Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-25

Nolato: Mycket stark utveckling för koncernen

I dagens rapport för tredje kvartalet 2017 redovisar Nolato en mycket
stark utveckling för koncernen.

· Omsättningen ökade med 69 procent till 1 749 mkr (1 036)
· Rörelseresultatet (EBITA) fördubblades till 209 mkr (104)
· EBITA-marginalen uppgick till 11,9 procent (10,0)
· Resultat efter skatt uppgick till 153 mkr (79)
· Resultat per aktie var 5,82 kr (3,00)
· Kassaflödet efter investeringar uppgick till 308 mkr (19, exkl.
förvärv)

Justerat för valuta och förvärv var koncernens omsättningstillväxt
hela 57 procent.

Integrated Solutions omsättning uppgick till 819 mkr (343), vilket
justerat för valuta är en exceptionellt stark ökning med 143 procent.
Rörelseresultatet EBITA ökade till 105 mkr (29) och EBITA-marginalen
till mycket starka 12,8 procent (8,5).

- Satsningen på att bredda affärsområdets kund- och produktbas har
utvecklats mycket positivt under andra och tredje kvartalen. Detta
gäller framförallt för Vaporiser Heating Products (VHP), inom
segmentet e-cigaretter, kommenterar Nolatos vd och koncernchef
Christer Wahlquist. Mycket höga lanseringsvolymer har levererats
under kvartalet, vilket också har fortsatt under fjärde kvartalet.
Även mobiltelefonprojekten har haft god volym.

Medical Solutions omsättning ökade till 459 mkr (395), vilket justerat
för valuta och förvärv är en ökning med 6 procent. Rörelseresultatet
EBITA uppgick till 60 mkr (52) och EBITA-marginalen till 13,1 procent
(13,2).

- Omsättningen har ökat inom både Medical Devices och Pharma
Packaging, säger Christer Wahlquist. Flertalet kundsegment har haft
en god tillväxt.

Industrial Solutions omsättning ökade till 473 mkr (301), justerat för
valuta och förvärv ökade omsättningen med mycket starka 27 procent.
Rörelseresultatet ökade till 47 mkr (30) och EBITA-marginalen uppgick
till 9,9 procent (10,0).

- Volymerna har utvecklats positivt inom i princip samtliga
industrisegment, framförallt avseende fordon och hygien, konstaterar
Christer Wahlquist. Framflyttade marknadspositioner samt hög
fakturering av utvecklingsarbete och produktionsutrustning för
kommande produktion har bidragit till den starka tillväxten.

Det kraftigt högre resultatet och reducering av rörelsekapital har
medfört ett starkt kassaflöde efter investeringar. Ackumulerat för
niomånadersperioden uppgick det till 339 mkr (110 exkl. förvärv, 94
inkl. förvärv). Nolatos finansiella ställning är fortsatt god, men
skuldsättningen har ökat i och med högre aktivitet och tillväxt.
Nettoskulden var vid kvartalets utgång 324 mkr (51) och soliditeten
42 procent (58).

---------
För ytterligare information kontakta:
Christer Wahlquist, vd och koncernchef, 0705 804848
Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0705 763340

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och
Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera
material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom
medicinteknik, läkemedel, telekom, fordon, hygien och andra utvalda
industriella sektorer. Nolatoaktien noteras på Nasdaq Stockholm, där
Nolato är ett Mid Cap-företag i sektorn Industrials.

Denna information är sådan information som Nolato AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 25 oktober 2017 kl 14:30 CET.

www.nolato.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nolato/r/mycket-stark-utveckling-for-koncernen...
http://mb.cision.com/Main/966/2375266/741538.pdf
http://mb.cision.com/Public/966/2375266/9c76da30257807d0.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.