Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-10

NOKIA: Nokia Oyj:n vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen katsaus

Nokia Oyj

Osavuosikatsaus
10.5.2016 klo 8.00

Nokia Oyj:n vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen katsaus

Laajentunut tuotevalikoima ja vahvana jatkunut toimintamalli vaikuttivat
myönteisesti taloudelliseen ei-IFRS-tulokseen

Tämä on tiivistelmä Nokia Oyj:n tänään julkistetusta vuoden 2016 ensimmäisen
neljänneksen osavuosikatsauksesta. Vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen
täydellinen osavuosikatsaus taulukoineen on saatavilla
osoitteessahttp://company.nokia.com/luvut. Kehotamme sijoittajia perehtymään
tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen osavuosikatsaukseen.

TALOUDELLISET PÄÄKOHDAT

* Vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen ei-IFRS-liikevaihto oli 5,6 miljardia
euroa. Vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä yhdistetyn yhtiön
vertailukelpoinen ei-IFRS-liikevaihto olisi ollut 6,1 miljardia euroa.
* Vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen laimennettu ei-IFRS-osakekohtainen
tulos oli 0,03 euroa. Vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä
Alcatel-Lucent-kaupan seurauksena osakemäärä kasvoi ja ei-IFRS-verokulut
nousivat, joka johtui alueelliseen tulosjakaumaan liittyneistä
epäedullisista muutoksista. On huomioitava, että Nokian vuoden 2016
ensimmäisen neljänneksen laimennettu ei-IFRS-osakekohtainen tulos
raportoitiin yhdistettynä yhtiönä, kun taas vuoden 2015 ensimmäisen
neljänneksen laimennettu ei-IFRS-osakekohtainen tulos, joka oli 0,05 euroa,
sisälsi ainoastaan Nokian erillisenä.
* Yhdistetyn yhtiön nettokassa ja muut likvidit varat kasvoivat
ensisijaisesti Alcatel-Lucent-kaupan seurauksena 471 miljoonalla eurolla,
ja ne olivat 8,2 miljardia euroa vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä
verrattuna ainoastaan Nokian vastaaviin eriin vuoden 2015 viimeisen
neljänneksen lopussa. Käyttöpääomaan liittyvät ulosmenevät rahavirrat
tasoittivat tätä osin.

Nokian verkkoliiketoiminta

* Liikevaihto laski 8 % vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2015
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihdon lasku johtui ensisijaisesti
Ultra Broadband Networks -segmentistä, jonka liikevaihto laski 12 % vuoden
2015 ensimmäiseen ja 27 % vuoden 2015 viimeiseen neljännekseen verrattuna.
Tämä vastasi vuoden 2016 ensimmäiselle neljännekselle antamiamme näkymiä
normaalia suuremmasta kausittaisesta laskusta langattoman infrastruktuurin
markkinalla. IP Networks and Applications -segmentin liikevaihto kasvoi
vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon
verrattuna.
* Ei-IFRS-bruttokateprosentti oli vahva vuoden 2016 ensimmäisellä
neljänneksellä, ja se oli 38,3 %. Tämä johtui ensisijaisesti sekä Ultra
Broadband Networks -segmentin (Mobile Networks -liiketoimintaryhmän
johdolla) että IP Networks and Applications -segmentin (IP/Optical Networks
-liiketoimintaryhmän johdolla) tuotejakauman myönteisestä kehityksestä sekä
tehokkuuden lisääntymisestä.
* Ei-IFRS-liikevoittoprosentti oli 6,5 % vuoden 2016 ensimmäisellä
neljänneksellä, ja se kasvoi 2,8 prosenttiyksikköä vuoden 2015 vastaavaan
ajanjaksoon verrattuna. Tämä johtui ensisijaisesti
ei-IFRS-bruttokateprosentin kasvusta sekä jatkuneista ponnisteluista vahvan
toimintamallimme eteen.

Nokia Technologies

* Liikevaihto laski 27 % vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2015
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tämä johtui seuraavan kolmen tekijän
puuttumisesta, jotka vaikuttivat myönteisesti vuoden 2015 ensimmäiseen
neljännekseen: olemassa olevien sopimusten tuloutuksen kertaluonteiset
oikaisut, aiemmin divestoituihin immateriaalioikeuksiin liittyvät
tulo-osuudet sekä immateriaalioikeuksien divestoinnit. Nämä kolme tekijää
poislukien liikevaihto olisi kasvanut noin 10 % vuoden 2016 ensimmäisellä
neljänneksellä vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna
patenttilisenssitulojen kasvun ansiosta.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen luvut verrattuna yhdistetyn yhtiön |
|vertailutietoihin. |
|Katso lisätietoja tilinpäätöksen liitetiedosta 11,2 |
| Yhdistetyn yhtiön historia-tiedot2 Yhdistetyn yhtiön historia-tiedot2 |
| 1-3/2016 1-3/2015 Muutos 10-12/ Muutos |
| |
| 1-3/ 2015 1-3/ |
| 2016 2016 |
| vs. vs. |
| 1-3/ 10-12/ |
| 2015 2015 |
| Milj. EUR |
| Liikevaihto - ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta -9 % -27 % |
| Liikevaihto (ei-IFRS) 5 603 6 129 -9 % 7 719 -27 % |
| Nokian verkkoliiketoiminta 5 181 5 662 -8 % 7 057 -27 % |
| Ultra Broadband Networks 3 729 4 227 -12 % 5 081 -27 % |
| IP Networks and Applications 1 452 1 435 1 % 1 976 -27 % |
| Nokia Technologies 198 273 -27 % 413 -52 % |
| Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut 236 203 16 % 254 -7 % |
| Bruttokate (ei-IFRS) 2 205 2 264 -3 % 3 272 -33 % |
| Bruttokateprosentti (ei-IFRS) 39,4 % 36,9 % 250pp 42,4 % -300pp |
| Liikevoitto (ei-IFRS) 345 276 25 % 1 279 -73 % |
| Nokian verkkoliiketoiminta 337 209 61 % 1 097 -69 % |
| Ultra Broadband Networks 234 168 39 % 702 -67 % |
| IP Networks and Applications 103 42 145 % 396 -74 % |
| Nokia Technologies 106 178 -40 % 311 -66 % |
| Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -99 -111 -129 |
| Liikevoittoprosentti (ei-IFRS) 6,2 % 4,5 % 170pp 16,6 % -1 040pp |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen luvut verrattuna ainoastaan Nokian |
|historiatietoihin. Katso lisätietoja tilinpäätöksen liitetiedosta 11,3 |
| Ainoastaan Nokia historiatiedot3 Ainoastaan Nokia historiatiedot3 |
| 1-3/2016 1-3/2015 Muutos 10-12/2015 Muutos |
| |
| 1-3/2016 1-3/2016 |
| vs. vs. |
| 1-3/2015 10-12/2015 |
| Milj. EUR (paitsi osakekohtainen tulos, EUR) |
| Tulos (ei-IFRS) 139 184 -24 % 575 -76 % |
| Tulos -613 169 499 |
| Osakekohtainen tulos, laimennettu (ei-IFRS) 0,03 0,05 -40 % 0,15 -80 % |
| Osakekohtainen tulos, laimennettu -0,09 0,05 0,13 |
| Nettokassa ja muut likvidit varat 8 246 4 672 ...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.