Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-12

NOKIA: Nokia ilmoittaa Alcatel-Lucentin arvopapereista tekemänsä julkisen osakevaihtotarjouksen jatketun tarjousajan selvityksestä ja uusien osakkeiden rekis

Nokia Oyj

P?rssitiedote
12.2.2016 klo 14.00

Nokia ilmoittaa Alcatel-Lucentin arvopapereista tekem?ns? julkisen
osakevaihtotarjouksen jatketun tarjousajan selvityksest? ja uusien osakkeiden
rekister?innist?

Nokia julkisti t?n??n, ett? sen Alcatel-Lucentin arvopapereista Ranskassa ja
Yhdysvalloissa tekem?n julkisen osakevaihtotarjouksen jatketun tarjousajan
("jatkettu osakevaihtotarjous") selvitys on tehty, ja yhti?n uudet osakkeet
on merkitty kaupparekisteriin.

Ranskan arvopaperimarkkinaviranomaisen (Autorit? des March?s Financiers
, "AMF") 10.2.2016 antaman ilmoituksen mukaan 426 695 572 Alcatel-Lucentin
liikkeeseen laskemaa osaketta, 52 286 499 American Depositary Share
-osaketalletustodistusta ("ADS-osaketalletustodistukset"), 4 795 096 OCEANE
2018 -vaihtovelkakirjalainaa, 19 971 720 OCEANE 2019 -vaihtovelkakirjalainaa
ja 56 644 832 OCEANE 2020 -vaihtovelkakirjalainaa (Alcatel-Lucentin osakkeet,
ADS-osaketalletustodistukset ja vaihtovelkakirjalainat yhdess?
"Alcatel-Lucentin arvopaperit") annettiin vaihdettavaksi Ranskan ja/tai
Yhdysvaltojen jatketuissa osakevaihtotarjouksissa. Nokia on hyv?ksynyt
kyseiset arvopaperit vastikkeena Nokian osakkeista tai
ADS-osaketalletustodistuksista.

320 701 193 Nokian uutta osaketta, jotka annettiin luovutettavaksi vastikkeena
jatkettuun osakevaihtotarjoukseen annetuista Alcatel-Lucentin arvopapereista,
on t?n??n merkitty kaupparekisteriin. Kaupparekisterimerkinn?n j?lkeen Nokian
osakkeiden kokonaism??r? on 5 769 443 837 kappaletta. Osakkeet tuottavat
osinko-oikeuden sek? kaikki muut osakkeenomistajan oikeudet t?st? p?iv?st?
lukien.

Osakkeet on maksettu apporttina jatkettuun osakevaihtotarjoukseen
vaihdettavaksi annetuilla Alcatel-Lucentin arvopapereilla. Merkint?hinta on
yhteens? 1 694 107 142,10 euroa, ja se perustuu Nokian osakkeen
p??t?skurssiin Nasdaq Helsingiss? 10.2.2016. Merkint?hinta kirjataan
kokonaisuudessaan Nokian sijoitetun vapaan oman p??oman rahastoon eik? yhti?n
245 896 461,96 euron suuruinen osakep??oma muutu merkinn?n seurauksena.

Jatketun osakevaihtotarjouksen seurauksena Nokia omistaa t?ll? hetkell? 91,25
% Alcatel-Lucentin kaikista osakkeista ja v?hint??n 91,17 % ??nist?, 99,62 %
liikkeeseen lasketuista OCEANE 2018 -vaihtovelkakirjalainoista, 37,18 %
liikkeeseen lasketuista OCEANE 2019 -vaihtovelkakirjalainoista ja 68,17 %
liikkeeseen lasketuista OCEANE 2020 -vaihtovelkakirjalainoista. T?m? vastaa
Nokian 88,07 %:n omistusta Alcatel-Lucentin kaikista osakkeista t?ysi
laimennusvaikutus huomioiden.

Nokia on t?n??n pyyt?nyt kaikkien jatketun osakevaihtotarjouksen seurauksena
omistuksessaan olevien OCEANE-vaihtovelkakirjalainojen vaihtamista. Vaihdon
j?lkeen OCEANE 2018 -vaihtovelkakirjalainoista on j?ljell? alle 15 % alun
perin liikkeeseen lasketusta m??r?st?, jolloin Nokia velvoittaa
Alcatel-Lucentin lunastamaan kaikki liikkeess? olevat OCEANE 2018
-vaihtovelkakirjalainat nimellisarvoon lis?ttyn? mahdollisesti kertyneell?
korolla siit? p?iv?st? l?htien, kun korko on viimeksi maksettu siihen p?iv??n
asti joka OCEANE-vaihtovelkalainojen aikaistetulle lunastukselle on
m??ritelty (sovellettava lains??d?nt? huomioiden). Ensisijaiseen ja
jatkettuun osakevaihtotarjoukseen sovelletulla parannetulla vaihtosuhteella
vaihdettavaksi annettujen OCEANE-vaihtovelkakirjalainojen vaihdon j?lkeen
Nokia omistaa 92,34 % Alcatel-Lucentin kaikista osakkeista ja v?hint??n 92,26
% ??nist?.

Euronext Pariisi toimittaa Nokian uudet osakkeet Alcatel-Lucentin arvopaperien
haltijoita edustaville rahoitusv?litt?jille arviolta 15.2.2016, ja uudet
Nokian ADS-osaketalletustodistukset rekister?id??n aiemmin rekister?ityjen
Alcatel-Lucentin ADS-osaketalletustodistusten haltijoiden nimiin t?n??n.
Osakkeet otetaan kaupank?ynnin kohteeksi Nasdaq Helsingiss? ja Euronext
Pariisissa arviolta 15.2.2016 ja osakkeita vastaavat uudet Nokian
ADS-osaketalletustodistukset otetaan kaupank?ynnin kohteeksi New Yorkin
p?rssiss? arviolta 15.2.2016. Lis?ksi arvopaperinsa osakevaihtotarjoukseen
vaihdettavaksi antaneet osakkeiden murto-osiin oikeutetut Alcatel-Lucentin
arvopapereiden haltijat saavat Euronext Pariisilta tai Citibank, N.A.:lta
Nokian osakkeiden tai ADS-osaketalletustodistusten murto-osaansa vastaavan
k?teistuoton 1.3.2016 alkaen.

Nokia

Nokia on globaali johtaja teknologioissa, joiden avulla sek? ihmiset ett?
esineet ovat yhteydess? toisiinsa. N?m? teknologiat ovat yh?
merkityksellisempi? verkottuneessa el?m?ss?mme, ja Bell Labsin ja Nokia
Technologiesin innovointikyky tuo Nokian eturintamaan niiden kehitt?misess?
ja lisensoinnissa.
Nokia toimittaa kaikkiin verkkoihin huippuluokan ohjelmistoja, laitteita ja
palveluita, joiden avulla se on avainasemassa tukemassa viestint?palvelujen
tarjoajia, viranomaisia ja suuryrityksi? 5G-tekniikan, pilvipalveluiden sek?
esineiden internetin lupaustensa lunastamisessa.www.nokia.com

Lis?tietoja tiedotusv?lineille:

Nokia
Viestint?
Puh. +358 (0) 10 448 4900
S?hk?posti:press.services@nokia.com

Lis?tietoa sijoittajille:

Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 4080 3 4080
S?hk?posti:investor.relations@nokia.com

Transaktiosivusto

Tarkempaa tietoa transaktiosta on saatavilla
osoitteessa:www.newconnectivity.com

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETT?V?KSI KOKONAAN TAI OSITTAIN MISS??N, MIST??N
TAI MIHINK??N VALTIOON TAI ALUEELLE, JOSSA SE OLISI KYSEISESS? VALTIOSSA TAI
ALUEELLA SOVELLETTAVIEN LAKIEN TAI M??R?YSTEN VASTAISTA.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

T?m? p?rssitiedote sis?lt?? tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka heijastavat
Nokian t?m?n hetkisi? odotuksia ja n?kemyksi? tulevaisuuden tapahtumista ja
kehityksest?. Jotkin n?ist? lausumista voi tunnistaa sanoista tai ilmaisuista
"uskoo", "tulee tekem??n", "tulisi", ja muista vastaavista ilmaisuista. N?it?
tulevaisuutta koskevia lausumia ovat muun muassa: Euronext Pariisin
toimittamat uudet Nokian osakkeet osakevaihtotarjoukseen vaihdettavaksi
antaneiden Alcatel-Lucent arvopaperien haltijoita edustaville
rahoitusv?litt?jille, uusien Nokian American depoistary shares
-osaketalletustodistuksien ("ADS-osaketalletustodistukset")
rekister?intip?iv?m??r?, uusien Nokian osakkeiden kaupank?ynti Euronext
Pariisissa ja uusien Nokian ADS-osaketalletustodistuksien kaupank?ynti New
Yorkin p?rssiss?, sek? p?iv?m??r? jolloin k?teituotot, jotka vastaavat sit?
murto-osaa Nokian osakkeista tai ADS-osaketalletustodistuksista johon
Alcatel-Lucentin arvopapereiden haltijat ovat oikeutettuja, siirtyv?t
Euronext Pariisilta tai Citibank N.A.:lta Alcatel-Lucentin arvopapereiden
haltijoille. T?llaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin sis?ltyy useita
riskej? ja ep?varmuustekij?it?, joista monet ovat vaikutusmahdollisuuksiemme
ulkopuolella ja joiden johdosta todelliset tulokset saattavat poiketa
olennaisesti tulevaisuutta koskevista lausumista. N?m? tulevaisuutta koskevat
lausumat perustuvat arvioihimme, oletuksiimme ja odotuksiimme tulevasta
kehityksest? meill? t?ll? hetkell? olevan tiedon valossa. N?m? lausumat ovat
vain ennusteita, jotka perustuvat t?m?nhetkisiin odotuksiimme ja
n?kemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksest?. T?llaisia riskej?
ja ep?varmuustekij?it? ovat esimerkiksi: S??ntely liittyen jatkettuun
osakevaihtotarjoukseen, s??ntely- ja sopimusrajoitteet liittyen Nokian
kauppoihin Alcatel-Lucentin arvopapereissa, ja yll?mainittujen riskien tai
tulevaisuutta koskevien lausumien vaikutus yhdistyneeseen yhti??n
(Alcatel-Lucent transaktion t?yt?nt??npanon j?lkeen) sek? muut riskitekij?t,
jotka ilmenev?t Nokian ja Alcatel-Lucentin aika ajoin Yhdysvaltain
arvopaperimarkkinaviranomaiselle (the U.S. Securities and Exchange
Commission, "SEC") j?tt?mist? asiakirjoista.

Tulevaisuutta koskevat lausumat tulee lukea yhdess? muualla esitettyjen muiden
varoittavien lausumien kanssa, mukaan lukien Rekister?intiasiakirjan
(m??ritelty my?hemmin) Risk Factors -riskitekij?t osiossa, Nokian ja
Alcatel-Lucentin viimeisimm?t vuosittaiset raportoinnit Yhdysvaltojen
arvopaperis??nn?sten mukaisessa Form 20-F -asiakirjassa, raportoinnit
Yhdysvaltojen arvopaperis??nn?sten mukaisissa Form 6-K -asiakirjoissa sek?
muissa asiakirjoissa, jotka Nokia tai Alcatel-Lucent ovat j?tt?neet SEC:lle.
N?m? varoituslausunnot koskevat kokonaisuudessaan kaikkia t?ss?
p?rssitiedotteessa esitettyj? tulevaisuutta koskevia lausumia, eik? voi olla
varmuutta siit?, ett? odottamamme tulokset tai kehitykset todella
toteutuisivat tai ett? vaikka ne toteutuisivat olennaisilta osin, niill?
olisi odotetut seuraukset tai vaikutukset meihin, liiketoimintaamme tai
operaatioihimme. Emme sitoudu julkisesti p?ivitt?m??n tai muuttamaan
tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai
muun syyn johdosta, paitsi silt? osin kuin meill? on siihen lainmukainen
velvollisuus.

T?RKE?? LIS?TIETOA

T?m? p?rssitiedote liittyy Nokian julkiseen osakevaihtotarjoukseen, jossa
kaikki Alcatel-Lucentin osakkeet, ADS-osaketalletustodistukset ja sen
liikkeeseen laskemat osakkeisiin oikeuttavat arvopaperit vaihdettaisiin
Nokian uusiksi osakkeiksi ja ADS:ksi. T?m? p?rssitiedote on vain
informatiivista tarkoitusta varten eik? se ole tarjous ostaa tai vaihtaa tai
pyynt? tehd? tarjousta myyd? tai vaihtaa Alcatel-Lucentin osakkeita; ADS:ia
ja sen liikkeeseen laskemia osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita. T?m?
tiedote ei my?sk??n korvaa ostotarjousta koskevaa lausuntoa
yhdysvaltalaisessa Schedule TO -asiakirjassa, Form F-4
-Rekister?intiasiakirjassa ("Rekister?intiasiakirja", Rekister?intinumero
333-206365) tai SEC:lle j?tetyn Schedule 14D-9 mukaista Kehotusta /
Suosituslausuntoa, Finanssivalvonnalle j?tetty? listalleottoesitett? ja
listalleottoesitteen t?ydennyst?, tai Nokian tarjousasiakirjaa (note
d'information) ja Alcatel-Lucentin 29.10.2015 AMF:lle j?tetty?
vastausasiakirjaa (note en r?ponse) jonka AMF on hyv?ksynyt 12.11.2015, jotka
sis?lt?v?t letters of transmittal -asiakirjat ja siihen liittyv?t asiakirjat,
sellaisina kuin niit? on muutettu tai t?ydennetty aika ajoin
("Tarjousasiakirjat"). Arvopaperien tarjoamista ei tehd? Yhdysvalloissa
muutoin kuin esitteell?, joka t?ytt?? Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperimarkkinalain (U.S. Securities Act of 1933) kohdan 10. vaatimukset.
Osakevaihtotarjous tehd??n ainoastaan Tarjousasiakirjojen kautta.

Julkisen osakevaihtotarjouksen tekeminen henkil?ille, jotka asuvat Ranskan tai
Yhdysvaltain ulkopuolella tai jotka ovat Ranskan tai Yhdysvaltain
ulkopuolisia kansalaisia tai ovat t?llaisten henkil?iden s?ilytysyhteis?,
arvo-osuuksien tai omaisuudenhoitaja ("Poissuljetut osakkeenomistajat"),
voidaan tehd? ainoastaan n?iden alueiden lakien sallimalla tavalla. N?iden
Poissuljettujen osakkeenomistajien vastuulla on tiedostaa ja noudattaa
vaadittavia lakeja heihin sovellettavien lakien alueella suhteessa
osakevaihtotarjoukseen. Osakevaihtotarjous tehd??n vain Tarjousasiakirjojen
kautta.

SIJOITTAJIA JA ARVOPAPERIEN HALTIJOITA KEHOTETAAN LUKEMAAN TARJOUSASIAKIRJAT
JA KAIKKI MUUT ASIAAN LIITTYV?T JA SAATAVILLA OLEVAT ASIAKIRJAT, JOTKA NOKIA
TAI ALCATEL-LUCENT ON J?TT?NYT TAI SAATTAA J?TT?? TAI REKISTER?ID? SEC:LLE,
AMF:LLE, NASDAQ HELSINGILLE TAI FINANSSIVALVONNALLE, SILL? NE SIS?LT?V?T
T?RKE?? TIETOA, JOTA OSAKKEENOMISTAJIEN JA ARVOPAPERIEN HALTIJOIDEN TULEE
HARKITA ENNEN MINK??NLAISEN P??T?KSEN TEKOA KOSKIEN OSAKEVAIHTOTARJOUSTA.

T?ss? p?rssitiedotteessa olevia tietoja ei saa julkistaa tai levitt??, joko
suoraan tai v?lillisesti valtioon tai alueelle, jossa se olisi kyseisess?
valtiossa tai alueella sovellettavien lakien tai m??r?ysten vastaista. Siksi
henkil?iden kyseisiss? valtioissa tai alueilla, joilla n?m? tiedot
julkaistaan tai levitet??n, tulee tiedostaa n?m? rajoitukset ja noudattaa
t?llaisia lakeja ja asetuksia. Nokia ja Alcatel-Lucent eiv?t hyv?ksy mit??n
vastuuta kenenk??n henkil?n tekem?st? rikkeest? liittyen t?llaisiin
rajoituksiin.

Tarjousasiakirjat ja kaikki edell? mainitut asiakirjat, jos ne j?tet??n tai
rekister?id??n SEC:n kanssa joko Nokian tai Alcatel-Lucentin toimesta ovat
saatavilla maksutta SEC:n verkkosivuilla (
www.sec.gov).

Nokian tarjousasiakirja (note d'infor...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.