Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-12-20

Nobina AB: NOBINA DELÅRSRAPPORT 1 SEPTEMBER-3O NOVEMBER 2016

NOBINA UPPNÅR NYTT STARKT RESULTAT

TREDJE KVARTALET 1 SEPTEMBER-30 NOVEMBER 2016

· Nettoomsättningen uppgick till 2 245 MSEK (2 179), en ökning med 3,0
procent.

· Rörelseresultatet uppgick till 168 MSEK (161).

· Resultatet efter skatt uppgick till 102 MSEK (100), och resultatet
per aktie uppgick till 1,16 (1,14).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 398 MSEK (319).

· Periodens kassaflöde var 154 MSEK (117).

NIOMÅNADERSPERIODEN 1 MARS-30 NOVEMBER 2016

· Nettoomsättningen uppgick till 6 615 MSEK (6 156), en ökning med 7,5
procent.

· Rörelseresultatet steg till 431 MSEK (200)1).

· Resultatet efter skatt uppgick till 251 MSEK (-4), och resultatet
per aktie uppgick till 2,84 (-0,05)1).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 898 MSEK (461)2).

· Periodens kassaflöde var 13 MSEK (-12) 2). Periodens kassaflöde
inkluderade utbetalning av föregående års utdelning om 230 MSEK (0).

VIKTIGA HÄNDELSER TREDJE KVARTALET

· Nobina vann kontrakt för ersättningstrafik för pendeltåg i
Stockholmsregionen åt MTR.

· Nobinas avtal avseende busstrafiken i Norrtälje förlängdes med två
år till juni 2021.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

· Nobina vann trafikavtal värda 260 MSEK och tilldelades miljöbonus om
1 MSEK i Finland.

· Magnus Rosén har blivit utsedd till ny VD och koncernchef för Nobina
AB. Han tillträder sin tjänst den 1 juni 2017.

VD-KOMMENTAR

Nobina levererar ett nytt starkt resultat för tredje kvartalet
2016/2017 och det är glädjande att notera att Nobina trots nystartade
kontrakt och extraordinär vinter i november kan öka resultatet mot
föregående år. Vår kontraktsportfölj presterar därmed enligt våra
förväntningar och som helhet mycket bra.

Nobinas optimering av den koncerngemensamma fordonsflottan har medfört
minskade restvärdeförluster för våra bussar och relativt låga
reaförluster för kvartalet. Trots tidigt och omfattande snöfall i
Stockholmsregionen, samt genomförda trafikstarter i Sverige och
Finland vid brytpunkten för det andra kvartalet, har god
trafikplanering också bidragit till att våra nystartade kontrakt
redan nu uppnått tillfredsställande effektivitet. Jag kan därmed
återigen konstatera att Nobinas affärsmodell fungerar väl och att
vårt uppdrag som samhällsaktör inom kollektivtrafiken förvaltas
effektivt.

Under årets tredje kvartal fick vi besked att Nobina får förlängt
uppdrag i Norrtälje. Avtalet förlängs med två år och sträcker sig nu
fram till juni 2021, mycket tack vare den höga kundnöjdhet vi lyckats
uppnå. Under perioden har Nobina även tecknat tioårigt avtal med MTR
om ersättningstrafik för Stockholms pendeltåg. Vi har vunnit pris för
passagerarnöjdhet i Köpenhamn av vår uppdragsgivare Movia och även
vunnit utmärkelse som den arbetsgivare som varit mest framgångsrik
med att reducera sjukfrånvaro i Tromsö, Norge.

Vi kan nu fokusera på att utveckla bolaget ytterligare då vi går in i
en period med mindre kontraktsexponering.

Ragnar Norbäck,
VD och koncernchef

Informationen är sådan som Nobina AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2016,
kl. 8.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ragnar Norbäck, VD och koncernchef +46 8-410 65 000
Per Skärgård, Ekonomidirektör +46 8-410 65 056
Mattias Gelinder, Finans- och IR-chef +46 8-410 65 402

Om Nobina
Nobina är Nordens största och mest erfarna operatör avseende
kollektivtrafik med buss. Bolagets expertis avseende prospektering,
anbudsförfaranden samt en aktiv förvaltning av kontrakt gällande
kollektivtrafik med buss, i kombination med en långsiktig leverans av
tjänster med hög kvalitet, gör Nobina branschledande i termer av
lönsamhet, utveckling och initiativ som främjar en sundare bransch.
Varje dag ser Nobina till att över en miljon människor kommer till
sitt jobb, sin skola eller andra aktiviteter genom att leverera
kollektivtrafik med buss i Sverige, Norge, Finland och Danmark.
Nobina tillhandahåller även expressbusstrafik under varumärket Swebus
på den svenska marknaden. Bolaget omsätter drygt 8 miljarder SEK
(2015/16) och har cirka 10 000 medarbetare med huvudkontor i Solna,
Stockholm. För mer information, se Nobinas hemsida: www.nobina.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nobina-ab/r/nobina-delarsrapport-1-september-3...
http://mb.cision.com/Main/1420/2153502/606093.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.