Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-02-02

Nokian Tyres: Nokian Renkaat Oyj Tilinpäätöstiedote 2016: Vahva suoritus haastavassa markkinaympäristössä

Nokian Renkaat Oyj Tilinpäätöstiedote 2016 2.2.2017 klo 8.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Nokian Renkaiden tilinpäätöstiedotteesta.
Tilinpäätöstiedote 2016 on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen
liitteenä sekä saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
https://www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/.

Loka-joulukuu 2016

· Liikevaihto kasvoi 9,1 % ja oli 460,7 MEUR (10-12/2015: 422,3).
Valuuttakurssit paransivat liikevaihtoa 4,1 MEUR 10-12/2015
kurssitasoon verrattuna.

· Liikevoitto kasvoi 14,4 % ja oli 108,5 MEUR (94,8).
Liikevoittoprosentti oli 23,5 % (22,5 %).

· Tilikauden voitto kasvoi 643 % ja oli 91,2 MEUR (-16,8; sisälsi
vuonna 2015 lisäveroja ja viivästyskorkoja 94,1 MEUR).

· Osakekohtainen tulos oli 0,67 euroa (-0,13).
· Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat olivat 456,9 MEUR
(398,9).

Tammi-joulukuu 2016

· Liikevaihto kasvoi 2,3 % ja oli 1 391,2 MEUR (2015: 1 360,1).
Valuuttakurssit heikensivät liikevaihtoa 29,9 MEUR 2015 kurssitasoon
verrattuna.

· Liikevoitto kasvoi 4,9 % ja oli 310,5 MEUR (296,0).
Liikevoittoprosentti oli 22,3 % (21,8 %).

· Tilikauden voitto kasvoi 4,6 % ja oli 251,8 MEUR (240,7).
Verohallinnon veropäätösten positiivinen nettovaikutus vuosien
2007-2010 verokiistaan liittyen oli 4,9 MEUR tilikaudella 2016.
Vuosien 2007-2010 verokiista on esitelty kattavasti osiossa
"Verokanta".

· Osakekohtainen tulos oli 1,87 euroa (1,80).
· Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat olivat 364,4 MEUR
(283,4), ja niihin vaikuttivat vuosien 2007-2010 verokiistaan
liittyvät maksetut lisäverot ja viivästyskorot 51,0 MEUR. Yhtiö
suoritti maksut tammikuussa 2016.

Osingonjako

Hallitus ehdottaa osingoksi 1,53 euroa (1,50) osakkeelta.

Taloudellinen ohjeistus

Vuonna 2017, nykyisillä valuuttakursseilla, liikevaihdon ja
liikevoiton odotetaan kasvavan vähintään 5 % vuoteen 2016 verrattuna.

Avainluvut, MEUR

+-------------------+-----+-----+------+-------+-------+------+
| |10-12|10-12|Muutos|2016 |2015 |Muutos|
| |/16 |/15 |% | | |% |
+-------------------+-----+-----+------+-------+-------+------+
|Liikevaihto |460,7|422,3|9,1 |1 391,2|1 360,1|2,3 |
+-------------------+-----+-----+------+-------+-------+------+
|Liikevoitto |108,5|94,8 |14,4 |310,5 |296,0 |4,9 |
+-------------------+-----+-----+------+-------+-------+------+
|Liikevoitto-% |23,5 |22,5 | |22,3 |21,8 | |
+-------------------+-----+-----+------+-------+-------+------+
|Voitto ennen veroja|106,3|72,9 |45,8 |298,7 |274,2 |8,9 |
+-------------------+-----+-----+------+-------+-------+------+
|Tilikauden voitto |91,2 |-16,8|643 |251,8 |240,7 |4,6 |
+-------------------+-----+-----+------+-------+-------+------+
|Tulos/osake, euroa |0,67 |-0,13|621 |1,87 |1,80 |3,6 |
+-------------------+-----+-----+------+-------+-------+------+
|Omavaraisuusaste, %| | | |73,8 |70,8 | |
+-------------------+-----+-----+------+-------+-------+------+
|Liiketoiminnasta |456,9|398,9|14,6 |364,4 |283,4 |28,6 |
|kertyneet | | | | | | |
|nettorahavarat | | | | | | |
+-------------------+-----+-----+------+-------+-------+------+
|Gearing, % | | | |-19,7 |-16,9 | |
+-------------------+-----+-----+------+-------+-------+------+
|Korollinen | | | |-287,4 |-209,7 | |
|nettovelka | | | | | | |
+-------------------+-----+-----+------+-------+-------+------+
|Bruttoinvestoinnit |31,1 |29,0 |7,2 |105,6 |101,7 |3,8 |
+-------------------+-----+-----+------+-------+-------+------+

Andrei Pantioukhov, väliaikainen toimitusjohtaja:

"Vuonna 2016 Nokian Renkaat teki vahvan suorituksen kaikilla
päämarkkina-alueillaan melko haastavasta markkinaympäristöstä
huolimatta. Liikevaihto ja kannattavuus paranivat, kuten myös
markkinaosuudet.

Neljäs neljännes ylitti odotuksemme. Myynti kaikilla
päämarkkinoillamme kasvoi verrattuna edellisvuoden vastaavaan
ajanjaksoon. Venäjä oli suurin myötävaikuttaja myynnin kasvuun
neljännellä neljänneksellä - ensimmäistä kertaa muutamaan vuoteen.
Ensimmäiset rohkaisevat signaalit, jotka raportoimme Q3-tuloksen
yhteydessä, jatkuivat Venäjällä. Venäjän talous ja kuluttajamarkkinat
jatkavat hidasta vakiintumistaan, mutta vuoden 2017 kasvun arvioidaan
olevan maltillista.

Talvirengassesonki alkoi aikaisin ja jatkui vahvana, erityisesti
Keski-Euroopassa, Pohjoismaissa ja Venäjällä. Onnistuimme
kasvattamaan markkinaosuuksiamme tavoitealueillamme kaikista
haasteista huolimatta, erityisesti Venäjällä ja Keski-Euroopassa.
Kokonaissuorituksemme neljännellä neljänneksellä oli erinomainen, ja
johti vahvaan koko vuoden tulokseen.

Tuotantovolyymimme olivat korkeammat kuin viime vuonna, ja tuottavuus
jatkoi paranemistaan. Raaka-ainekustannukset alkoivat nousta
ennusteidemme mukaisesti. Arvioimme, että raaka-ainekustannukset
kasvavat noin 15-20 % vuonna 2017 vuoteen 2016 verrattuna. Kehitys
johtaa hinnankorotuksiin koko teollisuudessa. Olemme jo aloittaneet
välttämättömien hinnankorotusten toteuttamisen säilyttääksemme
kannattavuutemme.

Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat olivat 81 MEUR paremmat kuin
viime vuonna. Investoinnit vuonna 2016 olivat 105,6 MEUR.
Kannattavuutta heikensivät luottotappiovaraukset 18,6 MEUR, joista
suurin osa oli Venäjältä (16,9 MEUR), ja asiakkaiden vuoden 2015
konkursseihin liittyviä. Vuonna 2016 syntyneiden erääntyneiden
saatavien perintäaste Venäjällä oli kuitenkin 100 %.

Henkilöautonrenkaiden neljännen neljänneksen liikevaihto ja -voitto
kasvoivat viime vuodesta. Keskimyyntihinta laski vain hieman tällä
neljänneksellä, johtuen pääasiassa valuuttavaikutuksista. Raskaat
Renkaat teki edelleen välttämättömiä tulevaisuuden investointeja.
Liikevaihto ja liikevoitto olivat käytännössä samalla tasolla
edellisvuoteen verrattuna.

Vianorin liikevaihto kasvoi hieman, mutta kannattavuus oli alle
tavoitetasomme johtuen operatiivisista haasteista ja
kertaluontoisista eristä (ICT-kehitysprojektien alaskirjaukset).
Kattava tuloksen parannusohjelma käynnistetään vuonna 2017, jotta
Vianor saavuttaisi positiivisen tuloksen. Jakeluverkostomme kasvoi,
huolimatta Venäjän vaikean taloustilanteen aiheuttamasta
laajamittaisesta rengasliikkeiden sulkemisesta. Lisäsimme yhteensä
286 uutta Vianor, NAD ja N-Tyre-myymälää jakeluverkostoomme vuoden
2016 aikana. Tällä hetkellä verkostossa on yhteensä 3 102 myymälää.

Esittelimme uusia huipputuotteita vuoden 2016 aikana, ja tuotteidemme
menestys lehtitesteissä jatkui. Uudet talvirengasvalikoiman
lippulaivatuotteet, Nokian Hakkapeliitta 9, Nokian Hakkapeliitta 9
SUV, sekä uudet vastinetta rahalle -tuotteet Nokian Nordman 7 ja
Nokian Nordman 7 SUV, vahvistavat tuotevalikoimaamme entisestäänkin.

Nokian Renkaat on erinomaisessa kunnossa, ja väliaikaisena
toimitusjohtajana johdan meitä ylpeänä eteenpäin. Korkea
asiakastyytyväisyys, sitoutunut organisaatio ja tulossa olevat uudet
maailman turvallisimmat renkaat luovat erinomaisen pohjan
tulevaisuuden kasvulle. Vuonna 2017, odotamme liikevaihdon ja
liikevoiton kasvavan vähintään 5 % vuoteen 2016 verrattuna."

LIIKETOIMINTAYKSIKKÖJEN KATSAUKSET

Henkilöautonrenkaat

+---------------+-----+-----+------+-----+-----+------+
| |10-12|10-12|Muutos|2016 |2015 |Muutos|
| |/16 |/15 |% | | |% |
+---------------+-----+-----+------+-----+-----+------+
|Liikevaihto, M€|314,0|276,5|13,6 |981,1|951,5|3,1 |
+---------------+-----+-----+------+-----+-----+------+
|Liikevoitto, M€|94,4 |80,3 |17,6 |305,8|285,5|7,1 |
+---------------+-----+-----+------+-----+-----+------+
|Liikevoitto, % |30,1 |29,0 | |31,2 |30,0 | |
+---------------+-----+-----+------+-----+-----+------+

Raskaat Renkaat

+---------------+-----+-----+------+-----+-----+-------+
| |10-12|10-12|Muutos|2016 |2015 |Muutos%|
| |/16 |/15 |% | | | |
+---------------+-----+-----+------+-----+-----+-------+
|Liikevaihto, M€|41,7 |41,8 |-0,2 |155,3|155,3|0,0 |
+---------------+-----+-----+------+-----+-----+-------+
|Liikevoitto, M€|7,2 |6,7 |7,7 |28,2 |28,7 |-1,8 |
+---------------+-----+-----+------+-----+-----+-------+
|Liikevoitto, % |17,2 |15,9 | |18,2 |18,5 | |
+---------------+-----+-----+------+-----+-----+-------+

Vianor
Oma myyntipisteverkosto

+---------------+-----+-----+------+------+-----+-------+
| |10-12|10-12|Muutos|2016 |2015 |Muutos%|
| |/16 |/15 |% | | | |
+---------------+-----+-----+------+------+-----+-------+
|Liikevaihto, M€|125,0|119,4|4,6 |334,8 |327,6|2,2 |
+---------------+-----+-----+------+------+-----+-------+
|Liikevoitto, M€|7,8* |11,1 |-29,8 |-8,1**|-1,9 |-330,4 |
+---------------+-----+-----+------+------+-----+-------+
|Liikevoitto, % |6,2* |9,3 | |-2,4**|-0,6 | |
+---------------+-----+-----+------+------+-----+-------+

* Poislukien kertaluontoiset erät: liikevoitto 10,4 MEUR,
liikevoittoprosentti 8,3 %

** Poislukien kertaluontoiset erät: liikevoitto -4,5 MEUR,
liikevoittoprosentti -1,3 %

Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 608,6 MEUR.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat
käytetään seuraavasti:

Osinkoa jaetaan 1,53 euroa/osake
eli yhteensä 207,9 MEUR
jätetään omaan pääomaan 400,7 MEUR
Yhteensä 608,6 MEUR

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole
tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä
ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön
maksukykyä.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuudet

Englanninkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle
järjestetään hotelli Kämpissä (os. Pohjoisesplanadi 29, Helsinki)
2.2.2017 klo 10.00 alkaen. Väliaikainen toimitusjohtaja Andrei
Pantioukhov esittelee vuoden 2016 tuloksen ja vastaa kysymyksiin.

Englanninkielistä tiedotustilaisuutta voi kuunnella verkosta
osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/tulosinfo-Q4-2016

Lähetys alkaa klo 10.00.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse soittamalla 5-10
minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon: +358 9 8171 0495.

Äänitallenne tiedotustilaisuudesta löytyy yhtiön internet-sivuilta
myöhemmin samana päivänä.

Julkistamisajankohdat

Vuosikertomus 2016, tilinpäätös, selvitys hallinto- ja
ohjausjärjes...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.