Du är här

2017-09-28

Nobina AB: NOBINA DELÅRSRAPPORT 1 JUNI - 31 AUGUSTI 2017

UTVECKLING ENLIGT PLAN

ANDRA KVARTALET

· Nettoomsättningen uppgick till 2 169 MSEK (2 146), en ökning med
1,1 procent.

· Rörelseresultatet uppgick till 106 MSEK (142).
· Resultatet efter skatt uppgick till 59 MSEK (80), och resultatet
per aktie uppgick till 0,68 (0,91).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 294 MSEK (336).
· Andra kvartalets kassaflöde uppgick till -308 MSEK (-173).
Periodens kassaflöde inkluderar utbetalning av föregående års
utdelning om -274 MSEK (-230).

HALVÅRSPERIODEN 1 MARS - 31 AUGUSTI 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 4 445 MSEK (4 370), en ökning med
1,7 procent.

· Rörelseresultatet uppgick till 193 MSEK (263).
· Resultatet efter skatt uppgick till 94 MSEK (149), och resultatet
per aktie uppgick till 1,07 MSEK (1,68).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 516 MSEK (622).
· Kassaflödet uppgick till -372 MSEK (-141). Periodens kassaflöde
inkluderar utbetalning av föregående års utdelning om -274 MSEK
(-230).

VIKTIGA HÄNDELSER ANDRA KVARTALET

· Nytt trafikavtal i Kungsbacka med Västtrafik omfattande 13
tursatta bussar och ett värde om 320 MSEK. Avtalet startar i juni
2018 och sträcker sig över tio år.

· Förlängt avtal i Malmö med Skånetrafiken och satsning på
elbussar. Förlängningen gäller fram till 2021 och omfattar totalt 83
tursatta bussar varav 13 nya elbussar.

· Samarbete med SL för utveckling av stadstrafiken i Norrtälje
kommun med satsning på elbussar. Kontraktet sträcker sig till 2021
och fem elbussar ska börja rulla i augusti 2018.

· Troms Fylkestrafikk och Nobina Norge överens om att bara utnyttja
halva optionsförlängningen. Nuvarande kontrakt omfattande 127
tursatta bussar avslutas den 31 juli 2019.

· Omstrukturering av Swebus som ett led i den strategiska översynen
av den interregionala verksamheten. Swebus integreras i Nobina
Sverige, ledningsförändringar genomförs och engångskostnader har
reserverats till ett ackumulerat belopp om 15 MSEK vid utgången av
andra kvartalet.

· Samarbete initierat med Telia för att analysera resandebehov i
kollektivtrafiken.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

· Inga viktiga händelser noterade efter kvartalet.

VD-KOMMENTAR

I linje med våra förväntningar reflekterade resultatet även under
räkenskapsårets andra kvartal effekterna från föregående års
omfattande kontraktsmigreringar i Sverige. Detta tillsammans med
bland annat kostnader för omstruktureringen av vår interregionala
verksamhet innebar att resultatet före skatt minskade till 74 MSEK
(107). Den underliggande verksamheten fortsätter att utvecklas enligt
plan, och vi går nu in i en period med en lugnare fas av
kontraktsomställningar under vilken vi kommer att fokusera på
rörelseeffektivitet.

Under kvartalet intensifierade vi våra samarbeten inom viktiga
framtidsområden, exempelvis resulterade det starka intresset i
marknaden för elbussar i allt fler konkreta satsningar hos våra
uppdragsgivare. Detta ser vi framför allt i Sverige och Norge.

Som vi tidigare meddelat inledde vi under våren en strategisk översyn
av den interregionala verksamheten. Denna går som förväntat och har
fram till idag lett till beslut om att integrera Swebusverksamheten i
Nobina Sverige, med påföljande ledningsförändringar, och sammanlagt
15 MSEK i reserverade engångskostnader. Dessa åtgärder förväntas
enskilt ge en årlig effekt på 10 MSEK. Under andra kvartalet
påverkades resultatet även av beslutet att minska avskrivningstiden
för expressbussar. I Finland stärker vi den underliggande lönsamheten
ytterligare på en växande marknad, med fortsatt tillskott av
extratrafik i Helsingfors i väntan på att den nya tunnelbanan ska stå
klar. En annan positiv nyhet är att lönsamheten i den nordiska
kollektivtrafikbranschen fortsätter att förbättras.

Med ett växande behov av smarta mobilitetslösningar i samhället kommer
kollektivtrafiken få en allt större betydelse på sikt. Som
marknadsledare ska vi ligga i framkant i den utvecklingen. Vi har en
väl fungerande affärsmodell och en organisation som på ett innovativt
och effektivt sätt förvaltar vårt uppdrag som en viktig
samhällsaktör, något som våra aktiviteter under andra kvartalet
tydligt visar.

Magnus Rosén,
VD och koncernchef

Informationen är sådan som Nobina AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 september, 2017,
kl. 08:00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nobina-ab/r/nobina-delarsrapport-1-juni---31-a...
http://mb.cision.com/Main/1420/2355880/728709.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.