Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-01-14

NOKIA: Nokia ja Alcatel-Lucent juhlistavat tänään toimintansa aloittamista yhdistyneenä yhtiönä

14.1.2016 klo 9.05

Nokia ja Alcatel-Lucent juhlistavat tänään ensimmäistä päivää, jolloin yhtiöt
toimivat yhdistyneenä yhtiönä. Nokian viimeisin uudistumisprosessi on siten
saatettu päätökseen, ja yhdistynyt yhtiö on globaali innovaatiojohtaja
IP-yhteyksiä hyödyntävän maailman seuraavan sukupolven teknologioissa sekä
palveluissa.

Nokian hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa: "Nokia on kokenut
täydellisen muodonmuutoksen. Yli 99 %:a nykyisistä yli 100 000:sta
työntekijästämme ei ollut Nokian palveluksessa kolme vuotta sitten.
Tuloksemme, markkina-arvomme ja kasvumahdollisuutemme ovat
moninkertaistuneet. Meillä on vahva visio ohjelmoitavasta maailmasta,
erittäin taitava johtoryhmä ja vakaa aikomus innovoida ja johtaa. Jatkamme
tästä eteenpäin innostuneina, itsevarmoina ja edelleenkin valmiina haastamaan
vallitsevaa tilannetta".

Nokian toimitusjohtaja Rajeev Suri jatkoi: "5G-tekniikkaan, esineiden
internetiin ja pilvipalveluihin siirtymisen myötä kiihtyvä teknologian
muutosvauhti vaatii verkoilta poikkeuksellisia, uusia valmiuksia.
Yhdistyminen Alcatel-Lucentin kanssa tapahtuu juuri oikeaan aikaan: voimme
yhdenmukaistaa seuraavan sukupolven verkkoteknologiaan liittyvät tuote- ja
teknologiasuunnitelmamme heti teknologisen murroksen alkuvaiheessa, ja siten
hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti tarjolle tulevia mahdollisuuksia sekä
palvella paremmin asiakkaitamme kuten viestintäpalvelujen tarjoajia,
viranomaisia, internetpalveluntarjoajia ja suuryrityksiä. Nokia on
maailmanlaajuisesti entistä vahvempi ja meillä on ensiluokkaiset
innovointivalmiudet sekä laaja tuotevalikoima johtaaksemme tätä muutosta, ja
lopulta luomaan ihmisille uusia mahdollisuuksia verkottuneessa maailmassa."

Entisen Nokia Siemens Networksin integraation, Nokian Devices&Services
-liiketoiminnan ja HEREn myynnin sekä Alcatel-Lucentin oston jälkeen Nokia
keskittyy nyt verkkolaitteisiin ja langattomaan teknologiaan. Nokian ja
Alcatel-Lucentin tiimien kuukausia kestänyt alustava suunnittelutyö huipentuu
torstain juhlallisuuksiin. Nokian henkilöstö toivottaa uudet kollegansa
tervetulleiksi ja siirrämme yhdessä katseemme yhtiön uuteen jännittävään
vaiheeseen.

Torstaina käynnistyi myös jatkettu tarjousaika Nokian Alcatel-Lucentin
arvopapereista tekemässä julkisessa osakevaihtotarjouksessa. Nokia rohkaisee
jäljellä olevia Alcatel-Lucentin osakkeenomistajia, American Depositary Share
-osaketalletustodistusten ja vaihtovelkakirjojen haltijoita käyttämään
tilaisuuden osakkeidensa vaihtamiseen ja siten liittymään uudistuneeseen sekä
entistä vahvempaan yhtiöön.

Nokia valmistautuu parhaillaan helmikuussa järjestettävään Mobile World
Congress 2016
-tapahtumaan, jossa se kertoo lisää visiostaan, joka keskittyy ihmisille
luotavan teknologian uusiin mahdollisuuksiin verkottuneessa maailmassa sekä
siitä, miten yhtiön nykyiset ja uudet asiakkaat voivat käyttää teknologiaa
parantamaan ihmisten elämää.

Yhdistynyt yhtiö tarjoaa laajan valikoiman tuotteita sekä palveluita, ja sillä
on 104 000 työntekijää sekä viisi liiketoimintaryhmää: Mobile Networks, Fixed
Networks, IP/Optical Networks, Applications&Analytics ja Nokia Technologies.

Nokia on innovaation edelläkävijä, jolla on yli 40 000 tutkimukseen ja
tuotekehitykseen keskittyvää huippuammattilaista, yhteensä 4,2 miljardin
euron tutkimus- ja tuotekehityspanostus (pro forma, vuonna 2014) ja yksi
maailman kattavimmista patenttiportfolioista. Nokia yhdistää oman vahvan
tutkimus- ja tuotekehitysperintönsä Bell Labsin ainutlaatuiseen historiaan,
johon kuuluu kautta aikojen kahdeksan Nobelin palkintoa. Yhdistyneellä
yhtiöllä on noin 31 000 patenttiperhettä.

Yhtiöllä on myös vahvempi asema maailmanlaajuisesti ja johtoasema useilla
markkinasegmenteillä. Kattavamman tuotevalikoimansa avulla sillä on paremmat
mahdollisuudet päästä entistä laajemmille markkinoille ja yhtiön pitkän ajan
kasvunäkymät ovat parantuneet. Nokian arvion mukaan markkina-alue, jolla
yhdistetty yhtiö toimi oli noin 50 %:a suurempi kuin Nokian
verkkoliiketoiminnan markkina-alue vuonna 2014. Rahamääräisesti yhdistyneen
yhtiön markkina-alue kasvoi 84 miljardista eurosta 130 miljardiin euroon, ja
kertyvä vuotuinen kasvuprosentti on arviolta 3,5 %:a vuosina 2014 - 2019.
Täten yhdistyneen yhtiön kasvuennuste on parempi kuin Nokian erillisenä
yhtiönä.

Yhdistyneellä yhtiöllä on myös vahva taloudellinen perusta kasvua ja
investointeja varten. Vuonna 2014 yhdistyneen yhtiön pro forma -liikevaihto
olisi ollut 24,7 miljardia euroa, pro forma -muotoinen ei-IFRS-liikevoitto
2,3 miljardia euroa ja pro forma -nettokassa olisi ollut 8,1 miljardia euroa
30.6.2015.

Nokia

Nokia on globaali johtaja teknologioissa, joiden avulla sekä ihmiset että
esineet ovat yhteydessä toisiinsa. Nämä teknologiat ovat yhä
merkityksellisempiä verkottuneessa elämässämme, ja Bell Labsin ja Nokia
Technologiesin innovointikyky tuo Nokian eturintamaan niiden kehittämisessä
ja lisensoinnissa.
Nokia toimittaa kaikkiin verkkoihin huippuluokan ohjelmistoja, laitteita ja
palveluita, joiden avulla se on avainasemassa tukemassa viestintäpalvelujen
tarjoajia, viranomaisia ja suuryrityksiä 5G-tekniikan, pilvipalveluiden sekä
esineiden internetin lupaustensa lunastamisessa.www.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti:press.services@nokia.com

Transaktiosivusto

Tarkempaa tietoa transaktiosta on saatavilla
osoitteessa:www.newconnectivity.com

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN MISSÄÄN, MISTÄÄN
TAI MIHINKÄÄN VALTIOON TAI ALUEELLE, JOSSA SE OLISI KYSEISESSÄ VALTIOSSA TAI
ALUEELLA SOVELLETTAVIEN LAKIEN TAI MÄÄRÄYSTEN VASTAISTA.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Tämä lehdistötiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka
heijastavat Nokian ja Alcatel-Lucentin tämän hetkisiä odotuksia ja näkemyksiä
tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä. Jotkin näistä lausumista voi
tunnistaa sanoista tai ilmaisuista "odottaa", "tulee tekemään", "tulisi", ja
muista vastaavista ilmaisuista. Näitä tulevaisuutta koskevia lausumia ovat
muun muassa: Yhdistyneen yhtiön saavutettavissa oleva markkina, yhdistyneen
pitkän aikavälin sekä vuosittainen kasvuvauhti, Nokan esitys vuoden 2016
Mobile World Congress -tapahtumassa, sekä teknologia että IP palvelualan
tuleva kehityssuunta. Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy
useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat
vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella ja joiden johdosta todelliset
tulokset saattavat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevista lausumista.
Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat arvioihimme, oletuksiimme ja
odotuksiimme tulevasta kehityksestä meillä tällä hetkellä olevan tiedon
valossa. Nämä lausumat ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin
odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä.
Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat esimerkiksi: Nokian kyky
integroida Alcatel-Lucent Nokian toimintoihin, jatketun vaihtotarjouksen
onnistuminen, maailmantalouden kehitys, internetin ja teknologiakäytön
kasvukapasiteetti ja yllämainittujen riskien tai tulevaisuutta koskevien
lausumien vaikutus yhdistyneeseen yhtiöön (Alcatel-Lucent transaktion
täytäntöönpanon jälkeen) sekä muut riskitekijät, jotka ilmenevät Nokian ja
Alcatel-Lucentin aika ajoin Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomaiselle
(the U.S. Securities and Exchange Commission, "SEC") ja Ranskan
arvopaperimarkkinoita valvova Autorité des marchés financiers -viranomainen
("AMF") jättämistä asiakirjoista.

Tulevaisuutta koskevat lausumat tulee lukea yhdessä muualla esitettyjen muiden
varoittavien lausumien kanssa, mukaan lukien Rekisteröintiasiakirjan
(määritelty myöhemmin) Risk Factors -riskitekijät osiossa, Nokian ja
Alcatel-Lucentin viimeisimmät vuosittaiset raportoinnit Yhdysvaltojen
arvopaperisäännösten mukaisessa Form 20-F -asiakirjassa, raportoinnit
Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisissa Form 6-K -asiakirjoissa sekä
muissa asiakirjoissa, jotka Nokia tai Alcatel-Lucent ovat jättäneet SEC:lle
tai AMF:lle. Nämä varoituslausunnot koskevat kokonaisuudessaan kaikkia tässä
lehdistötiedotteessa esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia, eikä voi
olla varmuutta siitä, että odottamamme tulokset tai kehitykset todella
toteutuisivat tai että vaikka ne toteutuisivat olennaisilta osin, niillä
olisi odotetut seuraukset tai vaikutukset Nokiaan tai Alcatel-Lucentiin tai
operaatioihimme. Emme sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan
tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai
muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin meillä on siihen lainmukainen
velvollisuus.

TÄRKEÄÄ LISÄTIETOA

Tämä lehdistötiedote liittyy Nokian julkiseen osakevaihtotarjoukseen, jossa
kaikki Alcatel-Lucentin osakkeet, ADS-osaketalletustodistukset ("ADS") ja sen
liikkeeseen laskemat osakkeisiin oikeuttavat arvopaperit vaihdettaisiin
Nokian uusiksi osakkeiksi ja ADS:ksi. Tämä lehdistötiedote on vain
informatiivista tarkoitusta varten eikä se ole tarjous ostaa tai vaihtaa tai
pyyntö tehdä tarjousta myydä tai vaihtaa Alcatel-Lucentin osakkeita; ADS:ia
ja sen liikkeeseen laskemia osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita. Tämä
tiedote ei myöskään korvaa ostotarjousta koskevaa lausuntoa
yhdysvaltalaisessa Schedule TO -asiakirjassa, Form F-4
-Rekisteröintiasiakirjassa ("Rekisteröintiasiakirja", Rekisteröintinumero
333-206365) tai SEC:lle jätetyn Schedule 14D-9 mukaista Kehotusta /
Suosituslausuntoa, Finanssivalvonnalle jätettyä listalleottoesitettä ja
listalleottoesitteen täydennystä, tai Nokian tarjousasiakirjaa (note
d'information) ja Alcatel Lucentin 29.10.2015 AMF:lle jätettyä
vastausasiakirjaa (note en réponse) jonka AMF on hyväksynyt 12.11.2015, jotka
sisältävät letters of transmittal -asiakirjat ja siihen liittyvät asiakirjat,
sellaisina kuin niitä on muutettu tai täydennetty aika ajoin
("Tarjousasiakirjat"). Arvopaperien tarjoamista ei tehdä Yhdysvalloissa
muutoin kuin esitteellä, joka täyttää Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperimarkkinalain (U.S. Securities Act of 1933) kohdan 10. vaatimukset.
Osakevaihtotarjous tehdään ainoastaan Tarjousasiakirjojen kautta.

Julkisen osakevaihtotarjouksen tekeminen henkilöille, jotka asuvat Ranskan tai
Yhdysvaltain ulkopuolella tai jotka ovat Ranskan tai Yhdysvaltain
ulkopuolisia kansalaisia tai ovat tällaisten henkilöiden säilytysyhteisö,
arvo-osuuksien tai omaisuudenhoitaja ("Poissuljetut osakkeenomistajat"),
voidaan tehdä ainoastaan näiden alueiden lakien sallimalla tavalla. Näiden
Poissuljettujen osakkeenomistajien vastuulla on tiedostaa ja noudattaa
vaadittavia lakeja heihin sovellettavien lakien alueella suhteessa
osakevaihtotarjoukseen. Osakevaihtotarjous tehdään vain Tarjousasiakirjojen
kautta.

SIJOITTAJIA JA ARVOPAPERIEN HALTIJOITA KEHOTETAAN LUKEMAAN TARJOUSASIAKIRJAT
JA KAIKKI MUUT ASIAAN LIITTYVÄT JA SAATAVILLA OLEVAT ASIAKIRJAT, JO...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.