenserade för kostnader hänförliga till
trafikstarter och ökande kvalitetskrav i vissa kontrakt. Att
uppdragsgivare ökar fokus på kvalitet i anbuden är samtidigt något
som gynnar oss på sikt då vi har ett stort fokus på kvalitet i vårt
arbete.

Våra buss-för-tåguppdrag växer över hela Norden. Under fjärde
kvartalet tecknade vi avtal om ersättningstrafik med Tågkompaniet i
Sverige och vi har nu buss-för-tåg- avtal i samtliga nordiska länder.
Denna del av verksamheten kommer kunna fortsätta öka framöver, även
om det är svårt att bedöma omfattningen då avtalen innehåller en stor
andel oplanerad ersättning.

Nobina fortsätter att ligga i framkant inom fordonsutveckling. Vi var
först med superbussar och har kört elbuss i Sverige sedan 2006. Under
fjärde kvartalet annonserade vi om ett testprogram av el-ledbussar åt
trafikhuvudmannen Ruter i Oslo och det pågår diskussioner om flera
banbrytande investeringar i nya elbussystem i andra större städer i
Norden.

Den högre omsättningen kombinerat med en högre marginal gör att vi kan
höja utdelningen. Styrelsen har föreslagit årsstämman en utdelning
för 2016/2017 om 3.10 SEK per aktie, vilket är 19 procent högre än
föregående år och i linje med vår kommunicerade utdelningspolicy.

Avslutningsvis, vill jag åter passa på att tacka alla medarbetare för
sitt starka engagemang i Nobinas utveckling, vilket under
verksamhetsåret lett till nya rekord i kundnöjdhet i allt fler av
Nobinas trafikområden.

Ragnar Norbäck,
VD och koncernchef

Informationen är sådan som Nobina AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april, 2017, kl.
08:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mattias Gelinder, finans- och ir-chef Nobina AB, tel: 0729-670 261
Per Skärgård, ekonomidirektör Nobina AB, tel: 08-410 650 56

Om Nobina
Nobina är Nordens största och mest erfarna operatör avseende
kollektivtrafik med buss. Bolagets expertis avseende prospektering,
anbudsförfaranden samt en aktiv förvaltning av kontrakt gällande
kollektivtrafik med buss, i kombination med en långsiktig leverans av
tjänster med hög kvalitet, gör Nobina branschledande i termer av
lönsamhet, utveckling och initiativ som främjar en sundare bransch.
Varje dag ser Nobina till att över en miljon människor kommer till
sitt jobb, sin skola eller andra aktiviteter genom att leverera
kollektivtrafik med buss i Sverige, Norge, Finland och Danmark.
Nobina tillhandahåller även expressbusstrafik under varumärket Swebus
på den svenska marknaden. Bolaget omsätter nästan 9 miljarder SEK
(2016/17) och har cirka 9 000 medarbetare med huvudkontor i Solna,
Stockholm. För mer information, se Nobinas hemsida: www.nobina.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nobina-ab/r/nobina-bokslutskommunike-mars-2016...
http://mb.cision.com/Main/1420/2233475/653898.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.