Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-28

Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte for Aurskog Sparebank - tilleggsutbytte

Med basis i fullmakt fra representantskapet vedtok styret 27. oktober å betale ut et tilleggsutbytte fra 2020-resultatet på kr 4,00 pr egenkapitalbevis. Dette gjøres etter at myndighetene har opphevet utbytterestriksjonene, og etter en  forsvarlighetsvurdering vedrørende bankens soliditet.

Utbyttebeløp: 4,00 pr. egenkapitalbevis
Annonsert valuta: NOK
Siste dag inklusive: 29.10.2021
Ex-dato: 01.11.2021
Record date (eierregisterdato): 02.11.2021
Betalingsdato: 15.11.2021
Vedtaksdato: 27.10.2021

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.


Författare GlobeNewswire