Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-04

Nolato: Nolato Q1 2020: Kraftig omsättningstillväxt för koncernen

· Omsättningen uppgick till 2.065 MSEK (1.656)
· Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 241 MSEK (175) exkl.
engångspost om ?14 MSEK

· EBITA-marginal om 11,7 procent (10,6) exkl. engångspost
· Resultat efter skatt var 177 MSEK (131)
· Resultat per aktie efter utspädning ökade till 7,08 SEK (4,97)
exkl. engångspost

· Kassaflödet efter investeringar uppgick till ?73 MSEK (25)
· Mycket stark finansiell ställning
- Utvecklingen under kvartalet har varit god för samtliga
affärsområden, konstaterar Nolatos vd & koncernchef Christer
Wahlquist. Särskilt Integrated Solutions hade en mycket stark
tillväxt.

Medical Solutions omsättning uppgick till 642 MSEK (611), justerat för
valuta ökade omsättningen med 2 procent. Rörelseresultatet ökade till
87 MSEK (78) och EBITA-marginalen till starka 13,6 procent (12,8).

- Tillväxten av produktionsvolymer har varit god medan
projektintäkterna minskade, kommenterar Christer Wahlquist. Projekt
för nya produkter som Nolato är delaktig i har försenats som en
effekt av coronasituationen, medan produktionen inom vissa segment
fått en positiv påverkan.

Integrated Solutions omsättning ökade kraftigt och uppgick till 854
MSEK (512), justerat för valuta och koncernstruktur ökade
omsättningen med hela 50 procent. Rörelseresultatet ökade till 111
MSEK (57) och EBITA-marginalen uppgick till starka 13,0 procent
(11,1).

- Vaporiser Heating Products (VHP) uppvisade kraftig tillväxt.
Lageruppbyggnad i kundledet har bidragit positivt och vi bedömer att
denna kommer att bestå även under andra kvartalet, för att därefter
avta, säger Christer Wahlquist. EMC-området, som framförallt har
produktion i Kina, drabbades kraftigt av coronasituationen under
delar av kvartalet, därefter har volymerna ökat successivt och
avslutningen av kvartalet var starkt.

Industrial Solutions omsättning uppgick till 570 MSEK (533), justerat
för valuta ökade omsättningen med 4 procent. Rörelseresultatet
uppgick till 47 MSEK (44) och EBITA-marginalen till 8,2 procent
(8,3).

- Med hänsyn till inbromsningen av fordonsindustrin under slutet av
kvartalet hade Industrial Solutions en stark tillväxt. Nya
kundprojekt inom allmän industri som startade under slutet av
föregående år har fortsatt att bidra positivt, konstaterar Christer
Wahlquist. Nedstängningen av fordonsindustrin på grund av
coronaviruset bedöms ha påverkat marginalen negativt med cirka 1
procentenhet och kommer att ha en större påverkan under andra
kvartalet.

Kassaflödet efter investeringar under första kvartalet uppgick till
?73 MSEK (25). Förändringen förklaras av ett ökat rörelsekapitalbehov
till följd av en stark omsättningstillväxt, men har delvis motverkats
av ett förbättrat resultat. Samtidigt har coronasituationen medfört
ökade lager av råvaror och komponenter. Den finansiella ställningen
är mycket stark med en nettotillgång på 601 MSEK (373).

-----------------------
För ytterligare information kontakta:
Christer Wahlquist, vd och koncernchef, 0705 804848
Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0705 763340

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och
Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera
material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom
medicinteknik, läkemedel, konsumentelektronik, telekom, fordon,
hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolatoaktien noteras
på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Large Cap-företag i sektorn
Industrials. www.nolato.se

Denna information utgjorde före offentliggörandet insiderinformation
och är sådan information som Nolato AB är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den
4 maj 2020 kl 13:30 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/nolato/r/nolato-q1-2020--kraftig-omsattningst...
https://mb.cision.com/Main/966/3103011/1241040.pdf
https://mb.cision.com/Public/966/3103011/8c05077cb8a8dc08.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.